26.02.2018, 21:31 | czytano: 5152

Paweł Firlej: "Czekamy na jasny sygnał od mieszkańców, że jest zapotrzebowanie na gaz"

zdj. Michał Adamowski
NOWY TARG. - Spółka ma do zaoferowania mieszkańcom komfort i poprawę jakości powietrza - mówił podczas sesji dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie Paweł Firlej. - Możecie w sposób szybki i bezpieczny zlikwidować 520 źródeł niskiej emisji na terenie Miasta. W każdej chwili jesteśmy gotowi podłączyć gaz z dnia na dzień - dodał.
Wybuch gazu ziemnego to zdarzenie ekstremalnie rzadkie
Jak mówił dyrektor - "Polska Spółka Gazownicza ma do zaoferowania mieszkańcom komfort i poprawę jakości powietrza". Paweł Firlej przedstawił plany rozbudowy sieci w Nowym Targu, mówił o bezpieczeństwie dostawy gazu. Jak dodał - rozumie, że tragedia jaka kilka lat temu miała miejsce w Nowym Targu mogła mieć wpływ na wzrost niepokoju czy nieufności wobec tego nośnika, ale że sieć przesyłowa jest stale monitorowana, że gaz jest bezpieczny, a w 98 procentach informacje o wybuchach gazu dotyczą gazu w butlach.

- Gaz ziemny, to głównie metan. To gaz lotny, który unosi się do góry i wentylacja grawitacyjna go z pomieszczenia usuwa. Wybuch gazu ziemnego to zdarzenie ekstremalnie rzadkie, śladowe. Gaz wybucha w butlach - powtarzał.

Na terenie Nowego Targu sieć gazownicza ma długość 79 km. Aktywnych przyłączy jest 1090, nieaktywnych 520. - Możecie w sposób szybki i bezpieczny zlikwidować 520 źródeł niskiej emisji na terenie Miasta. W każdej chwili jesteśmy gotowi podłączyć gaz z dnia na dzień, ale nikogo nie zmusimy - przypomniał dyrektor PSG.

"Od ręki jesteśmy w stanie zlikwidować 500 palenisk w Nowym Targu"

- Nie ma w tej chwili procesu technologicznego, który by się obył bez gazu. Nowy Targ jest w tej szczęśliwej sytuacji, że gaz ma. Ale to nie znaczy, że sieci nie trzeba modernizować. Wykonujemy analizy ekonomiczne, czy opłaca się budować infrastrukturę, czy dany teren ma potencjał. Sprawdzamy to po tym, jak wpłynie do nas wniosek o wydanie warunków o przyłączenie do sieci gazowej. Największą przeszkodą są kwestie administracyjne. Czekamy na jasny sygnał od mieszkańców, że jest zapotrzebowanie na gaz. Chcę powiedzieć, że jesteśmy w stanie zbudować sieć, której strefa ochronna wynosi pół metra z jednej i pół metra z drugiej strony, co sprawia, że poprowadzenie linii przez działkę nie wpłynie na możliwość zagospodarowania tego terenu. Jeśli sieć pójdzie przy granicy działki - to pół metra dalej można już budować - przekonywał Paweł Firlej.

- Jesteśmy otwarci na współpracę. Jesteśmy zainteresowani tym, by jak najwięcej osób, klientów pozyskać. Mamy pulę ponad 500 nieaktywnych przyłączy. Możemy bez-kosztowo je uruchomić, założyć gazomierze i od ręki jesteśmy w stanie zlikwidować 500 palenisk w Nowym Targu. Byle tylko klienci chcieli korzystać z gazu. Gaz to komfort, aler to nie jest coś, na co mieszkańców Nowego Targu nie stać. My jesteśmy w stanie konkurować z innymi mediami, co nie znaczy że gaz jest najtańszy. Ale jest to medium komfortowe i bardzo ekologiczne. Oczywiście nie jesteśmy w stanie konkurować z bezpłatnymi nośnikami jakimi są śmieci - ironizował dyrektor krakowskiego oddziału Zakładu Gazowniczego.

List intencyjny

Przed sesją, dyrektor Firlej i burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha podpisali list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy samorządem a spółką.

- To, że dziś podpisujemy ten list intencyjny - jest podsumowaniem bardzo dobrej współpracy z Miastem. Ten dokument porządkuje nasze relacje z samorządem. To nie jest tylko papier jaki podpisujmy, ale to coś, co rokuje bardzo dobrze na przyszłość mieszkańców Nowego Targu - podkreślał Paweł Firlej.

Jak dodał Grzegorz Watycha - "rolą samorządu jest, by w tej części Miasta gdzie gazu nie ma - sieć się pojawiła".

Burmistrz przypomniał, że jednym z elementów prowadzonej polityki pro-ekologicznej jest zwracanie mieszkańcom kosztów dokonania podłączenia do sieci. - Chodzi o osoby, które wpłacały przed laty pieniądze na komitet Gazyfikacyjny Miasta. Wiadomo, że te środki już dawno się zdenominowały, ale miasto honorowo bierze na siebie koszty przyłączenia do sieci - wyjaśniał burmistrz Watycha.

Czy inwestowanie w Nowy Targ opłaci się spółce?
W preambule czytamy: "Miasto Nowy Targ mając na uwadze realizację swych zadań w szczególności w zakresie ochrony środowiska i dostępu mieszkańców oraz przedsiębiorców do zróznicowanych źródeł uzyskiwania energii poprzez umożliwienie wykorzystania paliwa gazowego, jak również Polska Spółka Gazownictwa - mając na uwadze planowaną rozbudowę sieci gazowej, przyłączy gazowych i optymalizację procesów inwestycyjnych na terenie gminy miasto Nowy Targ, postanawiają o podjęciu współpracy pomiędzy miastem, a spółką".

I dalej: "List został sporządzony w związku z planowanym przez PSG rozwojem sieci gazowej oraz optymalizacją przyłączenia nowych klientów a także kontynuacją rozpoczętych inwestycji przez jednostkę samorządu terytorialnego i dobrej współpracy miasta ze spółką związanych z przyłączaniem nowych odbiorców do sieci gazowej na terenie Miasta.
List stanowi podstawę do rozpoczęcia prac analitycznych przez PSG we współpracy z samorządem mających na celu optymalizację realizacji inwestycji przez PSG w tym rozbudowę sieci gazowej i przyłączy gazowych, przy czym o terminie rozpoczęcia tych prac decyduje PSG."

PSG może przeprowadzić badane rynku, w celu podjęcia decyzji w przedmiocie rozbudowy sieci gazowej i przyłączy gazowych na terenie miasta. Nowy Targ będzie mógł wnioskować o udział swoich przedstawicieli w badaniu - celem zgłaszania uwag i wniosków.

Po przeprowadzeniu takiego badania spółka wykona wstępną analizę warunków ekonomicznych rozbudowy sieci gazowej oraz opracuje warunki techniczne. Jeśli wynik badania wykaże "oczywistą niecelowość rozbudowy sieci gazowej na danym obszarze, bądź nie będą istniały techniczne warunki przyłączenia do istniejącej sieci dystrybucyjnej PSG będzie mogą odstąpić od dalszych analiz i planu rozbudowy sieci gazowej na danym terenie".

Jakie są oczekiwania Miasta wobec spółki?

Oczekiwane działania ze strony PSG to w szczególności:
- przeprowadzenie w oparciu o uzyskane od samorządu dane, badania potencjału rynku oraz ankietyzację zainteresowanych podmiotów oraz osób fizycznych,
- możliwość sfinansowania dokumentacji projektowej sieci gazowej w przypadku realizacji projektu,
- prowadzenie w przypadku zrealizowania inwestycji - dystrybucji gazu i technicznej obsługi odbiorców gazu,
- wyznaczenie osoby koordynującej do ścisłej współpracy, która będzie odpowiedzialna za przepływ informacji i nadzór nad optymalizacją procesu przyłączeniowego na danym terenie
- przekazywanie raportów do Urzędu Miasta w zakresie ilości zrealizowanych przyłączy w danym roku na terenie miasta, które są niezbędne do składania obowiązkowego sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego,
- udzielanie zasadnych informacji o planowanych działaniach rozwojowych,

Czego spółka oczekuje od Nowego Targu?

- pomocy przy badaniu zapotrzebowania na paliwo gazowe mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców,
- udostępnianie zasobów danych niezbędnych na potrzeby projektowania sieci gazowej i budowy przyłączy, w tym szczególnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz inne dokumenty konieczne do realizacji projektu,
- zadbanie o sprawną obsługę inwestycji w zakresie maksymalnego skrócenia czasu wydania decyzji lokalizacyjnych na umieszczenie sieci gazowej,
- wyrażania zgód na zajęcie pasa drogowego oraz innych czynności bezpośrednio zależnych od jednostki samorządu terytorialnego,
- wyznaczenia osoby koordynującej do ścisłej współpracy, która będzie odpowiedzialna za przepływ informacji i nadzór nad optymalizacją procesów administracyjnych, w szczególności w zakresie uzgodnienia dokumentacji formalno-prawnej
- koordynacji terminów działań dotyczących planowanej infrastruktury na terenie miasta-gminy.

Owymi koordynatorami zostali Jan Pawlikowski kierownik nowotarskiego oddziału PSC, czyli Gazowni oraz Sylwester Magiera eko-doradca z UM.

s/ zdj. Michał Adamowski
zobacz także
komentarze
as02.03.2018, 11:03
Takie proste(przybliżone obliczenia)
..............................................
Około pięć tysiecy gospodarstw ogrzewanych indywidualnie, reszta przez MPEC- cieplownię centarlną w Nowym Targu.
POliczmy liczbę spalanego węgla. ! gospodarstow spala wsezonie grzewczym 4 tony węgla.
5 000* 4t=20 000 ton,
KOszt - 20 000* 900zł za 1t= 18 000 000 , 18 mln zł wydajemy na węgiel.
..........................................
Popiołu z tej ilości węgla- 20 000 t * 0,15=3000 ton popiołu
/ Przyjęto z 1 tony węgla 150 kg popiołu/
DWutlenek siarki- SO2- 20 000 * 0,02= 400 ton
/ Przyjęto z 1 tony węgla 20 kg SO2/
Tlenek azotu- 20 000*0,002= 40 ton
/ Przyjęto z 1 tony węgla 2 kg NO/
...............................................
Takie ilości idą w nasze środowisko, a ile importujemy z okolicznych wsi, do naszej pięknej kotliny !
...................................................................
Pilna potrzeba zmiany sposobu ogrzewania gospodarstw.
Rozbudować MPEC+ geotermia), uruchomić istniejącą dodatkową ciepłownię na granicy SZaflar- zapotrzebowanie około 500 000 GJ ciepła! w stosunku do spalanego węgla tj. 20. 000 ton. Nie policzono strat.
robertpk01.03.2018, 07:38
na pewno wzrośnie zapotrzebowanie na chemioterapię, naświetlania i miejsca z ładnym widokiem na cmentarzu...

z wydawaniem paru złotych więcej - będzie gorzej

cóż:

- coś za coś
asex28.02.2018, 23:05
Wszystko postawione na głowie. Pierszeństwo mają baseny, wodotryski, szałasy, wieże widokowe lub chodniki-kostka brukowa.
..........................................
Sieć grzejna dla miasta- wybór optymalnego wariantu, to jest dla Urzędu robota na miarę przyszłych pokoleń.!!!
.................................................................
To nie mieszkańcy , a urzędnicy miasta, powiatu mają opracować program ogrzewania z sieci gazowej, geotermalnej lub z centralnej kotłowni ciepła. Przecież tam pracują ludzie po wyższych uczelniach technicznych.
Wykonać symulację sieci- kalkuluację kosztów i przedstawić mieszkańcom.
To trzeba zrobić już, bo czas nagli! Nie czekać na dyspozycje z Warszawy.
maja28.02.2018, 17:18
po co pojedynczy wybuch gazu ,wystarczy trzęsieni ziemi o niewielkiej skali i dziękujemy.
nie pale smieci27.02.2018, 22:34
spalam 4 do 5 ton węgla rocznie,jeżeli wyrobie sie w tych pieniadzach to zakładajcei jutro gaz
Licząc z drzewem 6 tyś na rok to i tak jest zaje..cie duzo{chyba}
dom około 300m p u
pozdrawiam
gaździna na dorobku27.02.2018, 20:37
Czy ktoś pomyślał o cenie gazu? dlaczego jest taka wysoka? Mam pracować pół roku, żeby się grzać przez 3 miesiące? Dziękuję, nadal będę grzać piecem na pelet.
hhhhhh27.02.2018, 20:19
a kiedy zburzycie mpec jak ma być gaz
NT G27.02.2018, 19:46
Trzeba zmienić przepisy, bo w budynkach posiadających dwóch lub więcej właścicieli, by podłączyć budynek do sieci potrzeba jest zgoda wszystkich właścicieli. Jeden chce ogrzewać ekologicznie, drugi mówi NIE bo NIE i pozamiatane, kopcą wszyscy...
bum bum dzyń dzyń27.02.2018, 18:03
No to te sygnały już są, starczy tu w komentarzach poczytać ;-) Ile ludzi czeka, a się okazuje: nie mogą się doczekać. To nie dość wyraźny sygnał będzie?
alik27.02.2018, 17:48
Wybuch gazu w budynku następuje TYLKO i WYŁĄCZNIE z winy użytkownika. Odpowiednie i racjonalne ogrzewanie gazem ma swoje plusy.
alik27.02.2018, 17:29
do jo anna:)
Życzę dużo cierpliwości i trochę się posypie jeszcze ch...... . po podłączu gazu do budynku to jeszcze jakieś 6 miesięcy i Święto. Może narodowe???
A tu już kwiaty i uściski.
koza27.02.2018, 16:01
Rocznie UMIERA przez SMOG 48 TYŚ. POLAKÓW. /jak by znikało miasto większe od Nowego Targu z mapy Polski/ A co robi Rzad z tym problemem?Jesteśmy w czołówce zanieczyszczonych krajów w Europie. Potwierdził to Trybunał Europejski w Luksemburgu przegraliśmy batalię o smog i kary są milionowe jeśli nie poprawimy jakości powietrza . Samorządy się ożywiły tony sprawozdań napisane ,spotkania z biciem propagandowej piany odbyte a efekt ŻADEN. Może by tak zamiast milionowych premii i mrzonek Morawieckiego o super lotnisku ktoś zszedł na ziemię z różowych obłoków i utworzył realny system rządowy umożliwiający gazyfikację a tam gdzie już jest to dopłaty do wymiany kotłów na gazowe. JA nie rozumiem z czym jest problem dla posłów i całej reszty tzw. przedstawicieli narodu co to poszli na Wiejską żeby nas reprezentować i ponoć służyć społeczeństwu. Co ten Firlej bredzi o sygnale od mieszkańców na który niby czeka. 48 tysięcy Polaków umiera od smogu a on czeka na sygnał. .Bu ha ha ha ha W obliczu tych faktów sygnały od mieszkańców nie są potrzebne. No chyba ze trzeba komuś podstawić taczki?
Jola27.02.2018, 13:34
Do @kuba. Fajnie, ze ktoś inteligentny jeszcze żyje w tym mieście, bo po czytaniu niektórych komentarzy to można czasem zwątpić :-)
koza27.02.2018, 12:45
Co robi na etacie taki EKO DORADCA. Komu ten człowiek doradza przez 8 godzi 5xw tygodniu. Ludzie czekają na podłączenie kilku metrów rury z gazem po kilka lat . Niech urząd zatrudni kilku eko doradców to poczekają kilkanaście. Biurokracja w tym kraju ma się najlepiej niezbędni urzędnicy i wszechobecna ignorancja rzeczywistych potrzeb petenta. A mnie w Bangladeszu ubawiła wiadomość o etatowym pracowniku gaszącym światło w gabinecie pryncypała. Jak widać niepotrzebnie.Na rodzinnym gruncie może być równie zabawnie.
Ja już ogrzewam27.02.2018, 12:25
Najlepszym rozwiązaniem byłby prąd ale tak jak to zapowiada Morawiecki czyli prąd dużo tańszy miałby być w nocy a resztę każdy by musiał zainwestować w fotowoltaikę i produkować prąd i oddawać do sieci tak jak to robią Niemcy. Wtedy koszty były by nie wielkie ale w rozłożeniu na 25 lat.
gr27.02.2018, 11:23
żaden z komentujących nie potrafi czytać ze zrozumieniem po polsku. Pojecie aktywny przyłącz jest niezwykle trudne.
zatroskany27.02.2018, 10:01
Podłączenie gazu to droga przez himalaje urzędniczy koszmar nie mówiąc o kosztach obecnie to pół roku chodzenia po urzędach i czekanie na dobry humor urzędnika . Wielu otrzymało dofinansowanie do gazu ale kominy kopcą dalej , tylko ci co trują muszą za to płacić palenie musi się nie opłacać,węgiel podatek całość dopłata do ekologi
kuba27.02.2018, 09:31
do PL
to wygogluj sobie ; czad zabija +nieszczelny komin i porównaj z ;wybuchem gaz.
wybuchy gazu są po prostu bardzo medialne jak np katastrofa samolotu
a statystycznie samoloty są najbezpieczniejszym środkiem transportu.
AZ27.02.2018, 09:22
Bzdury, bzdury, bzdury - czekam na podłączenie 1,5 roku. Jest umowa, jest projekt przyłączenie opłacone 30 lat temu (pieniądze są w UM) lecz brak wykonania przyłacza. Interweniowałem kilkadziesiąt razy. I nic. Prosze o pomoc w wyegzekwowaniu od PSG realizacji zawartej umowy. Jeśli autor artykułu albo Burmistrz NT są mi w stanie pomóc to proszę o kontakt:/.../
piotr27.02.2018, 09:21
Jak będzie tani to nawet pod chałupą postawię semafor !
jo anna27.02.2018, 08:52
Ja czekałem na przyłącz gazu 2 lata i to w srodku miasta 5 metrów od linii gazowej .
kuba27.02.2018, 08:23
p.Firlej żyjesz pan w innej rzeczywistości;
kolega na oś Bór załatwiał przyłącz gazowy 2.5 roku choć gaz był na jego działce
ja na Ludzmierskiej dopiero 2.5 i jestem w ,, lesie" choć gaz jest 10m od budynku
a pan piep-..yrz o gotowości i!!!!
miescon27.02.2018, 07:40
Panu Watycha trzeba przypomnieć że ma spółkę miejską MPEiC dostarczającą ciepło. Powinien do niej przyłanczać mieszkańców starego miasta jak obiecywał.
Promowanie gazu na radzie miejskiej to tak jakby dni otwarte Leclerca zrobić u Steskala.
F-1627.02.2018, 07:24
Zapraszamy na Orawę. Jabłonka czeka na gaz.
BACA27.02.2018, 06:41
Kowaniec o szkoly wkierunku Kosciola czekam na gaz dopiro 5 lat udokumentowane jak mozna pisazc takie bzdury?????
PL27.02.2018, 06:21
Do Zasmogowanego pasterzappp

Nie z rosji a z ukrainy bo unia zabrania palenia naszego.

Sadza nie wybucha a jedynie się zapala co można raz łatwo usunąć dwa nie musi się wydarzyć ale nie każdy ma czas na to.

Dobrze tu wspomniana tragedia Waksmundzkiej wystarczającym argumentem antygazowym.

Na kopy można znajdywać usterek,wybuchów gazu.Znajdz wybuchający węgiel :)

Dostawy gazu są uzależnione od wiekszej illości czynników jak tylko wydobycie więc widać kto tu znawca wielki,ale kłótnia nie jest na miejscu.

Ludzie po tragedii gazowej wiedzą najlepiej czym to pachnie.

Każdy robi co chce,myśli jak chce i nikomu nic do tego mamy wolność
lecz nie płaczcie potem że ludzie z węglem żyją bezpiecznie a mający gaz nie wiedzą kiedy stanie się tragedia której już nie da się ugasić jak sadzy czy wydobyć z Polskich złóż którego mamy pod dostatkiem gdyby ruskie postanowiły nas utemperować jak to robili i robią z Ukrainą.

Dysputa sensu nie ma,każdy podejmie własną świadomą decyzję z którą będzie musiał żyć.

Przykładów nie trzeba szukać daleko....Kolejny wybuch gazu w Bytomiu...
Okradziony przez miasto27.02.2018, 05:51
Już raz zapłaciłem miastu za podłączenie domu do sieci gazowej i co ?? pytam się gdzie te pieniądze? miasto mnie okradło, a teraz drugi raz sie mi proponuje żebym płacił ??Takich jak ja jest w mieście setki
Staś z grapy27.02.2018, 03:26
A cena jest z kosmosu !!!!! Zapłaciłem kiedyś za dwa przyłacza, była to wcale niemała suma i co ? mam płacić od nowa ? a za gaz jak za zborze,wolę palić oponami ,jak będzie cena normalna to się podłączę
Jola27.02.2018, 00:18
Może by i było dobrze, tylko ile w tym wszystkim jest reklamy, ile "czarowania", a ile na prawdę korzyści miasto odniesie? Ludzi przecież siłą nie przymusi do przestawienia sie na gaz, zwłaszcza starszych na przykład... Chociaż nawet jakby niewielu skorzystalo, to tez zawsze coś. Zwłaszcza w zakładach przemysłowych, firmach, powinni pomyśleć nad tymi przyłączami.
Przezorny26.02.2018, 23:43
Pamiętacie wybuch na Waksmundzkiej? Ja dziękuję żeby mnie ciepło zabiło.
12326.02.2018, 23:32
tez czekam juz 2 lata mimo ze 50 metrów od granicy mojej działki jest gaz....
z tego co wiem to droga jest tam jakas nowsza i trzebaby jej nawierzchnie uszkodzic co spowodowało by utratę gwarancji.
w 4 literach mam gwarancje.
ile jest gwarancji na drogę tyle oni mi nie podepną gazu??!
KPINA
Hajcuje węglem aż miło.
gorek26.02.2018, 23:07
jedz fasolę!
PasterzPPP26.02.2018, 23:06
>Naszego gazu jest mało,rosyjski niepewny dostawczo,cenowo jak i jakościowo.Z daleka sprowadzany skraplany również ma problemy cenowe i transportowe.
Węgiel też tonami importujemy z Rosji
>To że gaz poprawia wyczuwalne powietrze,nie oznacza że jest czyściejsze.
Na szczęście nie musimy się opierać na Twoim widzimisie i chłopskim rozumie. Opalanie gazem jest bardzo czyste.
>Cena gazu nie umywa się z węglem
Zwłaszcza z węglem 10 jakości
>natomiast w razie awarii gazu zostanie się z d*** na mrozie
Przypomnisz mi kiedy ostatnio gazu brakło? Taki argument też mogę podać, węgla braknie górnicy zastrajkują i co.
>a jak pierdyknie to nie dość że nie będzie czego zbierać
Pożary sadz komina węglowego są dużo częstsze niż wybuchy gazu.
> jest przez auta których z roku na rok przybywa setki a nie domów z dużymi wyolbrzymionymi kopcącymi kominami które tak ochoczo się opisuje pomijając prawdę i mydląc oczy-jak zwykle.
I tutaj mamy typowego nowotarżanina. Wszyscy są winni tylko nie ja. A najbardziej somsiad co ma pasata w dieslu, ciekawe za co kupił pewnie ukradł. Nie wiem na jakich badaniach się opierasz nt wpływu komunikacji na smog ale chętnie poszerzę wiedzę.
qwerty26.02.2018, 22:46
Szybkie podłączenie gazu? Chyba sobie chłopina żarty stroi.
Ja sam oponowałem przy własnym domu w mieście o podłączenie gazu. Szybko? 2.5 roku załatwiania, przypominania się krakusom że jestem, że się interesuję i że chcę. Takie macie szybkie podłączani gazu. A potem wszyscy zdziwieni czemu smogiem w mieście daje. Nie ma żadnej alternatywy dla węgla - gaz nie dość że problematyczny przy podłączeniu, to droższy, nie czarujmy się, wychodzi drożej jak węglem. Olej opałowy? Też nie wychodzi tanio. Tanio to będzie wtedy jak rząd zejdzie z tych złodziejskich akcyz. Opałówka na świecie jest tania, tylko przez akcyzy i inne podatki jest taka cena wywindowana.
Zbigniew26.02.2018, 22:04
A ja już czekam 2 rok na dofinansowanie do gazu i cisza... I co panie Burmistrzu wybory się zbliżają....
NT26.02.2018, 21:58
Naszego gazu jest mało,rosyjski niepewny dostawczo,cenowo jak i jakościowo.Z daleka sprowadzany skraplany również ma problemy cenowe i transportowe.
To że gaz poprawia wyczuwalne powietrze,nie oznacza że jest czyściejsze.
Cena gazu nie umywa się z węglem który można składować całą zimę,natomiast w razie awarii gazu zostanie się z dupą na mrozie,a jak pierdyknie to nie dość że nie będzie czego zbierać,to jeszcze w ostatnich chwilach życia nabruździmy sąsiadom lub nawet gorzej.

Niestety nie można przerzucić się na coś droższego,niepewnego tylko dla tego że powietrze jest jakie jest przez auta których z roku na rok przybywa setki a nie domów z dużymi wyolbrzymionymi kopcącymi kominami które tak ochoczo się opisuje pomijając prawdę i mydląc oczy-jak zwykle.
Nt66626.02.2018, 21:52
Ceny gazu w Nt a dokładniej jego przesyłu są o wiele większe niż koszt ogrzewania tradycyjnego więc niech ktoś w końcu pójdzie po rozum do głowy i zamiast dopłaty do pieca da dopłatę do gazu a na 99,9 % nie wyrobią z przyłączami
Zobacz pełną wersję podhale24.pl