18.10.2017, 21:46 | czytano: 10346

Koniec parasola ochronnego nad kupcami z placu przy ul. Targowej?

NOWY TARG. Awantury jaka wybuchła podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju chyba nikt się nie spodziewał. Na spotkaniu dość nieoczekiwanie - przynajmniej dla radnych - wywołany został temat ujednolicenia opłaty targowej na terenie całego Miasta.
Na sali pojawiło się ponad 20 osób związanych z prowadzeniem działalności handlowej na tzw. nowej targowicy i choć twierdzili, że przyszli w innej sprawie - trudno w to uwierzyć.
"Wrzutki" i przecieki informacji

Tematu handlu nie było w porządku obrad ani dzisiejszej komisji, ani tym bardziej w programie poniedziałkowej sesji. Radni nie kryli irytacji, bowiem sprawa opłaty targowej i ewentualnej rezygnacji ze stawek preferencyjnych była poruszana na wewnętrznym spotkaniu klubu radnych Nasze Miasto. Wyszło na to, że jedna ze stron zainteresowana udziałem w zyskach - ma dostęp do wewnętrznych ustaleń radnych - zanim jeszcze w ogóle powstał projekt uchwały i zanim radni go otrzymali do konsultacji.

- Uznaliśmy na spotkaniu, że na ewentualne zmiany będzie czas za kilka miesięcy. Tymczasem teraz na komisji, a potem pewnie i na poniedziałkową sesję burmistrz chce na siłę wprowadzić nieprzygotowaną uchwałę - mówi jeden z radnych. Z kolei Janusz Tarnowski dodaje wprost, że rezygnuje ze spotkań w gronie radnych klubowych. Jak wyjaśnił powodem jest to, że "wyciekły rozmowy" prowadzone na poufnym spotkaniu, a projekt uchwały z odręcznymi uwagami widzi w ręku pełnomocnika właścicieli działek, którzy rozpoczęli także działalność handlową w rejonie targowicy, a którzy są w sporze z inicjatorami budowy tego placu, czyli spółką Nowa Targowica.

Na dzisiejsze posiedzenie komisji burmistrz przygotował dwie tzw. "wrzutki", czyli projekty uchwał przygotowane w ostatniej chwili, które nie znalazły się w oficjalnym pakiecie dokumentów dla radnych. Jeden z tych "nagłych" projektów dotyczył "wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania opłat na terenie miasta."

Jako pierwszy zaprotestował radny Paweł Liszka. - Nie mamy materiałów, nie znamy ich, nad czym mamy głosować?

Burmistrz Grzegorz Watycha przypomniał, że projekt radnym jest znany, bo podobny był już kiedyś omawiany na tej komisji. Radni nadal jednak oponowali, mówiąc że sprawa jest poważna, a oni nie pamiętają szczegółów. Szybko więc skserowano nowy projekt uchwały przygotowany przez burmistrza i rozdano radnym. Zarządzono kilka minut przerwy, by członkowie komisji mogli zapoznać się z materiałami.

Przerwa nie zmieniła nastawienia radnych. Nadal sprzeciwiali się wprowadzeniu tego projektu pod obrady komisji. Spośród 14, 10 wyraziło sprzeciw i nie zgodziło się, by zajmować się dziś tym problemem. Mimo to - handlujący nie wyszli z sali i po trzech godzinach czekania doprowadzili do tego, że jednak radni zajęli się tematem stawek opłaty targowej.

"Skarbnik traktuje nas jak idiotów"

Poniekąd sprowokował to skarbnik Łukasz Dłubacz, który referując proponowane zmiany w budżecie stwierdził, iż potrzebne na remont autobusów MZK - 45 tys. zł, o które zwrócił się do miasta dyrektor Zakładu - pokryte zostanie z dochodów, które pozyskane być mogą z tytułu podwyższonej opłaty targowej.

To ponownie zirytowało radnych. Padło stwierdzenie, że "skarbnik traktuje radnych jak idiotów". Zarzucono Łukaszowi Dłubaczowi, że już kilka dni temu gdy pisał uzasadnienie do zmian w budżecie miasta - wiedział o pomyśle burmistrza dotyczącym zwiększenia stawek opłaty targowej, bo wskazał źródło dochodu, a radni dowiadują się o tym 6 dni później, na dwa dni robocze przed sesją. - Jak pan nas traktuje? - pytali zmieszanego skarbnika. - Nie jest to działanie, które sprzyja rozwiązaniu tej sytuacji panie skarbniku - podsumował Janusz Tarnowski.

- Dochody z tytułu opłaty targowej służyły finansowaniu wielu działań i inwestycji - tłumaczył Łukasz Dłubacz. - Jeśli nie wrócimy do tych dochodów z targowicy, będziemy mieć duży problem. Rosną nam koszty działalności i utrzymania - i to nie z naszej winy. Jest szereg zmian w zakresie przepisów, które są na nas nakładane. Tymczasem gminy mogą czerpać dochody z tytułu handlu, to ma już nawet historyczne uzasadnienie. Przez stosowanie stawek preferencyjnych stratni jesteśmy już milion zł. Można sobie wyobrazić co za tę kwotę można by było zrobić. Są różne potrzeby: dopłaty do żłobków, przedszkoli - wymieniał. Dopytywany o to, ile wpłynęło w tym roku pieniędzy do kasy miejskiej - wymienił kwotę 600 tysięcy zł."Nie po to walczyliśmy w sądach ..."

Na pytanie radnego Lesława Mikołajskiego czemu proponowany jest czterokrotny wzrost stawki (w projekcie zapisano m. in. że w miejsce obowiązującej obecnie stawki 50 groszy opłata wyniesie 2 zł) skoro wystarczyłaby podwyżka rzędu 100 procent, skarbnik powtórzył, że Miasto przez stosowanie preferencyjnych stawek opłaty targowej - utraciło w ciągu ostatniego roku dochody rzędu miliona zł. Zaczął mówić o nieuczciwości, ale radny nie pozwolił sobie przerwać: - Jak była na starej targowicy stawka 8 zł, to mieliśmy wpływy do budżetu miasta rzędu miliona 300 tys. Teraz jest stawka 50 groszy i wpływy do kasy miasta są takie same. Może więc lepiej nie rozmawiajmy o uczciwości - skwitował.

- Bardzo mnie to dziwi, że pan burmistrz i pan skarbnik w ogóle podnoszą sprawę opłat targowych. Przecież mówiliśmy o tym, że musi minąć pełny rok, by znać poziom dochodów i mieć pełen obraz. Teraz nie mamy pełnego oglądu sytuacji. Nie wiemy ile wynoszą dochody z jarmarku - kiedyś była stawka 8 zł, ale wiemy, że pobierano 1 lub 2 zł. Teraz udało się nam zbudować jeden z najładniejszych placów targowych w Europie i to przy minimalnym udziale Miasta. Tak - minimalnym. Bo 2 miliony zł przeznaczone z kasy miejskiej na budowę drogi już się zwróciły: wzrosła wartość okolicznych działek, także miejskich przez tę inwestycję - mówił Andrzej Rajski.

Zwracając się do burmistrza, przewodniczący Rady Miasta zapytał: - Co wy proponujecie? Jedną stawkę w całym mieście? Ja protestuję. Nie po to walczyliśmy w sądach o prawo do różnicowania stawek opłat, żeby znowu teraz handel się nam pojawił w całym mieście - mówił. Wskazał przykład ulicy Krzywej jako miejsca, gdzie Urząd Miasta nie może sobie poradzić z prowizorycznymi budami handlowymi. Andrzej Rajski poprosił o dokładną analizę i zestaw danych dotyczących wpływu do kasy miejskiej z tytułu - nie tylko pobieranej opłaty targowej, ale i dzierżawy terenu, czyli całej działalności "jarmarcznej".

Janusz Chowaniec prezes spółki Nowa Targowica zmianę stawki nazwał "drastyczną". - Obecna stawka jest 4-krotnie większa od tej, którą płacą supermarkety. A ma być 16 razy większa? To dla sieci sklepów jest taryfa ulgowa, a nas chcecie zniszczyć? Te podatki uderzą w kupców. Nie ma zgody na takie nas traktowanie. Podnosząc opłaty targowe doprowadzicie do upadku handlu. Ponad tysiąc osób ma dziś zatrudnienie na tej targowicy. Jestem zbulwersowany i zszokowany, że za naszymi plecami robiona jest taka próba... - mówił zdenerwowany prezes spółki.

Z kolei Paweł Guziak, przedstawiciel grupy działającej na targowicy przy Targowej apelował o "nie tworzenie pól do nowych konfliktów" i chwalił burmistrza za chęć wprowadzenia jednolitych stawek opłaty targowej.

"Czuję zazdrość nowotarską"

Na posiedzeniu komisji pojawił się były burmistrz Czesław Borowicz. Skrytykował obecne władze, że nie dbają o to, co mają. - Czuję tu zazdrość nowotarską w każdym palcu. Takie postępowanie:"jak się komuś udało, to trzeba mu utrudnić". Kilka lat temu znaleźli się ryzykanci, którzy zainwestowali w ten teren (plac przy Targowej - przyp. red.) i im się udało. To inne gminy ściągają inwestorów z zewnątrz, by zainicjować rozwój, a tu - w miejsca pracy inwestują miejscowi - mówił.

Zwracając się do skarbnika dodał: - To co pan robi i jak argumentuje to jest "przedszkole". Stawia pan wniosek, że potrzeba 45 tysięcy i dlatego trzeba podnieść opłatę targową? Jakie to krótkowzroczne. Jest w tym mieście jakaś strategia rozwoju? - pytał były włodarz.
Odpowiedział mu Janusz Tarnowski, przypominając historię tworzenia tzw. nowej targowicy. - Przeniesienie placu handlowego w jedno miejsce, było efektem pewnego procesu. A dziś pan burmistrz proponuje ujednolicenie stawek. Wrócimy więc do stanu, jaki był kiedyś. Tego nie wolno nam zrobić. Wtedy przyświecało nam myślenie na lata - dodał.

Janusz Tarnowski, który był przewodniczącym Rady Miasta w czasie, gdy wprowadzano zróżnicowanie stawek opłaty targowej był "twarzą" tych zmian. To on przede wszystkim argumentował za potrzebą wprowadzenia preferencyjnych opłat. Dziś przyznał, że "wyznaje zasadę odpowiedzialności" i nadal uważa, że należy bronić wizji uporządkowania handlu w Nowym Targu poprzez stosowanie narzędzia jakim są stawki opłat. Dzięki temu samorząd może skutecznie zniechęcać handlarzy do stawiania stoisk w każdym niemal miejscu."Ludzie się skarżą"/"Pani nie słucha co się mówi"

- Ta inicjatywa burmistrza i - nasza ze skarbnikiem wynika z tego, że cały czas do Urzędu Miasta wpływają skargi od handlujących na to, że stawki są zróżnicowane - oświadczyła Joanna Iskrzyńska-Steg. - To nie jest tak, że my robimy jakiś zamach na spółkę Nowa Targowica. Ci ludzie, którzy przychodzą do burmistrza i do mnie, którzy piszą te skargi - są tutaj na sali, więc ja oddaję im głos. Niech powiedzą o co chodzi - zaproponowała wiceburmistrz.

- Pani w ogóle słuchała tego co ja mówiłem? Często się zdarza, że pani nie słucha co się mówi. Tak jest i teraz - zwrócił się do wiceburmistrz, Janusz Tarnowski. - To po co były te wydatki na sprawy sądowe, gdy walczyliśmy o prawo do tego, by różnicować stawki? Po co wydano te pieniądze? Czemu to wszyto miało służyć? Po co była ta walka? - pytał.

Słowa Joanny Iskrzyńskiej-Steg skomentował też prezes Janusz Chowaniec: - Tak, na pewno przychodzili do was ludzie, bo chcieli żeby im podnieść stawkę opłaty z 50 groszy do 2 zł - zakpił.

Co zakłada projekt?

Mimo burzy przetaczającej się nad jego głową - burmistrz Grzegorz Watycha zachował spokój i przed wszystkim milczał. Jego opinia zawarta jest w uzasadnieniu do projektu uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania opłat na terenie miasta. Oto ona:

"Dokonuje się zmiany preferencyjnej stawki opłaty opłaty targowej obowiązującej na targowicy przy ul. Targowej z jednoczesnym ujednoliceniem opłat na terenie całego miasta. Preferencyjna stawka obowiązuje już prawie półtora roku. Funkcjonowanie nowej targowicy okazało się sukcesem. Udało się wyprowadzić handel ze starej targowicy, na nowej targowicy panuje bardzo duży ruch i zainteresowanie ze strony kupujących jak i handlujących. W okresie stosowania preferencyjnych stawek miasto utraciło dochody w kwocie ponad milion zł (w okresie od maja 2016 do września 2017). Dalsze utrzymywanie preferencyjnych stawek oznacza dla miasta kolejne straty. Zostały ograniczone możliwości realizacji zadań na rzecz lokalnej społeczności. Nie znajduje społecznego uzasadnienia dalsza rezygnacja z należnych miastu dochodów. Niska opłata targowa nie przekłada się na niskie opłaty ponoszone przez osoby handlujące. Biorąc pod uwagę preferencyjne stawki czynszu dzierżawnego wynikającego z umowy zawartej w 2014 roku - korzyści czerpane przez dzierżawcę są niewspółmiernie wysokie w stosunku do korzyści jakie z tytułu przeniesienia targowicy czerpie miasto.

W związku z koniecznością realizacji szeregu inwestycji służących lokalnej społeczności nie znajduje uzasadnienia dalsze preferowanie interesów prywatnych osób, interes publiczny w sferach zależnych od lokalnych organów stoi ponad interesem prywatnym. Dokonuje się zmiany sposobu poboru opłaty. Wprowadza się opłaty uzależnione od wielkości straganu do 5 m kwa 10 zł, do 10 m kw 15 zł, do 20 m kw - 20 zł, a powyżej 20 metrów kwadratowych - 20 zł plus 1,50 zł od każdego kolejnego metra.

Szacuje się, że rocznie wpływy z opłaty targowej po wprowadzeniu nowych stawek wyniosą ok. 2 mln zł, a zatem o około milion zł więcej po uwzględnieniu kosztów poboru opłaty. Mając na uwadze zmianę stawek dokonuje się zwiększenia wynagrodzenia dla inkasenta dokonującego poboru opłaty targowej przy ul. Targowej z 0,25 % do 5%. "

Dziś tego nie rozwiążemy, sami się dogadajcie się

Janusz Tarnowski zaapelował do handlujących oraz właścicieli terenu by spróbowali sami dojść do porozumienia. - Jestem zbulwersowany, że nie potraficie się dogadać i dojść do porozumienia. Im mniej samorząd będzie integrował w prywatne interesy tym lepiej - zauważył radny. - Dziś tego problemu nie rozwiążemy. Zostawmy to. Dokończmy rok, żeby ustalić na czym stoimy, a państwo macie czas, by do końca roku się dogadać.

- Pan jest zbulwersowany tym, że nie możemy się dogadać? A ja jestem zbulwersowany, że pan nie wie co się na targowicy dzieje. To wy - za naszymi plecami, pokątnie wymyślacie podział samej targowicy z opłatami, że "tu mają być budki z preferencyjnymi opłatami, a tam nie" - odparł Paweł Guziak.

Janusz Chowaniec poprosił o spotkanie "w mniejszym gronie". - Tu trzeba delikatności, a nie krzyczenia do mikrofonu. Źle się rozmawia publicznie na takie tematy - argumentował .

Narastający konflikt pomiędzy spółką Nowa Targowica a kilkoma właścicielami działek próbował opanować radny Marek Mozdyniewicz. - Zdefiniowałem tu dwa problemy. Pierwszy to konieczność utrzymania zasady zachowania stosunku wielkości miejsca przeznaczonego pod stoiska handlowe i pod parkingi, a drugi - to określenie przez spółkę Nowa Targowica kosztów działania, przede wszystkim kosztów marketingowych, by można je było podzielić pomiędzy strony.

Paweł Liszka i Andrej Swałtek studzili emocje mieszkańców, mówiąc do właścicieli działek, które niedawno włączono do placu handlowego: - Nie byłoby was tu, gdyby został utrzymany handel na Ludźmierskiej. Nie byłoby was tu, gdyby kilka lat temu pan Chowaniec i jego wspólnicy nie zaryzykowali włożenia pieniędzy w budowę placu targowego. My nie chcemy handu na każdej ulicy i nie chcemy, żeby była taka sytuacja jak kiedyś na osiedlu Bereki - że na środku, gdzie był plac miejski było pusto, a handel przeniósł się na sąsiednie ulice - Długą, Ogrodową i inne, bo każdy, kto miał tam działkę pozwalał postawić stragan przed domem. Wszyscy dookoła zarabiali, tylko nie miasto. Chcemy, by przy ul. Targowej handel był skoncentrowany na placu, a nie na jego obrzeżach - tłumaczyli.

Sabina Palka
zobacz także
komentarze
alonso22.10.2017, 12:31
Jak tam żuczki z nowej targowicy? Podwyżka mańkowa była? A tu już po sezonie, brać kredyciki i bulić! Nie marudzić!
Cesia22.10.2017, 10:20
Panie Tarnoski Joanna słucha tylko nie rozumi
kika21.10.2017, 21:02
O jak ładnie w białych rekawiczkach, w tajemnicy przed radnymi próbowano nas handlujących wydoić - najpierw podwyżka z 50 groszy na 2 złote a za chwile pewnie 10 złotych od metra będą chcieli.
Wstyd i hańba !
mieszkaniec21.10.2017, 20:30
jestem za jedną opłatą dla całego miasta dla wszystkich a tylko promocje ..dla kolesi ..radni ha ha ha ...jak wyglądają tak doradzają ..a "nowa targowica " nauczyła was kultury stania płaczcie i płaćcie ....powodzenie .....albo po rozum ustawiać się do kolejki bo handlującym go brak mamona mamona ale dla kogo ?
beata21.10.2017, 20:02
prezes chowaniec jak I cala spolka pobieraja oplaty takie ze glowa mala. stoje na nowej targowicy I dxisiejszy komunikat z prosba by isc przeciwstawic sie podwyzka miasta wolao pomste do nieba. najpierw powalczymy o to byscie to wy obnizyli koszty bo jesli teraz miasto podniesie to idziemy na zajezdnie tam przynajmniej jacek nie kroi jak spolka a gdzie bedie handlarz tam bedzie jarmark bo to my handlujacy tworzymy jarmark I dosyc mamy tych waszych podwyzek. jesli chodzi o to ze jarmark jest chetnie odwiedzany to powiem to tak. zawsze byl chetnie odwiedzany nawet na tych "slamsach" jak to miasto okreslilo. a z tych slamsow wlodarze mieliscie przynajmniej wplywy a teraz wplywy ma czarna owca I spolka. co wy se wyobrazacie ze wiecznie bedziemy na was robic??pieniazki ktore wlozyliscie juz dawno wam sie wrocily. I zapamietakcie se to raz na zawsze mala lyzka a, czesciej bo zostaniecie sami na tej waszej pieknej targowicy. jesli chodzi o budy piekne drewniane ktorymi to szczyci sie hreska ze wystawil to uprzejmie informuje ze wystawili se je handlarze za wlasne pieniadze I w dodatku placa czynsze. mam tylko nadzieje ze sprawiedliwosc dosiegnie I spolke. nie wspomne juz o skarbowce ktora cucha az handlarz nie zdazy wydac paragonu. idzcie do czarnej owcy czy toalet gdzie tam jest parago?a teraz do handlarzy wkoncu bysmy sie zebrali I sami zabrali sie zavspolke bo doja z nas ile wlazlo. dosyc siedzenia cicho bierzmy sprawy w swoje rece
Abc21.10.2017, 18:46
Do 6502
Trolem wynajętym przez Pezesika to jestes Ty!!! Bo ja stoje na nowej targowicy i pisze z czystym sumieniem ze okrada nas z pieniedzy wlasnie Pan prezes a w tej kwesti piszczy najwiecej. Mimo ze nie podpba mi sie podwyzszenie stawek przez miasto. Moze to ich troche nauczy ze jemy jedna łyżka a nie dwoma.
Oszukana21.10.2017, 18:27
Gdyby wyborcy że JIS będzie rządziła miastem nikt by na Grzesia nie głosował.
My mieszkańcy21.10.2017, 18:22
Joasia nas nie boli .Boli nas jej stosunek do nas mieszkańców i niepotrzebne
niekompetentne działania . A Radni są przedstawicielami Miasta a nie jej poddanymi wasalami .Ciekawa jestem jakie tajemnice jeszcze nie WYCIEKŁY? Bycie burmistrzem to misja i służba społeczna, a nie knowania i kombinacje. Basen ma prawie każde miasto a kawiarenki niczym prawie się nie różnią od poprzednich obiektów .No może tylko że tamte były za darmo i dawały realny dochód dla miasta a nowe z zamarzniętymi w zimie kiblami i brudną obwisłą folią na dachu to koszt i kłopot.Może by pieniądze z wygranej "modernizacji roku" wydać na modernizację kawiarenek i to już w tym roku-podesty i inne elementy aż się proszą o modernizację roku.
goodies21.10.2017, 15:31
Joasia Was boli co a czemu???
Bo jedyna ma czelność o wszystkim mówić wprost, nie podoba się Wam bo nie jest układowa......wszysvy patrzą pchać swoje interesy niestety i to jest przykre, a ten co nie chce jest be i fuj zastanawia mnie czemu rozmowy radnych wyciekają??? i wszyscy wszystko wiedzą co segreguje autor tekstu....dziękujemy za taką postawę my mieszkańcy
leming doskonały21.10.2017, 14:56
do : 6502

Większych bzdur dawno nie czytałem. Dla Ciebie na Nowej Targowicy wzrost opłaty o 2-3 złote to drakońska podwyżka, to czymże dla Ciebie jest opłata 8 zł od m2 na konkurencyjnej targowicy !!! Ile Spółka Nowa Targowica Ci płaci za wypisywanie takich bzdur.
Do poniedzialku21.10.2017, 13:16
Miasto przez różnicowanie oplaty targowej w miescie , nie daje nam mozliwości wyboru gdzie mozemy handlowac. I i tym samym jestesmy skazani na targ kolo oczyszczalni sciekow i panujace tam zasady.
p21.10.2017, 13:02
Nie atakujcie Burmistrz Stegowej, bo to jedyna kompetentna, pracowita i rozsądna osoba, która jak nikt inny doskonale sprawdza się na stanowisku. Dzięki Pani Joannie mamy basen fantastyczne knajpki na rynku a na 100% i powinniście to docenić niewdzięczniczy.
truda21.10.2017, 11:47
142828 (słownie sto czterdzieści dwa tysiące złotych z groszem) - tyle zgodnie z oświadczeniem majątkowym Joanny Steg Miasto zapłaciło jej w 2016 roku.
Za co ? A potem płacz ze nie ma kasy na remont autobusu...
aaa21.10.2017, 11:24
Po raz kolejny okazuje, że nieudolna władza próbuje po cichu i za plecami radnych
wprowadzic nowe obciążenia finansowe dla 1000 mikro przedsiębiorców, którzy zarabiaja na
utrzymanie swoje i swoich rodzin na jarmarku.Na szczescie radni i przewodniczący
rady miasta mają o wiele więcej rozsądku i doskonale wiedzą o tym, że takie podejście
zakonczy się zniszczeniem wielu miejsc pracy.
demo21.10.2017, 11:18
Matko kochana, wiceburmistrz w tym pomyśle palce maczała? Może mi ktoś wskazać jeden, JEDEN pomysł pani Joanny który miałby sens i w jakikolwiek sposób okazał się wartościowy dla miasta?
Jednego nie rozumiem. Skarbnik to mądry facet, jak on się dał w to wpakować i jeszcze firmuje to swoją twarzą...
Zosia_nt21.10.2017, 11:08
Jolasia od niesławnego basenu zabiera się za myślenie. Oj nikomu to nie wyjdzie na dobre...
Widzicie nowotarżanie, że głosowanie na PO pod przykrywką (czyli butmistrza i jego giermków)
konczy się takimi cyrkami.
fAntA2221.10.2017, 10:57
kudłatej brakuje środkó na kolejne dyrdymały... Co teraz sfinasuje za pięniądze kupców ?
Wieże widokową na środku rynku ? Czy tor wyścigowy dla chomików ?
Ręce opadają. Urzedasy w tym państwie jedyne co potrafią robiĆ to marnowac NASZĄ kasę na
absurdalne pomysły ale jeszcze lepiej wychodzi im DOJENIE kogo popadnie.
650221.10.2017, 10:07
Prezes Chowaniec po pierwsze jest przedsiębiorcą - czyli mówiąc krótko ma zarabiać kase dla swojej spółki. Przy okazji stworzył coś na czym korzysta cały Nowy Targ i bedzie korzystał jeszcze długo po odejsciu burmistrza,vice i skarbnika. Po drugie wydaje mi się że cześć trolli ppiszących tutaj i podających się za handlujących działą na polecenie urzedu m. Bo trudno mi wyobrazić sobie osobę która przyklaskuje tak drakońskiej podwyższce. Po trzecie Jarmark jest dobrze prowadzony i chętnie odwiedzany, wiec jakoś nie wierze by handlarze dopłacali do interesu.
thell21.10.2017, 09:22
no nic dodac nic ująć czytając komentarze KOMUNO WROC jak się cos komus udało -zabrać zniszczyć- dolozyc extra podatek pozdro dla marksistow
abc21.10.2017, 08:53
miasto dało kasę, a zbiera plewy!!!
ziarno ląduje gdzie indziej!!!
znowu nas wyp.....?
miasto to my!!!
Heniek21.10.2017, 08:28
@będę przyjdź wszyscy posłuchaja chętnie. Bo ciężko tu coś zrozumieć. Jak tutaj przeczytałem spółka bierze 5 zł za metr miasto chce ok 1 zl bo teraz ma 0,5. To kto tu tych kupców naraża na wyniszczenie. Spółka czy miasto.????? Bo z tego co tu czytam to spółka a pretensje do miasta. Trudno to wszystko zrozumieć
leming doskonały20.10.2017, 22:56
do : Yoodoo
czyli w myśl przysłowia "Jak Kali zabrać to dobrze, jak Kalemu to źle" zawsze powtarzałem, że jarmark na nowej targowicy wtedy ma sens istnienia, jak będzie miał zdrową konkurencję NA TYCH SAMYCH ZASADACH (czytaj TA SAMA OPŁATA TARGOWA) Brak konkurencji spowoduje (czytaj nierówne traktowanie przez Urząd - różne stawki opłaty targowej) windowanie cen w górę - co już ma miejsce. Właściciele Nowej Targowicy czują pismo nosem, dlatego pewne ustalenia chcą "załatwić" w mniejszym gronie. Uważam, że ta sprawa powinna być załatwiona na forum publicznym - sesji Rady Miasta, z pełną transparentnością.
Bede20.10.2017, 22:51
Handlarze, bądzmy w poniedziałek w urzedzie miasta i opowiedzmy o tym jak wygląda nasza sielanka na targowicy! Nie bojmy sie mowic
6800020.10.2017, 21:39
Jarmark jest ok. Niestety wiele osób w tym i włodarze sądzą że podwyżka opłaty targowej bedzie korzystna dla Nowego Targu. Odpowiem krótko - guzik prawda. Stracą handlujący, kupujący a na dłuzszą mete całe Miasto.
Burmistrz zamiast się cieszyć z tak okazałego obiektu i wspierac inwestora rzuca mu kłody pod nogi...
thell20.10.2017, 21:24
Mamy tutaj jaskrawy przykład sprawiedliwości czynionej dla supermarketow zamordować resztki polskiego handlu----powodzenia DROGA władzo
zocha20.10.2017, 21:07
Burmistrz ma racje p Chowaniec i pHreska maja polowe radnych z p Tarnowskim i Rajskim na czele na swojej .......i
klo4420.10.2017, 20:41
Watycha i jego świta szastają bezmyślnie publiczną kasą i zaczynają kombinować jak zedrzeć z kogo się da. Zobaczyćie, ze po podniesieniu opłaty targowej zaczną podnośić podatek od nieruchomości, ceny za śmieci etc. Nie dajmy się nowotarżanie
Yoodoo20.10.2017, 20:32
Prezes Chowaniec ma rację i staje w obronie handlujących, nie zapominajcie że to włąsnie kupcy zapłacą 400% więcej Miastu i rozrzutnym urzędnikom.
kinder20.10.2017, 20:30
Dzięki Bogu już niedługo wybory samorządowe - burmistrz i jego świta chce nas drobnych handlarzy wydoić pod pretekstem "naprawy autobusu"
xx20.10.2017, 17:47
Urzad Miasta powinien od spolki targowica wyciagnac drugie tyle za dzierzwe gruntu poniewaz handlarze mieli placic 2.50 za metr a juz placa prawie 5 zl za metr.W koncu handlarze nie wytrzymia i bedzie po handlu na nowej targowicy.Zastanawiam sie skad miasto pozniej wezmie pieniadze i od kogo.
Wiil20.10.2017, 13:59
Urząd miasta niech jak najszybciej zerwie umowę ze spółką i upomni się o swoje 5 hektarów tam gdzie trzeba ,a nie szuka pieniędzy od handlarzy ,
ja20.10.2017, 13:18
Dlaczego handlarze placa za wc.przeciez placa wynajem placu a wtych pieniadzach powinien bys dostep do wc .Ja mam sklep w galeri i mam dostep bzplatny do wc.Handlarze nie dajcie sie ,bo ja widze ze nowa targowica z kazdej strony was obdziera z pieniedzy.
Żal...20.10.2017, 13:01
Jak czytam wypowiedzi wielmożnego P.J.Chowanca to mnie rozp....jak to on broni swoich handlazy zeby nie podnosili im stawek a sam wbija im nóż w plecy podnoszac oplaty. Co poniektorzy placa po 5zl za m2 i to nie koniec bo im ciagle malo i przygotujcie sie na kolejne. Żal....
frrr20.10.2017, 09:10
zmienmy nazwe z ul targowej na ul lapowkowo
Mędrol20.10.2017, 08:24
Po co miesza się między kupcami i mieszkańcami naszego miasta.
Skąd tu jakaś szczególna konieczność szczucia przeciwko sobie ludzi.
Urzędnicy ! Odczepcie się od sterowania gospodarką ,bo zniszczycie to co w niej najbardziej wartościowe. Zdrowe mechanizmy.Zajmijcie się rozsądnym
i transparentnym wydawaniem naszych pieniędzy.
piekny zapach jarmaku20.10.2017, 06:57
inwestycja byla straszna miasto zrobilo droge a inwestycja byla prywatna knajpa czarna owca.spolka polozyla kostke a reszte za handlarzy pieniadze porobiono budy drewniane,a o rogowych miejscach lepiej nie pisac jakie sumy do kieszonki pobrano,ale jak daja to sie bierze.ladny wyglad targowicy to zasluga handlarzy bo jakby niezaplacili ze swoich za drewniane budy to dalej by byly ladne metalowe stelaze hehe.a spolka sie chwali wygladem jakby to oni handlarza takie ladne budy dali.
Lll19.10.2017, 23:53
Burmistrz był poświęcać color park a najemcow tam brak no i ma byc z tego podobno milion
Nt19.10.2017, 22:35
Pobierają abonament od toalety od handlarzy to jest czad
Sisi19.10.2017, 22:04
A kiedy skończy się reklama kabelky i znudzony czekaniem na klijenta i potrzebujesz pomocy zadzwoń do spółki,jeżeli chcecie umilić czas handlarzą to puście muzykę wiemy ,że za puszczanie muzyki trzeba zapłacić opłatę audiowizualną ale naprawdę stać was
Ody19.10.2017, 21:58
Przedstawiciele spółki w obronie handlujących ,dziękujemy za pomoc ale z chęcią zapłacimy więcej do miasta ,bo co to za różnica 5 zl.czy 10 złotych ,a może w ten sposób unikniemy kolejnej podwyżki i kasa trafi do miasta ,a nie do waszej kieszeni
Lusi19.10.2017, 21:50
Zerwać umowę ze spółką i zająć się swoimi 5 hektarami ,a znajdą się miliony ale po co przecież zobaczyliście w październiku trochę więcej Słowaków to chcecie zabrać handlującym nadwyżkę zanim znów spółka zrobi podwyżkę
Dodo19.10.2017, 21:47
Chyba należy w końcu wypowiedzieć umowę spółce i podpisać nową i znajdzie się nie jeden milion ale nie da się ,bo panowie radni dają ochronę spółce ,a jak nie wiadomo ktorzy to wystarczy zajrzeć do czarnej owcy
Lexi19.10.2017, 21:43
Piękne nowe targowisko ,które znów wychodzi na ulicę i obrzeża, niedługo zburzą komendę policji ,żeby zmieścić handlujących ,którzy chcą stać za pół darmo ,urzędnicy wam chyba naprawdę brakuje Bangladeszu i szybko go stworzycie wstyd ,wstyd i jeszcze raz wstyd
Sx19.10.2017, 21:39
Radni bezradni oddaliście 5 hektarów za darmo spółce ,a szukacie pieniędzy tam gdzie nie trzeba ,handlujący juz płacą i płaczą prawie 5 złotych za metr i to ludziom którym inwestycja już dawno się wrocila,więc może niech oni podzielą się z miastem tym co już zarobili ,a w jaki sposób wystarczy tylko wrócić do stawki z początku działania nowej targowicy ,a tą nadwyżkę już z dwóch podwyżek niech oddadzą do miasta
Antek19.10.2017, 21:00
A może JIS zaczyna otwieranie parasola ochronnego nad Color Parkiem?
Pytam tylko czy świadomie czy z głupoty?
Tak ona nigdy nie słucha i nie słyszy !
olek19.10.2017, 20:43
moze wkoncu ktos wezmie sie za spolke nowa targowica ktora zdziera ile moze. krwiopijcy niedosc ze maja stawki jak z kosmosu to jeszcze poniewieraja handlarzami. a szanoeny pan wiesiu to juz totalny /.../ a miasto???przymyka oczy na zlodziejstwo a teraz domagaja sie podwyzek???niech bedzie ale prosze zrobic tak by spolka obnizyla stawki bo my na was robic nie bedziemy.
s.19.10.2017, 20:30
baciok@ Siara Memory Five !;)
J 23 ZN O WU NA DA JE19.10.2017, 20:17
Nowotarskiego Wielkiego Brata
Znów interesuje targowa opłata
Wielki Poborca coś tu pitoli (?)
Brakuje kasy mu dla przedszkoli

Stała się też rzecz FATALNA !!!
CZARNEJ OWCY-owca czarna
Tajemnicę WYJAWIŁA
I nóż Radnym
W serce
Wbiła

I CO
ANO

As Abwery znakomity
Skazał -Felix!
Szpiog ubityy
W NOWYM GORODIE
-TIURMIE LIENINA
INSZEGO SZPIOGA
NIET- NO JUŻ NI MA!

Mieszczanie NASZEGO MIASTA
Macie WSZYSCY BYĆ !!!!!
ZWOLNIENI Z OPŁAT
I BASTA !!!!!!!!!
MACIE PRAWO
DOWOLNIE ;)
HANDLOWAĆ
I BEZ OPŁATY !
TU PRZEBYWAĆ

BO-WŁAŚNIE
DAJE KRZEPĘ
KRASI LICA ;)
NOWOTARSKA
TARGOWICA :*)
zenek19.10.2017, 18:59
halny ty masz wize ok
Informa....ciekawy19.10.2017, 18:58
Ciekawe, co zrobi, na zebraniu, łysawy nauczyciel informatyki ?!!
STAŚ19.10.2017, 18:48
Hokeje, to wyrabiał Watychowicz !!!
A Smoleń - Męcina, czy aby, to Śląsk ?!!
Patyk Wenga :)19.10.2017, 15:50
Gotowy scenariusz na kolejnego "Pitbulla", tam też byli inkasenci..., panie Vega do roboty...
Halny19.10.2017, 15:45
Całkowity brak konsekwencji w działaniu burmistrza można wytłumaczyć tylko w jeden sposób: choć miasto wygrało z wlascielem jarmarku zajezdnia sprawy w sądach o wyższe stawki to burmistrz chce tylko z jemu znanych powodów teraz przed wyborami przypodobać się znanemu z nieprzestrzegania prawa biznesmenowi. Po co było się przepychać po sadach jak teraz wszystko burmistrz robi aby było jak ten biznesmen chciał wcześniej. Ech nasza władza, żadnej wizji. Tylko czekać jak burmistrz będzie chciał wystawić do wiatru tych co na preferencyjnych warunkach ulokowali swoje biznesy w strefie przemysłowej.
baciok@19.10.2017, 14:39
Śmieszy mnie argument że brakuje 1 mln zł. Szanowne władze NT a te przybytki gasronomiczne na Rynku ile były warte, a te Muzeum Drukarstwa.
Jak by tak przeanalizował każdy wydatek to nawet laik by widział. że niektóre to nie bardzo wiadomo po co są.
Jako tako uporzadkowano trochę ten bangaldesz na ulicach. Jak się nie zgadzam zasadniczo z poglądami Pana Tarnowskiego to go tu popieram.
Pan Borowicz też prawdę mówi, że władzom brakuje jakiejś wizji tego miasta. Pani viceburmistrz jak ja przyjdę z kolegami z jakimś postulatem to też chciałbym żeby go uwzględnić.
Podsumowując "Memory, find. Siara! I wszystko jasne"
promis19.10.2017, 14:23
obserwator pewnie dlatego twierdzisz, że dobrze wybraliście burmistrzów, bo pewnie ty albo ktoś z twojej rodziny dostał posadę dyrektora albo dobrą fuchę w Urzędzie.
Anty PRL Tarnowski19.10.2017, 13:40
Widać za czym /kim stoi szanowna grupa radnych no i oczywiście z panem Tarnowskim na czele he he ten pan zbulwersowany Tarnowski
Titan19.10.2017, 13:35
@koho - o czym ty piszesz? Smoleń od kii hokejowych był z Męciny gmina Limanowa, to nie Śląsk, a na ul.Brzozowej był Watychowicz nie Watycha. Coś świta, ale nie do końca.
Obserwator19.10.2017, 12:44
Brawo Panie burmistrzu, doceniam Pana inicjatywę odnośnie uchwały o zrównanie stawek opłaty targowej na terenie miasta Nowy Targ. Wiem jednak że uchwała ta nie wejdzie w życie, ponieważ prezes Nowej Targowicy Pan Chowaniec i jego wspólnik Pan Hreśko mają więcej niż polowe rady miasta wraz z przewodniczącym po swojej stronie.
Handlara z placu19.10.2017, 12:44
@heavy metal z NT - zapytam jak Tarnowski: potrafisz czytać ze zrozumieniem? Przecież tam pisze wyraźnie: "Janusz Chowaniec poprosił o spotkanie w mniejszym gronie" Gdzieś pisze inaczej? Bo ja nie znalazłam.
.,.,.,.,.,.,.19.10.2017, 12:25
do wyborów już bliżej niż dalej. według mnie obecna władza zrobiła mniej dla tego miasta niż mogła. Cykanie fotek i odcinanie kuponów za inwestycje poprzedników są wręcz żałosne ale nie którzy nie rozumieją :D brak konsekwencji, brak zainteresowania społeczeństwem i jasnych i klarownych zasad...
heavy metal z NT19.10.2017, 11:47
Tarnowski to dał popis ": w węższym gronie" .To mentalny rekwizyt z PRL-u
Anty Bolek19.10.2017, 11:43
Żadne spotkanie w mniejszym gronie panie Chowaniec , może chodzi panu o spotkanie na cmentarzu albo przy śmietniku .
obserwator19.10.2017, 11:38
W wypowiadanych na sali słowach słychać wyraźnie ,kto dba o interes miasta -burmistrzowie , skarbnik... Natomiast radny p.Tarnowski ,oprócz dziwnego jak na radnego -braku dbania o interes miasta "nie zachwyca" elegancją wypowiedzi w kierunku pi.burmistrz .Nieładnie panie Januszu.
Wyborcy patrzą i pamiętaja..
Mamy dowód ,że dobrze wybraliśmy burmistrzów ale niekoniecznie wszystkich radnych.
leming doskonały19.10.2017, 10:41
Poniesione nakłady w plac targowy inwestorom już się dawno zwróciły. Nie dziwi mnie propozycja Burmistrza by podnieść stawki opłaty targowej, skoro kupcy płacą - jak wieść targowa głosi - po kilkanaście a i w niektórych przypadkach kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie od stoiska handlowego - wystarczy się przejść po targowicy i policzyć ilość straganów. Milion złotych z opłaty targowej, w stosunku do pozyskiwanych kwot za miejsce do handlowania - od straganu, to jakieś drobne na waciki. Ale tak to jest, że bogatemu zawsze mało
Ciekawski19.10.2017, 09:58
Do w "temacie"
Czyżby pisał to przy*** kierownika targu pan W nie myślący któremu wydaje się że wszystko wie a jest na odwrót kpina.
mieszczan19.10.2017, 09:47
Watycha ma rację! Miasto dostaje 0,50 zł a właściciele targowicy mogą dowolnie zdzierać? Przecież ostatnio znowu właściciele targowicy podnieśli opłaty!

Opłaty powinny być wszędzie równe i to będzie sprawiedliwe. A targowica niech nie płacze tylko sama się zastanowi jakie ma stawki! Skończy im się monopol
b19.10.2017, 09:43
Nareszcie!!!!Nie będzie równych i równiejszych!!!Trzymam kciuki za powodzenie!!!
MD19.10.2017, 09:22
Do ,, Koho"
Piszesz bzdury, nie znam takiego pana Watychy co robił hokeje na ul.Brzozowej. Sprawdź sobie kto te hokeje produkował. ?
straganiarz19.10.2017, 09:13
Najpierw niech się rada zajmie kierownikiem targowicy nieokrzesanym ch... który myśli że jest tam bogiem i będzie przestawiał nami jak pachołkami !
cc19.10.2017, 09:06
ja nie mogę. Kogo Wy wybraliście? Ta Steg ona nic nie rozumie, nawet tak Tarnowski twierdzi. Ale może na placu targowym jest jakieś drzewo do ozdobienia?
w temacie19.10.2017, 08:17
Tak na marginesie to Paweł Guziak to zięć pana Kolasy z Którym jest największy problem
tofik19.10.2017, 07:34
Koniec parasola ochronnego nad Joanną? Dzięki Ci Panie.
Fakty19.10.2017, 06:55
Hehe ale Wy jesteście oderwani od rzeczywistości. 50 groszy opłaty targowej dla miasta plus 3 zł dla spółki jako dzierżawa. Takie są proporcje. Chowaniec krzyczy że podwyżka opłaty targowej to skandal a sam ostatnio dowalił kupcom podwyżkę.
Monika19.10.2017, 04:44
Ludzie czy wy nie rozumiecie jednego Że opłata Targowa w wysokości 50 zł to zaledwie Kropelka w opłatach jaką handlujący muszą wnosić do nowej Targowicy.Czy mógłby ktoś powiedzieć się jakie obecnie stawki płaci się panu Chowańców. Przecież ostatnio była podwyżka i już chyba 3,50 zł za metr kwadratowy trzeba płacić łącznie
Miś19.10.2017, 02:36
Kiedy radni przejrzą na oczy, bo ich naiwność jest porażająca.
Ale radni to już dorosłe dzieci i powinni wiedzieć, że równość wobec prawa i równe zasady konkurencji to mechanizmy zdrowego rozwoju gospodarki i zdrowego społeczeństwa.
Burmistrz już to rozumie i chwała mu za to. Wprowadzenie jednolitych opłat dla handlujących jest bardzo dobrym posunięciem i uzdrowi miejscowy handel. Bo dlaczego w mieście z takimi tradycjami kupieckimi i z taką ogromną tradycją Targowicy, na którą zjeżdżają się handlujący i kupujący od setek lat i zawsze handlowali na równych prawach, to dlaczego radni chcą teraz handlujących tego prawa pozbawić?
Uprzywilejowanie jednych grup zawsze rodzi konflikty, zaburza konkurencję i jest szkodliwe dla handlu. Warto się więc zastanowić i nie ingerować w podstawowe zasady obrotu handlowego.
Matematyk19.10.2017, 02:13
Jak nie umiecie policzyć to ja Wam policzę :
1 tys. handlujacych x średnio 20 zł za stragan x 8 jarmarkow w miesiącu x 12 miesięcy =
1920000 zł minus procent dla inkasentow... To ile powinno zostać????????????
Domyślny19.10.2017, 02:04
A dlaczego nikt nie powie o tym że oprócz opłat za m2 są też podobno inne opłaty???...które inkasuje tzw. spółka "..."?...przestańcie się ośmieszać...weźcie kalkulatory i policzcie sobie dobrze kto i co i jak zarabia...
A teksty...ze trzeba o tym wszystkim porozmawiać w mniejszym gronie...to już skandal...i sprawa dla US i nie tylko..
Oj jacy to biedni są ci inwestorzy...którzy tak mocno zaryzykowali i zainwestowali swoje ciężko zarobione pieniądze...hehe... W interes który niektórzy radni i poprzednia ekipa rządząca im sprezentowala wraz z około 1 tys. właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych... którzy chcąc utrzymać swoje działalności muszą płacić tyle ile trzeba....:)))
Właśnie dlatego powinno się podnieść stawki oficjalne... Wtedy na te nieoficjalne w takiej wysokości nie będzie zgody handlujacych :)))
I miasto zacznie zarabiać tak jak należy...
A może miasto powinno wysłać paru " handlujacych "...i przekonać się na własnej skórze co i ile kosztuje...
Ciekawe jakie wtedy byłyby argumenty protestujących i broniących prywatnych interesów... a może boicie się kompromitacji??? :)
Miasto Nowy Targ od początku swojej historii utrzymywało się z handlu... I tak powinno pozostać... ale uczciwie... Szkoda że już nam król w Polsce nie panuje ... bo jakby paru głowy straciło albo inne części ciała to może wyglądałoby to inaczej...:)
kibol19.10.2017, 00:47
PO chce przeforsować swoje zmiany przed swoim upadkiem
frani@19.10.2017, 00:45
Brawo! Trzeba wywalczyć równe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich podmiotów, na takich samych zasadach.

To że spółka zaryzykowała i zainwestowała pieniądze to już jest ich sprawa, każdy kto otwiera biznes ryzykuje i nie może liczyć na takie faworyzowanie.

Czy jeśli otworze np: piękny sklep, miasto zlikwiduje mi konkurencje podnosząc innym sklepom w mieście podatki?
Awizo19.10.2017, 00:24
Tranowski lepiej niech juz nic nie mówi.
koho18.10.2017, 22:57
Smoleń na Śląsku,nasz WATYCHA na Brzozowej dobre,światowe hokeje robili,dobre czasy( hokeja na Podhalu ). Pan Burmistrzu Watycha jak by Pan nie Nasz.
euroooo18.10.2017, 22:43
No i była targowica.
Zły18.10.2017, 22:33
Jednak właścicielem powiedzmy,targowicy jest,,czarna owca,,.Burmistrzu dwie bańki czy więcej na zad z własnej kieszonki za wybudowanie za NASZE dróżkę do niej.
Nie kupiec- konsument.18.10.2017, 22:29
Pójdą do Żarneckiego a nowa targowica padnie i tak się zakończy batalia Miasta z biznesmenem. Sprzedali mu plac a teraz chcą aby jego biznes upadł?
Nieeeeeee.18.10.2017, 22:11
,,Burmistrz,, pokłócił się z ,,kolesiami,,?
baciok@18.10.2017, 22:10
No to zaczyna się jazda bez trzymanki.
sprawiedliwy18.10.2017, 22:06
W konću będzie sprawiedliwość i równe opłaty na terenie całego miasta.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl