15.07.2017, 17:33 | czytano: 2915

Od 2020 roku w Pieninach zacznie płynąć gaz

Fot. Joanna Dziubińska
Do końca 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa zgazyfikuje 6 nowych gmin w województwie małopolskim. Będą to miasto i gmina Szczawnica oraz gminy Słopnice, Kamienica, Łącko, Ochotnica Dolna i Krościenko nad Dunajcem.
W Dworku Gościnnym w Szczawnicy odbyła się dziś konferencja na ten temat. W spotkaniu udział wzięli: wiceminister Piotr Naimski - pełnomocnik rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Radosław Bartosik - wiceprezes PGNiG, Jarosław Wróbel -prezes Polskiej Spółki Gazownictwa, Bogusław Marzec - główny ekonomista PGNiG, a także Władysław Ziomek, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie. Gospodarzem konferencji był burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda.
Radosław Bartosik, wiceprezes PGNiG podkreślił, że obecna strategia PSG i całej Grupy Kapitałowej PGNiG to nie tylko deklaracje, ale konkretne działania. Zapewnił, że w ciągu najbliższego pół roku rozpoczną się już prace przy budowie nowych gazociągów w małopolskich gminach i będzie to kolejny ważny etap współpracy z samorządami.

Podczas szczegółowej prezentacji planowanych inwestycji Jarosław Wróbel powiedział, że PSG podpisała już ponad 436 listów intencyjnych z samorządami w całej Polsce, a w samej Szczawnicy już w sezonie 2019/2020 popłynie gaz do około 30 odbiorców, głównie domów wczasowych i pensjonatów. Prezes Wróbel dodał, że działania PSG to również realna walka ze smogiem, zwłaszcza w województwie małopolskim, które jest jednym z najbardziej narażonych na zanieczyszczenia powietrza.

Całość prac została podzielona na trzy etapy. Pierwszy to budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Słopnice – Zbludza oraz budowa dwóch stacji redukcyjno-pomiarowych wraz z nawanialnią, kotłownią, AKPiA oraz telemetrią, wraz z zagospodarowaniem terenu stacji w miejscowości Zbludza. PSG wybuduje na tym etapie 13,5 km sieci. Obecnie gotowa jest już dokumentacja projektowa i uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę. Przetarg na wykonawcę robót planowany jest w trzecim kwartale bieżącego roku, natomiast rozpoczęcie prac na pierwszy kwartał 2018 roku, a ich zakończenie w pierwszym kwartale 2020 roku.

Etap drugi to budowa gazociągu średniego ciśnienia do granicy miasta Szczawnica o długości ponad 30 km oraz budowa sieci rozdzielczej wraz z przyłączami o długości ponad 17 km. Również tutaj obecny stan działań oraz harmonogram prac jest identyczny, jak w przypadku pierwszego etapu.

Etap trzeci to budowa sieci rozdzielczych średniego ciśnienia w miejscowościach Czerniec i Łącko w powiecie łąckim, miejscowościach Tylmanowa i Krościenko nad Dunajcem w powiecie nowotarskim oraz budowa pojedynczych odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Zbludza, Kamienica i Zabrzeź. Łącznie przybędzie ponad 12 kilometrów sieci. Dla tego etapu prac gotowa jest już Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wszczęcie postępowania przetargowego zaplanowano na trzeci kwartał 2017 roku, planowany termin uzyskania decyzji na pozwolenie na budowę to drugi kwartał 2019, a w trzecim kwartale 2019 roku ma się rozpocząć postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę robót. Prace budowlano – montażowe mają się rozpocząć w pierwszym kwartale 2020 roku, a zakończenie przewidziano na pierwszy kwartał 2022 roku.

Tak duży zakres inwestycji jest możliwy dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych. Wnioski o dofinansowanie Polska Spółka Gazownictwa złożyła za pośrednictwem Instytutu Nafty i Gazu. Projekt przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i formalną I i II stopnia, a 30 czerwca 2017 roku podpisano umowę na dofinansowanie. Planowany całkowity koszt realizacji projektu to niemal 40 milionów złotych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych to ponad 30 milionów złotych, natomiast wysokość dofinansowania wyniesie prawie 24 miliony złotych.
Pieniądze będą pochodzić z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, PRIORYTET: VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, DZIAŁANIE:7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

Po zakończeniu inwestycji w sześciu małopolskich gminach przybędą w sumie 73 kilometry sieci oraz dwie stacje gazowe. Szacowany wolumen dystrybuowanego gazu wyniesie minimum 4,9 miliardów metrów sześciennych rocznie, a z gazu skorzysta minimum 678 nowych odbiorców.

Gości, którzy przybyli do Dworku Gościnnego witała pienińska muzyka Mariusza Tokarczyka Jaworzanie. Po konferencji odbył się wspólny poczęstunek.

Źródło: materiały prasowe, opracowanie i zdjęcia Joanna Dziubińska
komentarze
B18.07.2017, 11:39
powiat łącki? 8-/
terenzo16.07.2017, 14:04
zimbor:
Krótko i na temat: nasz pieniński rejon potrzebuje żeby więcej ludzi tu zaczęło przebywać, choćby przejazdem. Wtedy gospodarze wynajmą nocleg, będą mieli dutki, pomyślą o proekologicznym gazie. Zapomnijmy o tym dopóki nawet mowy nie ma o drodze do Piwnicznej ze Szczawnicy - to jest priorytet, na to powinny być przeznaczane unijne środki. Zrobienie drogi do Piwnicznej to jest taki papierek lakmusowy wiarygodności naszych władz lokalnych, non stop trąbiących na lewo i prawo jak to leży im na sercu rozwój regionu. Na razie ta ich wiarygodność wynosi zero.
zimbor16.07.2017, 12:15
terenzo !!!! jak byłeś mały ?piłeś kozie mleko?boś /.../
terenzo15.07.2017, 21:36
Zastanawia mnie tylko rachunek ekonomiczny w całym tym przedsięwzięciu. Pierwsza i największa miejscowość w całym tym przedsięwzięciu, Szczawnica, jest zbyt mała, w czasach Gierka zabiegała o przyłączenie Krościenka do siebie (Szczawnica-Krościenko), ponieważ była zbyt małą miejscowością i sama nie mogła uzyskać statusu uzdrowiska, takiego jak Rabka, Krynica czy Zakopane. Po prostu to wynika ze specyfiki tego terenu: Szczawnica tak naprawdę jest wciśnięta pomiędzy góry i te góry ograniczają jej możliwości rozwojowe (w stylu szwajcarskiego Davos też nie pójdzie, bo bliżej Krakowa są sto razy atrakcyjniejsze dla świata biznesu i polityki kurorty, choć zgodzę się, multimilionerzy mogliby i na Saharze wyciąg narciarski zbudować, ale nikt z poważnych biznesmenów na dłuższą metę nie będzie jeździł do Szczawnicy tylko po to żeby hrabiemu czy posłance Paluch zrobić przyjemność, no way!). Jeszcze gorzej rzecz się ma z Krościenkiem - to jest świetny punkt wypadowy na szlaki, ale choćbyśmy nie wiem jak zaklinali rzeczywistość to będzie to nadal dokładnie ta sama dolina, o tej samej powierzchni, i ani na jotę nie poprawią się jego warunki na przyjęcie większej liczby turystów; zaraz dookoła mamy góry i one wszystko blokują. Z kolei Łącko, Ochotnica, Słopnice - to są porozrzucane miejscowości, również niezbyt dobrze zaludnione, sorry, ale naprawdę nie wiem kto konstruował kosztorys i feasibility study do tego, kto opracowywał rachunek ekonomiczny tej inwestycji pod kątem przyszłej opłacalności. Najpierw zróbmy drogę Szczawnica - Piwniczna, zainwestujmy w połączenia w kierunku południowym ze Słowacją, niech ten region zacznie pulsować życiem, w ten sposób wzrośnie liczba ludności przebywająca na tym terenie (przykładem Zakopane - to nic że ma 20 tys., ale fluktuacja turystów jest tak wysoka że traktuje się to miasto jako 40 tysięczne, lecz na proponowanych pod gazyfikację terenach tak nie jest: liczba ludności na tym terenie nie wzrośnie, raczej zmaleje, wystarczy popatrzeć co się stało w Słowacji po przyjęciu waluty euro - wszyscy w wieku produkcyjnym wyjechali do największych miast co jest zresztą w ogóle obecnie trendem światowym, a po wioskach takich jak nasze Łącko czy Słopnice tylko co parę kilometrów jakiś dziadek z babcią - kto będzie panu Naimskiemu płacił tutaj za parę lat rachunki za ten gaz?), niech jeszcze UE i Słowacja postarają się o parę tuneli ścinających zakręty na autostradzie do Budapesztu, niech ruszy rozwój w kierunku na wschód ku Ukrainie, to wtedy ok, taka inwestycja gazociągowa miałaby sens, ale teraz, sorry, to jest pomyłka inwestycyjna, władza po prostu chce utopić mnóstwo publicznych środków w gazociąg, który z góry wiadomo że będzie niedochodowy.
N15.07.2017, 21:36
A inne gminy? 21 wiek a w niektórych miejscowosciac nie ma ani wodociągow ani gazociągu!
Zobacz pełną wersję podhale24.pl