15.08.2014, 12:50 | czytano: 1419

Rusza budowa kanalizacji w szczawnickich sołectwach. Inwestycja za ponad 24 mln zł

W remizie OSP w Jaworkach w obecności władz samorządowych oraz mieszkańców Szlachtowej i Jaworek, nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy w związku z przystąpieniem przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne do realizacji projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica".
- Ta uroczystość to historyczna chwila dla naszej gminy, to zwieńczenie wieloletniej pracy nad projektem rozbudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej, będącym największym przedsięwzięciem finansowym, jakie w ostatnich latach realizowane było na ternie naszej gminy - stwierdził burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda.
Prezes Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Dariusz Latawiec przybliżył główne założenia projektu, zagrożenia związane z jego realizacją, oczekiwane rezultaty, a także planowane rozszerzenie przedsięwzięcia o ul. Pienińską, ul. Języki oraz dodatkowe odcinki w Jaworkach.

Przewidywane koszty robót budowlanych to prawie 24,5 mln zł., z czego budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworkach i Szlachtowej pochłonie ponad 12,6 mln., modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy ponad 8 mln, budowa kanalizacji sanitarnej ul. Staszowa i ul. Flisacka 547 tys 467 zł, budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego ok. 570 tys., budowa kanalizacji sanitarnej ul. Brzeg 165,7 tys., natomiast wielkość środków finansowych planowana na modernizację kanalizacji ul. Szlachtowskiej oszacowana została na poziomie 2 mln 350 tys. zł.

Reprezentująca, wyłonionego w drodze postępowania przetargowego, wykonawcę inwestycji tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK z Krynicy Zdrój – Danuta Machnik stwierdziła, iż rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na ternie miasta i gminy Szczawnica należeć będzie do trudnych projektów. Trudność odnosić się będzie zarówno do krótkiego okresu realizacji inwestycji (czerwiec przyszłego roku), jak również do utrudnień, z jakimi będą się borykać mieszkańcy terenów objętych projektem - chociażby przez sam fakt rozkopania części nawierzchni ulic oraz chodników w Szlachtowej, Jaworkach, a także częściowo w Szczawnicy.

Machnik zapewniła, iż firma dołoży wszelkich starań, aby prace inwestycyjne realizowane były sprawnie i w jak najmniej uciążliwy sposób.

- Przekazanie placu budowy to początek realizacji najbardziej oczekiwanego przez mieszkańców obydwu sołectw projektu. Zrealizowana inwestycja wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego chroniąc jego potencjał ekologiczny i podnosząc poziom życia mieszkańców wsi a także odwiedzających ich turystów. Podjęcie decyzji o realizacji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy nie należało do najłatwiejszych. Wspólnie z radnymi kilkakrotnie analizowane były różne alternatywy związane z budową kanalizacji. Ostatecznie miasto zdecydowało się na sfinansowanie przyłączy do budynków mieszkalnych w łącznej kwocie półtora miliona zł, albowiem we wniosku stanowiły one koszt niekwalifikowany - przypomniał burmistrz Niezgoda.
Przyznał, iż termin realizacji zadania jest wyjątkowy, przypada na kilka miesięcy przed zakończeniem kadencji samorządowej 2010-2014 i tym samym "może negatywnie wpływać na postrzeganie działalności dotychczasowych samorządowców, albowiem w okresie wyborów inwestycja będzie w trakcie realizacji, co niejednokrotnie wiązać się będzie z mniejszymi lub większymi utrudnieniami dla mieszkańców, które mogą budzić ich irytację".

Burmistrz podkreślał, że Gmina ma wymierne korzyści z członkostwa w Podhalańskim Przedsiębiorstwie Komunalnym. Jak mówił - samorząd samodzielnie nie miałby możliwości realizacji inwestycji o takim zakresie przez następne kilkanaście a może nawet kilkadziesiąt lat.

Pierwsze prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej rozpoczną się pod koniec tego miesiąca.

opr.s/ zdj. UMiG Szczawnica
Zobacz pełną wersję podhale24.pl