03.12.2016, 17:00 | czytano: 1512

Podhalańska LGD ogłosiła nabór wniosków

Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary informuje o możliwości składania wniosków o wsparcie finansowe.
Chodzi o wnioski o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu (podejmowanie działalności) lub refundacji (rozwijanie działalności) Wnioski o przyznanie pomocy (wraz z niezbędnymi załącznikami) można składać w biurze LGD w terminie od 12 do 30 grudnia tego roku.

Więcej informacji i formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz biznesplanu, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania (www.podhalanska.pl) oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310 w godz. od 8:00 do 15:00, tel. 18 20 11 543.

Materiały prasowe, oprac. r/
zobacz także
Zobacz pełną wersję podhale24.pl