04.03.2019, 14:30 | czytano: 3758

Nowy Targ: radni zaapelują do wojewody ws. przejęcia prewentorium na Kowańcu

zdj. Podhale24
NOWY TARG. Apel w sprawie przekazania nieruchomości dawnego Prewentorium Kolejowego na Kowańcu na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ podpisało 15 radnych. Podczas dzisiejszej sesji również 15 osób zagłosowało za przyjęciem apelu, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Z kolei klub Radnych Razem Nowy Targ wydał oświadczenie w tej sprawie.
Czwórka radnych z Klubu Razem Nowy Targ zaprezentowała swoje stanowisko, w którym zapewnia, że klub popiera każdą inicjatywę zmierzającą do zagospodarowania terenu Prewentorium zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami mieszkańców Nowego Targu, ale radni obawiają się, iż przejecie nieruchomości bez planów co do jej zagospodarowania, a także bez partnerstwa z sektorem prywatnym - obecne działanie jest zbyt wczesne i spowodują "trudne do oszacowania skutki finansowe dla budżetu Miasta".
- Z informacji medialnych i to sprzed kilku lat wynika, że sam remont nieruchomości na Kowańcu kosztowałby ok 30 mln zł. W budżecie miasta pan burmistrz ani Rada miasta nie przewidziała takiego zadania do realizacji. Zachodzi też obawa, że przejecie budynków dawnego Prewentorium uniemożliwi realizacje już zaplanowanych inwestycji - mówił w imieniu klubu Razem Nowy Targ Bartłomiej Garbacz. Jak podkreślił radny - teraz priorytetem są działania służące poprawie jakości powietrza.

Za przyjęciem apelu zagłosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. W głosowaniu nie wziął udziału obecny na sesji Marek Fryźlewicz. Były burmistrz podczas posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju zasugerował, że wie iż o przejecie budynków dawnego Prewentorium stara się inny podmiot, który ma większe szanse, niż Miasto Nowy Targ na otrzymanie nieruchomości.


Oto pełne stanowisko Klubu Radnych Razem Nowy Targ w sprawie projektu Apelu Rady Miasta Nowy Targ o przekazania nieruchomości dawnego Prewentorium Kolejowego na Kowańcu.

W nawiązaniu do projektu Apelu grupy Radnych skupionych w Klubie Nasze Miasto o przekazanie na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ nieruchomości dawnego Prewentorium Kolejowego na Kowańcu, Radni Klubu Razem Nowy Targ wyrażają opinię popierającą każdą inicjatywę zmierzającą do zagospodarowania terenu Prewentorium zgodnie z przeznaczeniem
i potrzebami mieszkańców Nowego Targu.

Wyrażamy jednakże obawę, że przejęcie nieruchomości bez skonkretyzowanych planów jej zagospodarowania, a szczególności bez partnerstwa sektora prywatnego, może spowodować trudne do oszacowania skutki finansowe dla budżetu Miasta Nowy Targ. Opierając się jedynie na doniesieniach medialnych sprzed kilku lat, szacowany koszt remontu budynków wynosi ponad 30 milionów złotych. W budżecie miasta oraz wieloletniej prognozie finansowej organ wykonawczy, którym jest Burmistrz miasta nie przewidywał takiego zadania do realizacji.
Klub Radnych Razem Nowy Targ wyraża obawę, że przejęcie Prewentorium Kolejowego na Kowańcu uniemożliwi realizację już zaplanowanych inwestycji. Stoimy na niezmiennym stanowisku, że priorytetowym działaniem aktualnej kadencji Rady Miasta Nowy Targ jest stworzenie warunków sprzyjających poprawie jakości powietrza w Mieście. Likwidacja smogu powinna być traktowana jako główny cel wydatkowania środków zaplanowanych w budżecie, pochodzących z oszczędności budżetowych oraz pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych, ponieważ nasze starania wydatnie poprawią jakość życia wszystkich mieszkańców Nowego Targu.

W imieniu Klubu Radnych Razem Nowy Targ, Bartłomiej Garbacz".

s/
zobacz także
komentarze
wicek05.03.2019, 17:18
budrzecie dno teraz trzba coś przejąć i sprzedać.
Zawiedziony05.03.2019, 11:26
Były burmistrz i obecnie wybrany przez mieszkańców N.Targu na radnego wie że Prewentorium ma być przekazane innej instytucji i nikogo z rady wcześniej nie informuje tylko demonstracyjnie wstrzymuje się od głosu dopuszczając do kompromitacji całej rady miasta przecież to jest skandal. Jakich radnych wybraliśmy? Biedne jest to miasto i nie o finanse tu chodzi...
nowotarżanka05.03.2019, 09:12
Prewentorium trzeba zagospodarować bo szkoda aby niszczał taki obiekt ,który jest już dostosowany na potrzeby ludzi schorowanych i starszych.
Możę zamiast przebudowy Domu Kultury na AL.1000 lecia to przesunąć środki na ten cel?
mieszkaniec05.03.2019, 08:13
a dajcie to nawet chińczykom byle nie popadało w ruine..
Gienek04.03.2019, 21:29
Partia Razem się wygłupia, najpierw prewentorium, później nazwa ronda nie maja zdania
ani tak ani nie tylko się wstrzymać
co za radni bezradni się pytam ??
Ona04.03.2019, 20:06
A radni=bezradni jak zwykle nie zorientowani co dzieje się w mieście. W temacie Prewentorium też. Masakra.
Astma04.03.2019, 18:51
Zróbcie coś z tym śmierdzącym powietrzem!!!
Jan04.03.2019, 18:45
Już dawno Prewentorium ma obiecane za Bóg zapłać pewien proboszcz z kierunku drogi do Ludźmierza...?
po ptakach04.03.2019, 18:02
Caritas ma to już .
STAŚ04.03.2019, 17:46
Razem, a zarazem osobno ?!!
k04.03.2019, 14:39
CARITAS mam nadzieje że już nie ostrzy sobie pazurów na prewentorium.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl