15.05.2017, 09:19 | czytano: 4277

Wizyta wiceministrów Energii i komisarza Unii Europejskiej

W Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju energetyki rozproszonej, ograniczenia niskiej emisji i zapewnienia bezpieczeństwa oraz planów tworzenia Klastra WZE Ochotnica, która ma ogromną szansę zostać objęta pilotażowym programem jako jedna z 7 gmin w Polsce.
W spotkaniu uczestniczył dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Energetyki Komisji Europejskiej Klaus-Dieter Borchardt, wiceministrowie energii Andrzej Piotrowski Michał Kurtyka wraz z Agnieszką Przesmycką, a także przedstawiciele Zespołu Sterującego Klastra Energii Zielone Podhale - przewodniczący Zespołu Sławomir Kopeć i wiceprzewodniczący Edmund Ciesielka. Gminę Ochotnica Dolna reprezentowali wójt Stanisław Jurkowski z przedstawicielami rady gminy i urzędu. z przedstawicielami rady gminy i urzędu.
Podczas prezentacji multimedialnej Krzysztof Ligęza z Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej omówił istniejące na terenie gminy Odnawialne Źródła Energii wymieniając m.in. farmę fotowoltaiczną w Tylmanowej, wykonane wyspowe instalacje fotowoltaiczne i mikroinstalacje do grzania wody. Zaznaczył, że kolejne działania Gminy w zakresie wykorzystania OZE oparte są na współpracy z regionalnymi partnerami w ramach Klastra. Ważnym elementem prezentacji było pokazanie kierunków dalszych działań Gminy, które wstępnie podzielone zostały na 3 etapy.

W zaplanowanych w 3 etapach działaniach, w ramach Klastra, skalkulowanych na blisko 21 mln złotych, planuje się m.in. wykonanie kolejnych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i na budynkach mieszkalnych, budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych, budowę trzech biogazowni, wymianę lamp oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED, wykonanie stanowisk ładowania telefonów komórkowych w sąsiedztwie wież widokowych, budowę sieci elektrowni wodnych, odtworzenie zakładu, który poza produkcją energii w dawnej technologii stanowiłby swoiste muzeum techniki oraz byłby obiektem turystycznym i krajoznawczym z połowy XX-w., budowę brykieciarni wykorzystującej odpady poprodukcyjne ze stolarni i tartaków zlokalizowanych na terenie gminy.

Na terenie gminy Ochotnica Dolna w ostatnich latach wydatkowano blisko 12 mln złotych na inwestycje OZE i inwestycje/instalacje pozwalające na ograniczenie zużycia prądu z sieci energetycznej, wyeliminowanie przerw w dostawie energii jak również ograniczenie niskiej emisji (likwidacja smogu). Wszystkie te działania wyróżniają Gminę Ochotnica Dolna pod względem stopnia zaawansowania i dalekosiężnych planów, dlatego też zrodziła się koncepcja, aby przy współpracy z Klastrem Energii Zielone Podhale wyodrębnić region Ochotnicy jako częściowo samowystarczalny pod względem zaspokojenia potrzeb energetycznych.

- Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem nie tylko konsekwentnej realizacji strategicznego zamysłu jak również jasności w planowaniu przyszłych etapów, bo nie jest łatwe, by dokładnie wiedzieć czego się chce, a tutaj dodatkowo te plany są uwiarygodnione sukcesem dotychczasowego postępowania. Z perspektywy Ministerstwa Energii, a także osobistej, gdyż staramy się jeździć po Polsce, odwiedzać, rozmawiać z kreatywnymi i mądrymi ludźmi takimi jak Państwo, widzę tutaj jeszcze ten element fajnej struktury, planowania i ułożenia tego projektu – chwalił działania gminy wiceminister Kurtyka.
Następnie uczestnicy spotkania przejechali do Tylmanowej, gdzie obejrzeli farmę fotowoltaiczną zlokalizowaną obok oczyszczalni ścieków jako przykładową instalację na terenie Gminy i szereg zamontowanych na domach prywatnych paneli w ramach projektu 600 mikroinstalacji na 600 – lecie Ochotnicy.

Źródło: Urząd Gminy Ochotnica Dolna, oprac. r/
zobacz także
komentarze
ciekawostka15.05.2017, 11:57
"ograniczenia niskiej emisji" ? Czyli niska emisja jest "be" ?
zofia15.05.2017, 11:47
Dobry przyklad na wspoprace ponad podzialami, wojt sympatykPO i minister z PiS snuja wielkie plany na przyszlosc .da sie!
Zobacz pełną wersję podhale24.pl