17.10.2017, 15:11 | czytano: 7230

Tysiąc nowych studentów na "Podhalańskiej". Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego z udziałem wiceministra i nowym sztandarem (zdjęcia)

Fot. Robert Miśkowiec
NOWY TARG. Wykładowcy, pracownicy i studenci Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowego wraz z zaproszonymi gośćmi wzięli udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego. - Niech ambicja pcha was do najwyższych celów - mówił do studentów dr Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele św. Katarzyny, którą odprawił abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski. Po mszy delegacja uczelni złożyła kwiaty pod tablicą papieską na Rynku i wszyscy udali się na Kokoszków. W sali Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego PPWSZ powitał wszystkich obecnych ks. dr hab. Stanisław Gulak, rektor "Podhalańskiej". Jak mówił, PPWSZ rozpoczęła właśnie 17. rok działalności, a na pierwszy rok przyjęła tysiąc nowych studentów. - Dążmy do tego, aby horyzonty naszego rozumu, aby horyzonty tej uczelni, były zawsze na miarę gór na które patrzymy, intelekt niech się kształtuje, a rozum pozwala myśleć - mówił rektor w inauguracyjnym przemówieniu (jego pełny tekst - poniżej).
Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego mówił, że bardzo dobrze się stało, że w Nowym Targu powstała uczelnia. - Bardzo ważne jest, żeby uczelnie były blisko ludzi, a tak jest w tym przypadku - podkreślał Piotr Dardziński. - Uczelnie muszą być miejscem, które przyciąga młodych ludzi.

Podsekretarz stanu przedstawił zebranym ogólne zarysy planowane reformy szkolnictwa wyższego. Przekonywał, że skorzystają na nich i uczelnie, i studenci. - Reforma przyniesie uczelniom więcej wolności, ale i więcej odpowiedzialności - dodał. Zwracając się do studentów powiedział: - Bądźcie ambitni i niech ambicja pcha was do najwyższych celów

Następnie odczytano list od prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym, oprócz pozdrowień, przedstawił on ideę zmian w edukacji na szczeblu wyższym, które mają wejść w życie w przyszłym roku. Zaprosił też wszystkich do udziału w przyszłorocznych obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Kolejnym punktem była immatrykulacja studentów pierwszego roku. Indeksy z rąk rektorów PPWSZ i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Andrzeja Chochóła odebrali studenci wszystkich kierunków, którzy wypadli najlepiej na egzaminach wstępnych na nowotarską uczelnię.

Centralnym punktem uroczystości było przekazanie "Podhalańskiej" sztandaru, ufundowanego przez Związki Podhalan w Polsce, Ameryce Północnej, Kanadzie i Austrii. Na jego awersie znalazło się godło PPWSZ, a na rewersie godło Polski i słowa "Bóg Honor Ojczyzna".

Ostatnimi punktami programu były: wykład inauguracyjny ks. prof. Henryka Skorowskiego i koncert Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

r/ zdjęcia Robert Miśkowiec

Przemówienie inauguracyjne rektora Stanisława Gulaka

"Panie Ministrze
Ekscelencjo, Magnificencje, Paralamentarzyści
Dostojni Goście, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo, Drodzy Pracownicy i Studenci,

Rozpoczynamy 17 rok akademicki w naszej Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Inauguracja nowego roku akademickiego jest niezwykle doniosłym i zarazem najważniejszym wydarzeniem w życiu każdej uczelni. Jest dniem skłaniającym do głębszej refleksji nad tym co udało się osiągnąć dotychczas i nad tym co przed nami. Dzień uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego - to dzień wspólnego wymarszu w drogę z nowymi studentami, a przybyło ich w tym roku ponad 1000. Drodzy Studenci, witam Was bardzo serdecznie i pragnę aby była to Wasza Uczelnia. Dziś jest dzień nowego początku dla całej akademickiej universitas: profesorów, wykładowców, studentów i administracji. Jest to również chwila refleksji skłaniająca nas do poszukiwania odpowiedzi na fundamentalne pytanie: Czy wystarczająco wszyscy utożsamiamy się z Podhalańską Państwową ? Ostatni rok minął bardzo szybko. Był dynamiczny, ale jeszcze zbyt mało by być w pełni usatysfakcjonowanym. Zawsze pozostają pewne niedosyty, zarówno w sferze naukowej jak i inwestycyjnej. W tym roku otrzymaliśmy zgodę MNiSW na prowadzenie studiów w (PONE), jednostce wspólnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Rozpoczynamy wspólne kształcenie na kierunku:  finanse i rachunkowość - specjalności: rachunkowość i doradztwo podatkowe oraz finanse i ekonomia biznesu (w formie stacjonarnej i niestacjonarnej). Jest to pierwszy taki projekt w Polsce. Panie Rektorze to nasze wspólne dzieło. Bardzo dziękuję, że jesteśmy razem. Dostaliśmy również zgodę na studia II stopnia z filologii angielskiej. W perspektywie mamy kolejne kierunki kształcenia, o które będziemy aplikować na przyszły rok.

Dziś chcemy przyjrzeć się dziedzictwu kultury naszego regionu, szczególnie przywiązaniu do tradycji i prawdy, wierności wartościom naszej kultury, wiary a także dobrze pojętego patriotyzmu. Odpowiedzmy sobie jak je pielęgnujemy? Podczas dzisiejszej inauguracji dokona się bardzo znaczący, symboliczny i jakże ważny dla nas akt. Akt nadania sztandaru uczelni.

Szczególne miejsce i rola, jaką Polacy przypisują chorągwiom i sztandarom wynikają z naszej historii – pełnej wojen, bitew i walk o niepodległość.

Na sztandarze są święte i patriotyczne słowa. Bóg, Honor i Ojczyzna!

Sztandar to symbol i świętość. Symbol, ale jakże ważny i potrzebny dla kultywowania tradycji i zachowania tożsamości. Bez odniesienia do tego wszystkiego, będzie to tylko pięknie wyhaftowany fragment materiału. Z chwilą zaś, gdy do tych wartości, które widnieją na sztandarze odnosimy się, stają się one elementem jednoczącym wokół siebie daną wspólnotę.

Od dziś nasza uczelniana wspólnota będzie mogła w pełni z tych świętych i patriotycznych wartości korzystać, mając nadany sztandar i pod nim być zjednoczona. A patrząc na ten znak wciąż przypominać sobie, że przedmiotem naszej troski nie są jedynie sprawy własne i własnego środowiska, ale że na wszystkie sprawy trzeba patrzeć przez pryzmat godności państwa i służby.
Ta godność państwa i służby powinna zaś inspirować do odpowiedniej postawy i działalności zawodowej, powinny to być takie działania, które umocnią nasz autorytet i poszanowanie dla Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego w tym miejscu gorąco dziękuję naszym darczyńcom – Związkowi Podhalan ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Austrii i Polski.

Rozpoczynający się nowy rok akademicki jest kolejnym zadaniem dla nas wszystkich. Polskie szkolnictwo wyższe stoi dziś przed nową ustawą 2,0. – nazywaną już powszechnie Konstytucją dla Nauki, która ma zacząć obowiązywać od 1 października 2018 roku. Jak zapewnia Pan Minister Gowin przyniesie Ona większą autonomię Uczelniom. Musimy zatem pamiętać, że wolność to odpowiedzialność. Jakie zatem jest nasze zadanie?

Rok temu zapowiadałem przejście w strukturę wydziałową, jednak zupełnie świadomie wstrzymałem te prace, wsłuchując się w głos Pana Ministra iż rola wydziałów w nowej ustawie zostanie znacznie pomniejszona. To Uczelnia będzie jednostką główną, podlegającą ocenie.

Pragniemy rozwijać się także inwestycyjnie, dlatego przystąpiliśmy do programu rewitalizacji, złożyliśmy stosowne projekty dotyczące terenów tzw. Starego Szpitala, czekamy z niecierpliwością na pozytywne dla nas rozstrzygnięcia, aby jak najszybciej przystąpić do prac inwestycyjnych.

Musimy być wszyscy kreatywni aby zabiegać o nowe programy intensyfikujące efektywność wykorzystania dostępnych dofinansowań w licznych konkursach krajowych i zagranicznych. Co już staramy się czynić przez przyznane granty dla pielęgniarstwa, biblioteki i ostatnio przyznany transgraniczny z partnerem słowackim, który realizuje Instytut Nauk Humanistyczno - Społecznych i Turystyki.

Życzę dziś wszystkim, abyśmy chcieli pamiętać i być w pełni ludźmi kultury ducha, dla których zdobyta wiedza otwiera nowe perspektywy i pozwala rozwijać człowieka ku pełni wartości, do których jest przeznaczony w zamiarze stworzenia, na drodze naszych marzeń, pragnień i codziennego odkrywania świata .

Przyszłość Narodu i Państwa bez wątpienia zależy w znacznej mierze od wychowania i wykształcenia młodzieży, od wiedzy i wiary, które są w harmonii. Mamy wyjątkową szansę być związani z Uczelnią, która jest wizytówką regionu, wizytówką Podhala. Która pozwala na wyrobienie uniwersalizmu spojrzenia, otwartego na nowe horyzonty, nowe kultury, będąc sama centrum kultury, przy zachowaniu i poszanowaniu naszych tradycyjnych, europejskich i chrześcijańskich wartości.

Uroczystość dzisiejsza ma specjalne znaczenie dla studentów, a szczególnie nowo przyjętych absolwentów szkół średnich, którzy od dnia dzisiejszego stają się częścią naszej społeczności akademickiej.

Kochani Studenci!
Dążmy zawsze do tego, aby horyzonty naszego rozumu, aby horyzonty tej uczelni, były na miarę gór na które patrzymy.

Oby nie było z nami tak jak opisywał kiedyś pewien krakowski introligator prowadzący stary zakład z tradycjami, do którego przed laty przyszedł pewien absolwent wyższej uczelni i przyniósł pracę magisterską z prośbą o oprawę. Starszy nobliwy pan wziął od niego numer telefonu i obiecał, że zadzwoni. Faktycznie zadzwonił po dwóch dniach i powiedział: Proszę odebrać pracę. Nie oprawiłem jej. Jej poziom jest tak słaby, że naraziłaby ona na szwank godność mojego zawodu.

Szanowni Państwo kształcąc nowe pokolenia inteligencji, musimy pamiętać, że:

Rozum jest tym pojęciem, które jest bliskie mądrości. Słowo obecnie rzadkie. Nie występuje w Krajowych Ramach Kwalifikacji zawodowych, tak jakby celem uniwersytetu było jedynie kształcenie intelektualnie sprawnych, ale nie koniecznie mądrych. Już ta różnica między intelektem a rozumem pokazuje, że można jednocześnie być człowiekiem niezmiernie intelektualnie sprawnym i bezmyślnym. Nasze czasy bardziej cenią intelekt niż rozum.
Nie tylko intelekt się liczy, ale przede wszystkim rozum.

„Intelekt uczy nas jak zbudować dom. Jeśli ten dom będzie nawet nowoczesny, energooszczędny, na nic nam się nie zda, jeśli nie będziemy umieli go  rozumnie współzamieszkiwać.”

Dlatego na na koniec, skoro tu jest nasz dom i spędzamy razem tak dużo czasu, chciałbym gorąco wszystkim podziękować za miniony rok. Profesorom, wykładowcom, instruktorom i lektorom- dziękuję za solidne nauczanie. Administracji bez której uczelnia nie byłaby w stanie funkcjonować, za pełne zaangażowanie w nasze codzienne sprawy. Wszystkim komórkom: nauczania, finansów, kadrom, Pani mecenas, zamówieniom publicznym, promocji, komórce do spraw umiędzynarodowienia – w tym obsługującym program erazmus, obsłudze studenta, sekretariatom, informatykom, bibliotece, obsłudze technicznej, paniom sprzątającym, dziękuję i życzę wytrwałości , oraz dobrych motywacji do pracy, bo kiedy jesteśmy razem, jesteśmy sobie potrzebni, jesteśmy dla studentów, jesteśmy dla Uczelni, jesteśmy dla Podhala. Dziękuję też wszystkim naszym partnerom ze środowiska społeczno – gospodarczego, za miejsca praktyk dla naszych studentów, za wszystkie umowy o współpracy i partnerstwie. Bardzo cieszę się, że już od lat są z nami wierni studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I jeszcze jeden apel: bardzo serdecznie proszę wszystkich wykładowców, pracowników i studentów byśmy nigdy nie czuli się na Uczelni gośćmi, lecz byśmy mieli świadomość, że Uczelnia to my wszyscy razem studenci i pracownicy.

Dlatego jeszcze raz powtarzam: Dążmy do tego, aby horyzonty naszego rozumu, aby horyzonty tej Uczelni, były zawsze na miarę gór na które patrzymy, intelekt niech się kształtuje, a rozum pozwala myśleć!

Z takimi oto życzeniami skierowanymi do uczących i uczących się ogłaszam nowy rok akademicki 2017/2018 za otwarty. QUOD FELIX, FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT !!"
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
xsiąc pro-boszcz19.10.2017, 11:01
A ja Wam napiszę tak: Jak ktoś ma skłonności masochistyczne to polecam z całego serca. Cała reszta może sobie darować, chyba że mają nadmiar wolnego czasu lub pieniędzy albo potrzebują dyplomu. Jako absolwent filologii angielskiej mogę wtrącić tutaj swoje 3 grosze.
turysta18.10.2017, 23:53
Skąd tyle jadu w tych komentarzach? Czyżby piszący je studiowali tam i piszą z własnych doświadczeń ?
Młodzi chcą się uczyć, a że też trzeba ich wychować to jest oczywiste
taka jedna18.10.2017, 21:54
O dziwo, dyplom tej uczelni, a potem jeszcze krakowskiej pozwolił mi na znalezienie pracy takiej jakiej chciałam. Potem doszły jeszcze studia podyplomowe też nowotarskie i na brak zajęć nie narzekam. Nie kraczcie, że jest to przechowalnia, bo ta szkoła daje możliwości, tylko trzeba je mądrze wykorzystać.
Przynajmniej nie muszę prowadzić głodowego strajku,tak jak niektórzy po zacnych uczelniach....
sokrateles18.10.2017, 20:46
@ Typ Stereo:
Jeśli już o tych sprawach mowa to mnie ubodło to wręczanie indeksów przez Rektora najlepszym studentom I roku. To nic że najlepiej wypadli, wszak to mogło być tylko dobre wrażenie lub czyjaś pomyłka. Poza tym oni jeszcze nie mieli nawet pierwszych zajęć żeby pokazać się. W żadnym wypadku takiej selekcji i konfliktowania nie powinno się przeprowadzać, bo to nie służy duchowi współpracy pomiędzy późniejszymi studentami, zabija tego ducha kreując bardzo niezdrowego ducha złej rywalizacji. Już w pierwszym inauguracyjnym dniu wszyscy studenci mają pokazane przez pana Rektora kto jest lepszy a kto jest gorszy i zaprogramowuje się go niejako na coś gorszego na tej uczelni a potem w życiu w myśl zasady sformułowanej w wielkim poemacie Williama Blake'a: "some are born to sweet delight, some are born to endless night" - to jest wstrętne i na to się oburzam (i nie przejdzie mi).
Poczekalnia18.10.2017, 18:53
PPWSZ to po prostu poczekania, albo PRZECZEKALNIA dla nieudaczników, którzy nie dostali się na prawdziwe, porządne studia do Krakowa lub innych ośrodków akademickich. Zaklinanie rzeczywistości nic tutaj nie da. Te nieboraki tracą czas i żyją ułudą, że są na studiach...a ktoś równie 'wybitny" bierze kasę za '"wykłady".
@zc18.10.2017, 14:51
Ty musisz być zwolennikiem tej partii, która wszędzie widzi spisek
zc18.10.2017, 12:53
Nie wiem po co niektórzy piszą te bzdury o niskim poziomie kształcenie PPWSZ i o tym, że absolwenci nie mają pracy. To nieprawda.

Może autorzy głupich, nieprawdziwych komentarzy reprezentują inne okoliczne uczelnie i w ten nieuczciwy sposób, poprzez psucie pinii Podhalance - chcą przejąć młodych ludzi.
lhotse18.10.2017, 12:48
widzę, że oprócz paru studentów same szychy na trybunie...to niby dla kogo ta inauguracja jest ? chyba dla tych co chcą się poczuć ważni, a nie tych biednych studentów, którym potem przez kilka lat wciska się kit, że z papierem PPWSZ będą kimś. Pseudo architekci z tym papierem psują rynek i nasze otoczenie, reszta szuka pracy w Biedronce albo ucieka na zachód. Szkoda mi ich.
Typ Stereo18.10.2017, 11:00
@sokrateles
Moją opinię na temat poziomu kształcenia studentów Podhalanki determinuje obserwacja kompletnego brak myślenia (także o innych) przy parkowaniu samochodów (i nie chodzi, że stają niezgodnie z przepisami, bo to byłbym w stanie zrozumieć), ale używając dosadniejszego słownictwa, to "jakieś popi**** bezmózgi", blokujące przejazd- nie mogą sobie wyobrazić, że przez nich karateka nie dojedzie do chorego, lub straż do pożaru, o mieszkańcach usiłujących dotrzeć do domów nie wspominając.
A skoro student tej uczelni nie jest w stanie zaparkować rozsądnie samochodu - zakładam, że uczelnia jest beznadziejnie słaba i obawiam się, że żadne dotacje tego nie zmienią.
Polaczki818.10.2017, 10:40
PPWSZ nie ma żadnej renomy i nie będzie mieć. Jest to fabryka bezrobotnych z nic nie wartym papierkiem, który może służyć zamiast papieru toaletowego. Dostają się na nią ci, którzy nie mieli szans dostać się na lepsze uczelnie. Architekt po PPWSZ może jedynie stodoły projektować, gdyż nie ma zaufania do osób po tej uczelni. Kierunek kosmetologia to w ogóle fenomen, ponieważ uczenie się o glinkach i tego typu pierdołach można na lepszych uczelniach w Krakowie. Istnienie tej uczelni jest bezsensowne i wyrzucaniem pieniędzy w błoto.
Gorczańska18.10.2017, 10:33
Dla studentów, informuję że zostawianie aut na jezdni na prawym pasie ruchu na gorczańskiej jest karane mandatem a nawet odholowaniem auta na parking policyjny. Rektor niech przejdzie się po ulicach wokół uczelni i zobaczy jak wybitni studenci szanują mieszkańców. Stają gdzie popadnie, a kiedy się grzecznie zwróci im uwagę to od razu wyskakują z pretensjami i "chwalą się"(a nie ma czym), że jako studenci ppwsz mają prawo. Zamiast karmić ich zbędną wiedzą nauczcie ich szacunku i kultury.
?18.10.2017, 10:06
sokrateles ty naprawdę wierzysz te brednie co napisałeś?
ostatnie przemówienie18.10.2017, 09:13
Prócz wyższego wykształcenia, dobrze byłoby posiadać jakieś średnie wyobrażenie i co najmniej podstawowe wychowanie.
Parafianin17.10.2017, 21:18
Księże Arcybiskupie, a może byście się sprowadzili do Nowego Torgu na stałe. Bylibyście na pozdoryndziu nacodzień. Momy nawet budynek na Kurie, przy Szpitalnej.
przebranżowiony17.10.2017, 21:10
teraz trzeba mieć fach w ręku a nie jakieś pepewuesze, po których nic nie ma, żadna frajda robić za najniższą krajową :(
sokrateles17.10.2017, 21:02
@ baca:
Nie przesadzaj. Nowotarska uczelnia różni się tak naprawdę tylko tym od Sorbony, Oxfordu czy Harvardu, że mniej kosztuje opłata za studia. A jeżeli chcesz aby nowotarski "Kokoszków" liczył się na uczelnianej mapie Europy, to apeluj o jak największą wymianę międzynarodową studentów "Kokoszkowa", bo to tędy wiedzie droga do sukcesu, a zielone światło w postaci funduszy europejskich wciąż się świeci (nie wyobrażam sobie aby Agencja Narodowa wyrzuciła do kosza wnioski o przyznanie funduszy UE dla biednych studentów z Nowego Targu, a przeznaczyła je na warszawskich czy krakowskich studentów - to nie byłoby fair). Taką renomę będzie miał "Kokoszków" jaka będzie nasza o "Kokoszkowie" opinia, dlatego uważaj przy komentarzach.
elka17.10.2017, 20:44
najbardziej szkoda studentów, albo praca jak dla tych co po zawodówce, albo wyjazd za chlebem...
taki tam17.10.2017, 19:37
@Mieszkaniec
świeta prawda. Krew mnie zalewa juz z tymi samochodami. Przez wakacje nie zdązyłem o tym zapomnieć a juz sie zaczęło ponownie.

Kokoszów boczna to mozna bezpiecznie moze na rowerze przejechać!
wset17.10.2017, 19:03
Mówiono w mieście że na kokoszkowie jest wet. A teraz nawet jest seminarium czy fillia Klu.
baca17.10.2017, 18:18
Na wasze studenci nieszczęście minister Gowin mówi o likwidacji takich "uniwersytetów" jak miedzy innymi w Nowym Targu , które zaniżają poziom nauki i absolwentów z którymi nie wiadomo gdzie ich zatrudnić , bo stanowiska sprzedawców i magazynierów już wszystkie pozajmowane przez absolwentów poprzednich roczników , a babć klozetowych też za dużo .
student17.10.2017, 17:22
Dobrze że zmienił się Rektor. Same plusy.
Kazek17.10.2017, 16:43
O jakie liczne grono studentów uniwersytetu trzeciego wieku.
Mieszkaniec17.10.2017, 16:38
Taka świetna uczelnia powinna zapewnić większy parking swoim wybitnym studentom, a nie że zastawiają wszystkie ulice w obrębie kokoszków, gorczańska, zielona itd.
Obserwator17.10.2017, 16:02
Słów szkoda i tyle
iga17.10.2017, 15:36
nowotarska Sorbona
tadek17.10.2017, 15:32
No i zrobili KUL na Kokoszkowie.
alik17.10.2017, 15:31
Czy "stary sztandar" godził w "dobrą zmianę", że trzeba było go wymienić ?
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl