31.07.2014, 16:20 | czytano: 14208

Święto Policji w Nowym Targu (zdjęcia)

- Mimo trudności, niedogodności i komplikacji, realizujemy swoje zadania. Nasza służba jest trudna i wymagająca, ale życzę wam, żeby wysiłek, który ponosicie, był dla was źródłem satysfakcji: osobistej, zawodowej i finansowej również - powiedział do policjantów, podczas uroczystości Święta Policji, komendant Zbigniew Domalik.
Uroczystości odbyły się przed Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu. Komendę wojewódzką reprezentował insp. Jacek Fabisiak, zastępca Małopolskiego Komendanta Policji. Było też wielu gości - parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych i instytucji państwowych.
Komendant Domalik dziękował w swoim przemówieniu również rodzinom funkcjonariuszy za wsparcie i wyrozumiałość oraz pracownikom cywilnym policji. - Dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi możemy skutecznie dbać o bezpieczeństwo obywateli - podkreślił.

Komendant podziękował również samorządowcom. Poinformował, że w tym roku, dzięki wsparciu lokalnych władz, nowotarska komenda wzbogaci się o radiowozy, ufundowane przez Urząd Miejski w Nowym Targu, Starostwo Powiatowe i Urzędy Gminy Nowy Targ i Szaflary oraz sfinansowany w całości przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. - Liczę, że ta współpraca z samorządami nadal będzie układać się wzorowo - dodał.

Zgromadzeni przed komendą policjanci odebrali dziś odznaczenia za wzorową pracę i awanse na wyższe stopnie. Były zastępca komendanta nowotarskiej policji mł. insp. Kazimierz Kania otrzymał z okazji przejścia na emeryturę - szablę ufundowaną przez Małopolskiego Komendanta Policji w podziękowaniu za wieloletnią służbę.

Od zaproszonych gości policjanci odebrali prezenty, odznaczenia, gratulacje i życzenia.

ODZNACZENIA:

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2014 roku o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostają:

Medalem srebrnym za długoletnią służbę:

1. kom. Krzysztof Musielak
2. asp.szt. Renata Ossowska
3. asp.szt. Andrzej Starmach
4. asp.szt. Krzysztof Szczurek
5. st.asp. Jerzy Duda
6. asp. Jerzy Kozieł


Medalem brązowym za długoletnią służbę:

kom. Dariusz Bańka

Decyzją nr 8/P/2014 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 2014 roku o nadaniu odznaki, w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego niżej wymienionym nadaję:


Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant”:

asp.szt. Adam Mokracki

Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant”:

asp.szt. Ryszard Piętka
st.asp. Piotr Stanek

MIANOWANIA:

Rozkazem Personalnym nr 2194 Komendanta Głównego Policji, z dnia 4 lipca 2014 roku,

Mianowano na stopień:

Młodszego Inspektora Policji:

podinsp. Robert Bartosz
podinsp. Zbigniew Domalik


Rozkazem Personalnym nr 2194 Komendanta Głównego Policji, z dnia 4 lipca 2014 roku,

Mianowano na stopień:

Podinspektora Policji:

nadkom. Henryk Chudy
nadkom. Grzegorz Gergont

Rozkazem Personalnym nr 3/14 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 15 lipca 2014 roku mianowano na stopień:

Komisarza Policji:

podkom. Michał Janerko

Rozkazem Personalnym nr 16/14 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 16 lipca 2014 roku mianowano na stopień:

Komisarza Policji:

podkom. Robert Sinkiewicz
podkom. Robert Stasik
podkom. Adam Solawa


Rozkazem Personalnym nr 29/14 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 16 lipca 2014 roku mianowano na stopień:

Aspiranta Sztabowego Policji:

st.asp. Marcin Budka
st.asp. Wiesław Pustelnik


Rozkazem Personalnym nr 29/14 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 16 lipca 2014 roku mianowano na stopień:

Starszego aspiranta Policji:

asp. Wojciech Batkiewicz
asp. Jacek Dyda
asp. Dawid Fryźlewicz
asp. Stanisław Gąsienica-Samek
asp. Marcin Grzymek
asp. Dariusz Krzystyniak
asp. Renata Machaj
asp. Kazimierz Traczyk
asp. Jacek Potaczek
asp. Stanisław Sabura
asp. Edward Słowik
asp. Tomasz Zygor


Rozkazem Personalnym nr 29/14 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 16 lipca 2014 roku mianowano na stopień:

Aspiranta Policji:
mł.asp. Dariusz Barański
mł.asp. Krzysztof Dutkiewicz
mł.asp. Mariusz Leśniak
mł.asp. Adam Lichoń
mł.asp. Sylwester Mikołajczyk
mł.asp. Tadeusz Możdżeń
mł.asp. Paweł Polak
mł.asp. Stanisław Rocha
mł.asp. Rafał Skrobot
mł.asp. Rafał Świerczek
mł.asp. Kinga Wójciak


Rozkazem Personalnym nr 5/14 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 16 lipca 2014 roku mianowano na stopień:


Młodszego aspiranta Policji:

sierż.szt. Szczepan Dolański
sierż.szt. Ewelina Dudoń
sierż.szt. Paweł Jarosz
sierż.szt. Grzegorz Klimczak
sierż.szt. Szymon Kluj
sierż.szt. Ryszard Kotula
sierż.szt. Bianka Nowak-Klag
sierż.szt. Paweł Przesławski
sierż.szt. Jacek Puchomirski
sierż.szt. Łukasz Trzeciak
sierż.szt. Bogdan Włodarczyk


Rozkazem Personalnym nr 45/14 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 21 lipca 2014 roku mianowano na stopień:


Młodszego aspiranta Policji:

sierż.szt. Piotr Potaczek


Rozkazem Personalnym nr 29/14 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 16 lipca 2014 roku mianowano na stopień:

Sierżanta sztabowego Policji:

st.sierż. Dariusz Dittmajer
st.sierż. Maciej Dutkiewicz
st.sierż. Krzysztof Forszpaniak
st.sierż. Bartłomiej Garbacz
st.sierż. Dorota Garbacz
st.sierż. Jagna Jerzyk
st.sierż.Paweł Kąkol
st.sierż.Marcin Krauzowicz
st.sierż.Marcin Kurnyta
st.sierż.Dariusz Machaj
st.sierż.Anna Martuszewska
st.sierż. Sławomir Michniak
st.sierż. Krystian Pracharczyk
st.sierż Jerzy Sabura
st.sierż. Lidia Walkowiec
st.sierż. Magdalena Świderek
st.sierż. Krzysztof Wierzbiak
st.sierż. Bartłomiej Zapała

Rozkazem Personalnym nr 29/14 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 16 lipca 2014 roku mianowano na stopień:

Starszego sierżanta Policji:

sierż. Krystian Dulak


Rozkazem Personalnym nr 5/14 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 16 lipca 2014 roku mianowano na stopień:

Sierżanta Policji:

st. post. Łukasz Ciesielka
st. post. Dominik Czarny
st. post. Piotr Działek
st. post. Piotr Grywalski
st. post. Mariusz Kaczmarczyk
st. post. Roman Potoniec
st. post. Jarosław Wąchała
st. post. Edyta Wielocha
st. post. Dominik Zachwieja


Rozkazem Personalnym nr 111/2014 Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu z dnia 8 lipca 2014 roku mianowano na stopień:

Starszego Posterunkowego Policji:

1. post. Marek Antosz
2. post. Konrad Balon
3. post. Krzysztof Jeż
4. post. Anna Smyrak
5. post. Norbert Kukulak
6. post. Paweł Palenik
7. post. Mateusz Palluch
8. post. Paweł Roman
9. post. Grzegorz Sieńko
10. post. Jolanta Smołecka
11. post. Przemysław Talik
12. post. Justyna Zaród


Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Małopolskiego nr 9/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku odznaczono:

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

podinsp. Piotr Dara
podkom. Mirosław Pirchała
podkom. Roman Wolski
st.asp. Marcin Mikołajczyk

Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Targu wyraził podziękowanie za wzorową współpracę:

asp.szt. Ireneuszowi Gołębiowskiemu
asp.szt. Adamowi Mokrackiemu
asp.szt. Piotrowi Sroce
st.asp. Andrzejowi Jobowi
asp. Piotrowi Słowikowi
st.sierż. Sylwii Pyzowskiej

Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Targu w imieniu własnym oraz Sędziów Sądu Rejonowego w Nowym Targu przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu podziękowania za współpracę oraz życzenia owocnej pracy dla wszystkich Funkcjonariuszy KPP w Nowym Targu.

Prokurator Rejonowy w Nowym Targu Pan Józef Palenik przesłał list z wyrazami szczególnego uznania dla:

- podinsp. Roberta Siemka – Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu
- kom. Krzysztofa Musielaka – Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Krościenku n/D
oraz asp. Andrzeja Joba – Asystenta Wydziału Sztab Policji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu

Burmistrz Miasta Nowy Targ - Marek Fryźlewicz - za działanie na rzecz bezpieczeństwa miasta wyróżnił:

asp. Tomasza Swijasa
asp. Marka Jakubca
sierż.szt. Dorotę Garbacz

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski przekazał listy gratulacyjne, a Komendant Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego Pan Edward Wlazło ufundował nagrody rzeczowe dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu:

- Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu mł.insp. Zbigniewa Domalika
-st.asp. Piotra Stanka – Z-cy Naczelnika WRD KPP

Funkcjonariuszy WRD:
- mł.asp. Anny Gajek
- sierż.szt. Doroty Kowalczyk
- sierż. Bartłomieja Zapały

- Komendanta Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu

- kom. Adama Solawy
oraz funkcjonariuszy tego Komisariatu
- asp. Dariusza Barańskiego i sierż.szt. Sławomira Michniaka

Burmistrz Rabki-Zdroju Ewa Przybyło złożyła podziękowania i wręczyła prezent - tablet - komendantowi rabczańskiego posterunku policji podinsp. Piotrowi Darze.

r/
zdjęca: Michał Adamowski
komentarze
Hela05.08.2014, 14:25
kaziu to jakiś absurd z tym twoim odejściem to już chyba 4 pożegnanie a maniek trwa
Emeryt04.08.2014, 21:22
Trudno, że późno ale nikt tego może nie zauważył lub nie chcieli zauważyć, kto respektuje przepisy mundurowe, boże jak mają dopasowane mundury niektórzy to na oczy nie widzą bo czapka im na oczy opadła a dziewczyny czy Wy się w domu do lustra nie przyglądacie aby ubierać się w zadurzy mundur męski. Wiem że to jest koszt ale jeżeli nie ma w magazynach mundurów to żądać pieniędzy na jego uszycie. Panowie Komendanci oglądać zdjęcia i do raportu.
hela02.08.2014, 12:17
ja P..... gergont
Xxx01.08.2014, 21:58
Do pietrek.niezaleznimu chodzilo o to ze odznaczenia dostali ludzie ktorzy maja 12 lat sluzby i to jest chore.czytaj dokladnie
pietrek01.08.2014, 19:57
@Niezależny
Odznaki za długoletnią służbę są od 20 lub 25 i to jest brązowa. Kolejne odznaki są po kolejnych odsłużonych 5 lub 10 latach. Złota jest bodajże po odsłużonych 35 lub 40 latach. Nie wiem dokładnie ale na pewno jest to więcej niż ty podajesz
naj do biker01.08.2014, 15:57
Trza było..nauumiej się piasac PANU testy wzorowo poszly co widzimy.haha mato.....haha
Niezalezny01.08.2014, 15:26
Odznaczenia za dlugoletnia sluzbe...czy majac 12 lub 13 lat pracy mozna nazwac dlugoletnia?a co z tymi policjantami co maja naprawde dlugi staz?dlaczego ich nie ma .to zalosne pewnie przelozeni meja inne zdanie
emeryt01.08.2014, 12:56
Panowie komendanci - to żałosne, że zasługi dla pożarnictwa dostają osoby co nic z tym nie mają wspólnego (wszyscy wiedzą, że sami wyznaczacie sobie osoby do medali) jednakże według obywateli tego miasta takie zasługi powinni mieć Policjanci szeregowi Ci co są na ulicy, a nie Ci co za biurkami siedzą.... Proszę to przemyśleć na przyszłość bo to żenada .....
hsdusdhdh01.08.2014, 09:39
dla pożarnictwa się zasłużył pir...cha...ła no to jest normalnie żałosne
biker01.08.2014, 09:00
do kiwi: trza było iść do Policji, nikt Ci nie bronił... Ale pewnie odpadł byś na pierwszych testach sprawnościowych hahaha
nowotarżanin01.08.2014, 08:37
Brawo p. Ossowska, takich policjantów więcej ...
*01.08.2014, 07:44
To w Nowym Targu jest policja?????? W życiu bym nie powiedział!
ja ty on31.07.2014, 22:22
ale wystawa
kiwi31.07.2014, 22:07
To jest chory kraj zanim oni dorosną do tego że trzeba pomagać a nie szkodzić i zaczną odróżniać dobro od zła minie 100 lat więc powodzenia na państwowym garnuszku od ludu
anja31.07.2014, 21:56
najlepsze są odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa :-) :-) :-)
STAŚ31.07.2014, 21:02
Szabla, rzecz chwalebna , należało się chłopu!!!
Brawo ?31.07.2014, 21:00
Zgadzam się z s.o.s. Rozwinąć prewencję i penetrować okolice bloków oraz klatki schodowe. Wcześniej wypracować coś takiego, aby łobuzy miały szacunek do munduru i ludzi uczciwych, którzy chcą żyć zdrowo i bezpiecznie!
fan politycznej propagandy31.07.2014, 19:40
powiem tak, nie mam nic do policji, bo to niewdzięczny zawód, szanuje policjantów, którzy zakładając mundur, pamiętają o tym ,żeby mimo przywilejów, pozostać człowiekiem.

bo jak każdy z nas tutaj komentujących wie, policjant, a policjant to jeszcze jest różnica.
tak sobie31.07.2014, 19:09
burmistrz Rabki Pi S jak wpuszczać na salony ...
załosne
s.o.s31.07.2014, 19:08
Błagam, zwiększcie patrole na blokach i pod klatkami, bo tam wieczorami jest sodomia i gomoria! Nie dziwcie się ludziom, że boją się dzwonić.
Pozdrawiam i życzę owocnej służby :)
widz31.07.2014, 18:22
co to za zbieranina ?
pestrano31.07.2014, 17:34
ale co tu świętować
OP31.07.2014, 17:30
To Kokoszków ?
pietrek31.07.2014, 17:20
w Rabce jest komisariat a nie posterunek.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl