19.10.2016, 17:24 | czytano: 5745

Powiat nowotarski: spotkanie z nauczycielami (zdjęcia)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, władze powiatu nowotarskiego zaprosiły do karczmy Zadyma w Szaflarach na uroczyste spotkanie dyrektorów i nauczycieli z powiatowych szkół i jednostek oświatowych. Ci wyróżniający się otrzymali nagrody Starosty Nowotarskiego.
W tym roku nagrody trafiły do 12 dyrektorów i 35 nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy organizacyjnej, dydaktycznej i wychowawczej. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymał Ryszard Gruszka – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Bożena Olcoń-Chlebek,dyrektorka Poradni Pedagogiczno –Psychologicznej w Nowym Targu.
W uroczystości obok wyróżnionych dyrektorów i nauczycieli brali udział Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego Jan Krzak, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Bożena  Bryl, przewodnicząca Komisji Edukacji Maria Domagała, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Karol Skrzypiec, starosta Krzysztof Faber i wicestarosta Władysław Tylka, członkowie Zarządu Powiatu – Bogusław Waksmundzki, Franciszek Sojka, Leszek Świder, prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego - Romualda Prośniak oraz dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym TarguMarta Skawska.

Starosta Faber, składając życzenia nauczycielom, zwrócił uwagę na sukcesy uczniów, wysokie miejsca szkół w rankingach, wysoką zdawalność matury i egzaminów zawodowych, które najlepiej  ukazują wysoką jakość oświaty w powiecie nowotarskim. Z kolei Bogusław Waksmundzki, życząc nauczycielom wielu radosnych dni i satysfakcji z życia zawodowego, poinformował zabranych o otrzymanym przez Powiat wyróżnieniu Samorządowy Lider Edukacji 2016 wraz z wyróżnieniem Lidera Jakości Nauczania.  Życzenia nauczycielom złożyły również dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty i prezes ZNP. W imieniu nagrodzonych nauczycieli za życzenia i nagrody podziękowała dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Maria Kopeć.

Uroczystej oprawy spotkaniu dodał występ zespołu wokalnego „Triola” i solistów z Pracowni Muzycznej Triolki Rabka-Zdrój z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu pod kierownictwem Marioli i Piotra Burcanów.
Dyplomy uznania i nagrody za wyróżniająca pracę w kierowaniu szkołą lub placówką  otrzymali dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotarski: Maria Kopeć, Beata Tarnowska, Marta Sokołowska, Irena Jaworska, Bożena Olcoń-Chlebek, Jadwiga Maciążek, Eliza Palluth, Grzegorz Józefczyk, Tadeusz Kalata,  Robert Dębski, Marek Świder i Piotr Męderak.

Dyplomy uznania i nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymali nauczyciele szkół i placówek:
Małgorzata Dyrek, Barbara Skubisz, Anna Dudek, Ludwik Hebda, Anna Tokarczyk, Justyna Kamieniecka, Ewa Barczak, Małgorzata Chowaniec, Kinga Rusin, Terasa Zapała-Gapska, Ewa Zając, Anna Sęk, Robert Ślusarczyk, Krzysztof Miraj, Hanna Sięka, Aneta Borkowska, Elżbieta Bogaczyk, Anna Koczur, Iwona Pawłowska, Marzena Baczewska, Sławomir Buźniak, Piotr Mrugała, Marta Klempka, Marcin Bednarczyk, Edyta Ziarko, Renata Mac, Iwona Wróbel-Żarnowska, Joanna Lichoń, Wiesław Perucki, Piotr Mrugała, Joanna Wagner – Podlipni, Elżbieta Trojnarska.

Źródło: Starostwo Nowotarskie, oprac. r/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
ochotnica19.10.2016, 21:31
Nie widzę Staska Jurkowskiego niemożliwe zeby go nie zapytali
II
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl