10.09.2017, 11:11 | czytano: 3664

Jest finansowe wsparcie dla rozbudowy geotermii podhalańskiej

zdj. arch. M. Adamowski
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, iż wkrótce kilka projektów geotermalnych otrzyma wsparcie finansowe zarówno z zasobów budżetu państwa, jak i z programów unijnych. Wśród inwestycji jest wymieniana "rozbudowa geotermii podhalańskiej".
"Nowa polityka energetyczna Polski przewiduje m.in. dywersyfikację źródeł energii oraz położenie akcentów na stabilne odnawialne źródła energii (OZE). Plany zakładają również decentralizację gospodarki energią i wprowadzenie – tam, gdzie jest to możliwe z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia – małych i ekologicznie bezpiecznych systemów energii cieplnej, opartych o odnawialne źródła energii, w tym geotermalne, czyli pochodzące z podziemnych zasobów gorącej wody i skał" - czytamy w komunikacie.
Obecnie w NFOŚiGW zapadają rozstrzygnięcia w dwóch naborach konkursowych: krajowym i unijnym. Do Funduszu wpłynęło 30 wniosków, z czego 17 NFOŚiGW ocenił pozytywnie. Beneficjentami będą przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy. Pozytywną opinię Głównego Geologa Kraju uzyskały trzy projekty, które dotyczą gmin: Lądek Zdrój, Sochaczew oraz Sieradz.

Z kolei dla dwóch innych projektów GGK wydał warunkową ocenę pozytywną, co oznacza, że beneficjenci przed zawarciem umów i realizacją prac będą musieli dokonać weryfikacji zakresu i sposobu realizacji robót geologicznych. Jednym z projektów jest "wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Bańska PGP-4 w celu ustalenia zasobów wód termalnych w utworach eocenu numulitowego i mezozoicznych podłoża niecki podhalańskiej, w obszarze górniczym "Podhale1". Wnioskodawcą jest gmina Szaflary, a kwota dotacji to ponad 43 mln zł.

Ponadto Narodowy Fundusz zakończył postępowanie konkursowe dla unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (pula 210 mln zł.). Spośród złożonych 14 wniosków - 9 uzyskało ocenę pozytywną. Ministerstwo Środowiska już zakwalifikowała je do dofinansowania. Wśród nich jest: Spółka BANIA w Białce Tatrzańskiej, która na projekt budowy ciepłowni geotermalnej zasilającej w ciepło i chłód obiekty kompleksu turystycznego ubiegała się o ponad 2 mln zł. Z kolei Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem na rozbudowę systemu geotermalnego ma otrzymać ponad 9 mln dotacji.

s/
zobacz także
komentarze
fortynbras10.09.2017, 21:51
Czy dzięki temu dofinansowaniu w nadchodzącym okresie grzewczym mniej zamożni mieszkańcy Podhala wrzucą do swoich pieców mniej plastykowych butelek, bo nie stać ich na węgiel czy drzewo? Niech się państwo polskie dobrze zastanowi kogo dofinansowuje i czyim to robi kosztem, oraz że to nic a nic nie poprawi stanu zanieczyszczonego powietrza nad Podhalem zimą. Tych beneficjentów i tak stać było na panele fotowoltaiczne, ewentualnie na grzanie prądem. Ta decyzja o dofinansowaniu geotermii nie ma żadnego uzasadnienia: ani ekonomicznego, ani ekologicznego (pozostałe 90% mieszkańców będzie dalej zatruwać paląc w piecach czym popadnie), ani sprawiedliwości społecznej - to jest odwrotność Janosika, daje się bogatym kosztem biednych, wreszcie brak jest tu logiki, bo ci bogaci których dofinansowano tak samo będą wdychać zimą zanieczyszczone powietrze.
gulgul10.09.2017, 17:37
To jest tak, żeby nie było gadania o dofinansowaniu geotermii łojca z Torunia do dorzuci się kasy innym, by prezesy mniej nie zarabiały. W innym przypadku należałoby podnieść ceny, a to byłby wstyd i podstawa by nie korzystać z geotermii.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl