01.01.2016, 19:21 | czytano: 1261

Budżet Szczawnicy na 2016 rok przyjęty

SZCZAWNICA. Po odczytaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz poszczególnych komisji stałych Rady Miasta - radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o przyjęciu budżetu na rok bieżący. Burmistrz miasta akcentował potrzebę zwiększenia dochodów bieżących oraz szczególny nadzór nad wydatkami bieżącymi.
W swoim wystąpieniu burmistrz Grzegorz Niezgoda przedstawił ogólne założenia przyjęte przy opracowaniu dokumentu i będące podstawą do podejmowania decyzji i dystrybucji środków pieniężnych w przyszłym roku. Zarówno planowane dochody jak i ich wydatkowanie jest oparte na środkach własnych pochodzących z należnych podatków i subwencji przekazywanych miasto.
W projekcie budżetu na tym etapie nie zostały zaplanowane jakiekolwiek przedsięwzięcia z udziałem środków zewnętrznych. Zgodnie z założeniami w ciągu roku budżetowego poprzez zmiany będą wprowadzane dodatkowe inwestycje i przedsięwzięcia na które miasto pozyska środki. Konstrukcja budżetu określa dochody na poziomie 20 mln 725 tys. zł., a wydatki - 22 mln 696 tys. zł.

Po realizacji w 2015 roku na terenie miasta i gminy rekordowych pod względem finansowym inwestycji, na które łącznie zostało przeznaczonych blisko 50 mln zł z uwzględnieniem kanalizacji sanitarnej realizowanej przez PPK, w tym roku planowane inwestycje to 2 mln 850 tys. zł.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Miasta Grzegorz Niezgoda podzielił planowane przedsięwzięcia na trzy grupy. Pierwszą najważniejszą pozycja inwestycyjną jest udział miasta w realizacji przez Powiat Nowotarski dalszej przebudowy drogi Szczawnica – Jaworki. Zgodnie z decyzją Rady Miasta w Szczawnicy władze samorządowe zadeklarowały udział w projekcie wartym łącznie 5 mln zł i przeznaczyły jako wkład własny 1 mln 125 tys. zł. Pozostała część pochodzić będzie z budżetu powiatu w kwocie 1 mln 125 tys. zł oraz z przyznanej dotacji w ramach tzw. programu przebudowy dróg lokalnych.

Na drogi gminne ze środków własnych zostanie wydatkowanych 486 tys zł. Z ważniejszych przedsięwzięć które znalazły się w przyszłorocznym budżecie można wymienić : modernizację ul. Kowalczyk, modernizację obiektu mostowego na ulicy Biała Woda w Jaworkach, modernizację ulic Bereśnik i Pod Sadami oraz Słona Młaka w Szlachtowej.

W ramach dalszej rozbudowy sieci wodociągowej będzie w 2016 roku realizowana budowa sieci wodociągowej wraz z przepompownią w Szlachtowej z doprowadzeniem miejskiej wody do szkoły podstawowej.
W zakresie poprawy infrastruktury turystycznej w przyszłym roku planowane są dwa zadania. Budowa pomostu dla ruchu pieszego łączącego parking w Pieninach z promenadą spacerową oraz remont murów od przystani flisackiej w kierunku drogi powiatowej.

Wydatki bieżące związane z pomocą społeczną, oświatą i wychowaniem, administracją oraz środkami związanymi z Miejskim Ośrodkiem Kultury zostały zaplanowane na poziomie porównywalnym do wykonania w tych działach w roku 2015. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi która jest ważnym elementem finansów samorządowych wynosi 180 tys. zł.

UMiG Szczawnica, opr.s/
komentarze
madej02.01.2016, 22:11
A po jakie licho robić pomost łączący parking w Pieninach z promenadą? Czegoś tu nie rozumiem, skoro promenada jest po tej samej stronie Grajcarka co parking ???? Chyba że chodzi o pomost nad restauracją Grajcarek, albo pomost łączący parking z karczmą po drugiej stronie Grajcarka ? Tylko po co jak jest już most przy szpetnej Bramie Pienińskiej. A może ktoś wie o co chodzi?
POd_sadzony02.01.2016, 19:01
Pod Sadami niedawno była robiona. Niech naprawia koleiny, połamane kostki, kratki i zawory lach, który czterdziestotonową ciężarówką cały rok materiał na budowę woził!!. Podatku drogowego też u nas nie płaci gdyż auta lachowskie.
kaska02.01.2016, 11:49
Nie ma ani słowa o dopłatach do ścieków a więc cena znowu wzrośnie.
agent_xyz01.01.2016, 23:10
Ta jednomyślność przeraża mnie. I bynajmniej nie chodzi o to żeby któryś z radnych wstrzymał się lub zagłosował przeciw dla samego wstrzymania się bądź bycia przeciwnym. Problem w tym że burmistrza (jego ludzi) nikt kompletnie nie kontroluje, radni są tzw. "bezradni" i nawet nie wiedzą na co przytakują (czyżby niecytaci łamane przez niepisaci?), a przecież rolą radnego jest radzić, wpływać na decyzje, proponować lepsze rozwiązania - tego wszystkiego w Radzie Miasta Szczawnica nie ma. Czy o taką Polskę i o taką demokrację nam chodziło gdy walczyliśmy przed 4 czerwca 1989 roku???
Sąsiad za miedzy01.01.2016, 23:08
Ponownie Pod Sadami do remontu ? A to nie ma w gorszym stanie drogi na terenie miasta ?
Czy p.Burmistrz już się przeprowadza do nowego domu.
Oj prywata na calego
Zobacz pełną wersję podhale24.pl