08.08.2018, 22:45 | czytano: 3319

Bez skierowania - rehabilitacja (art. sponsorowany)

Jeśli masz problemy z narządami ruchu, a pracujesz na terenie powiatu nowotarskiego, to bez najmniejszego problemu możesz sam bez żadnych skierowań od lekarza rodzinnego zapisać się na rehabilitację.
Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu realizuje bowiem projekt pod nazwą: „Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu”.

Jest on dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on realizowany już od 1 sierpnia 2018 roku aż do 31 lipca 2021 roku.

Dzięki projektowi każdy mieszkaniec powiatu nowotarskiego z dysfunkcjami narządów ruchu, które utrudniają mu wykonywanie pracy zawodowej może skorzystać z rehabilitacji i profilaktyki. Ma zapewnione porady lekarskie, a także fizjoterapeutyczne i te dotyczące usprawniania pod nadzorem zespołu rehabilitacyjnego. Ma zapewnione i działania edukacyjne i prozdrowotne. Co istotne grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej zamieszkałe na terenie powiatu nowotarskiego.

Co musisz zrobić, aby dostać się na zabiegi i do lekarza?

Najpierw sam musisz wypełnić specjalny formularz zgłoszeniowy oraz załączyć odpowiednią dokumentację związaną z przebiegiem schorzenia. I tak obowiązkowo należy załączyć:
- kserokopie wyników badania obrazowego Rtg, nie starsze niż 3 lata
- w przypadku nieurazowych obrzęków i bólów stawów kończyn dolnych i górnych: morfologię, OB, CRP, latex, kwas moczowy wydanych nie później niż miesiąc wstecz.
Dodatkowo można załączyć:
- kserokopie wyników badań obrazowych ( TK, MR, USG) i neurofizjologicznych (EMG) nie starsze niż 3 lata
- kserokopie zaświadczenia lekarskie potwierdzające jednostkę chorobową dotyczącą układu ruchu.

Czy są jakieś ograniczenia, czy wszyscy kwalifikują się do programu?

Oczywiście są pewne ograniczenia. Do programu kwalifikują się bowiem osoby w wieku aktywności zawodowej dotknięte dysfunkcją układu ruchu, które złożą formularz zgłoszeniowy wraz z kompletną dokumentacją przebiegu schorzenia w Rejestracji Zakładu Fizjoterapii w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14 w godzinach 7-17 od poniedziałku do piątku, tel. 182633521. Istotne jest i to, że te osoby muszą zaakceptować warunki uczestnictwa w projekcie. Cykl rehabilitacji trwa bowiem aż 4 tygodnie i jest 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Poprzedzony jest on udziałem w programie edukacyjnym, jest to jedno dwugodzinne spotkanie.

Jaki jest cel tego projektu?

Chodzi głównie o to, aby przywrócić jego uczestnikom, czyli osobom z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi im wykonywanie pracy zawodowej, pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej dzięki kompleksowemu programowi profilaktyki i rehabilitacji.

Grupą docelową są do prawda osoby w wieku aktywności zawodowej dotknięte dysfunkcją układu ruchu, jednak jest założenie, że co najmniej 30% uczestników ma być w przedziale wiekowym 40 - 59 lat.

- Dzięki projektowi ma być więcej osób, które będą mogły kontynuować zatrudnienie i będą bardziej aktywne fizycznie. To sprawi, że osoby te będą mogły nadal efektywnie pracować zawodowo – podkreśla Marek Wierzba, dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy nierzadko brakuje rąk do pracy.