10.10.2018, 12:21 | czytano: 1686

EUWT TATRY najlepszym ugrupowaniem w Europie

Fot. European Union /Denis Closon
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej "Tatry" w Nowym Targu zostało laureatem nagrody EGTC Award „Building Europe across borders”.
Nagroda przyznawana jest przez Komitet Regionów najlepszym europejskim ugrupowaniom współpracy transgranicznej, które mogą stanowić przykład dobrych praktyk, rzeczywistego wykorzystania w swojej działalności potencjału i wartości dodanej struktury prawnej, jaką jest ugrupowanie.
Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w poniedziałek 8 października podczas dorocznego spotkania przedstawicieli Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (EUWT) w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli. Nagrodę z rąk przewodniczącego Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE Petera Osvalda odebrali dyrektor Ugrupowania Agnieszka Pyzowska, wiceprzewodniczący zgromadzenia Bogusław Waksmundzki oraz członek zgromadzenia Ján Ferenčák.

EUWT TATRY zostało utworzone w 2013 roku przez polski Związek Euroregion „Tatry” oraz słowackie Združenie Region Tatry jako podmiot prawa europejskiego, a jego siedziba statutowa mieści się w Nowym Targu. Zadaniem Ugrupowania jest przygotowywanie, realizacja i zarządzanie projektami współpracy terytorialnej, zwłaszcza finansowanymi przez Unię Europejską z programu Interreg Polska-Słowacja. Aktualnie zarządza realizacją 8 projektów, w których uczestniczy kilkadziesiąt samorządów i instytucji. Jest m.in. partnerem wiodącym projektu flagowego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dotyczącego budowy II etapu Szlaku wokół Tatr wraz z 9 samorządami. Jako partner wiodący przygotowało zatwierdzony właśnie do realizacji III etap budowy Szlaku wokół Tatr.

Jury konkursu „Building Europe across borders” i Komitet Regionów doceniło EUWT TATRY za realizowane projekty i ich efekty, współpracę z polskimi i słowackimi samorządami w ramach transgranicznych projektów w obszarze górskim.

Źródło: EUWT "Tatry" oprac. r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl