05.03.2019, 13:18 | czytano: 2016

100 dni burmistrza Rabki-Zdroju

Fot. Piotr Kuczaj
Zmiany personalne, zwolnienia i powołania, powrót do prac nad planem zagospodarowania przestrzennego i rozpoczęcie prac nad uchwałą antysmogową, interwencje ws. budowy nowej zakopianki i linii kolejowej Podłęże-Piekiełko oraz liczne spotkania z mieszkańcami - burmistrz Leszek Świder podsumował 100 swoich rządów.
Podsumowanie swojej pracy burmistrz opublikował na swoim profilu na Facebook'u, na którym regularnie dzieli się z mieszkańcami gminy informacjami o tym co robi, o planowanych działaniach czy też swoimi przemyśleniami. Jak podsumował swoje dotychczasowe rządy?
"Zmiany organizacyjne i personalne w Urzędzie Miasta i gminnych jednostkach organizacyjnych:

- Zmiana regulaminu udzielania zamówień publicznych.
- Wprowadzenie zmian zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach urzędniczych.
- Wprowadzenie obowiązku publikowania wszystkich przetargów w Biuletynie Informacji Publicznej, nawet tych poniżej 30 tyś euro.
- Wprowadzenie pieczęci „PILNE” – celem nadawaniu priorytetu sprawom szczególnie ważnym m.in. w sprawach dotyczących ochrony powietrza.
- Wprowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta – kontrolerem została Pani Agnieszka Wójcik.
- Zmiana na stanowisku Naczelnika Wydziału EAO (oświaty) – nowym Naczelnikiem została Pani Aneta Kozłowska.
- Zmiana kancelarii prawnej obsługującej UM – obecnie obsługę prawną świadczy kancelaria Bochacik, Frąckowiak, Mazur Spółka Partnerska.
- Odwołanie Pana Roberta Wójciaka z funkcji zastępcy burmistrza i rozwiązanie jego umowy na część etatu w Urzędzie Stanu Cywilnego.
- Powołanie na zastępcę burmistrza Pani Małgorzaty Gromali – samorządowca z wieloletnim doświadczeniem.
- Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko geodety w GGG (Wydziale Geodezji).
- Zmiana Rady Nadzorczej Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju – po otrzymaniu informacji ogólnych na temat stanu finansów rabczańskiego szpitala, zwróciłem się do Pani Prezes o uzupełnienie i wyszczególnienie kwot w wydatkach i dochodach. Po otrzymaniu tych informacji zażądałem przygotowania programu naprawczego, dając na to miesiąc czasu. Na mój wniosek została zwołana Rada Nadzorcza szpitala. Po otrzymaniu programu naprawczego zwróciłem się do przewodniczącego Rady Nadzorczej o zwołanie posiedzenia dla przeanalizowania otrzymanego materiału. Przedstawiłem swoje stanowisko, zgodnie z którym przygotowany materiał nie jest programem naprawczym, jednak Rada Nadzorcza mimo to podjęła uchwałę o jego przyjęciu jako programu naprawczego. Wobec powyższego podjąłem decyzję o zmianie Rady Nadzorczej. Obecną Radę Nadzorczą rabczańskiego szpitala tworzą Pan Jarosław Wieszołek, Pan Witold Latusek oraz Pan Przemysław Krawczyk – wszystkie te osoby posiadają doświadczenie w zarządzaniu jednostek służby zdrowia.
- Ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie audytu w Urzędzie Miasta, Zakładach Komunalnych Sp. z o.o., Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. i Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (dalej: MPZP)

- Organizacja pierwszego spotkania z mieszkańcami w sprawie MPZP.
- Wykonanie analizy zasadności do przystąpienia do sporządzenia MPZP.
- Pozyskanie materiałów geodezyjnych niezbędnych do przygotowania projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia MPZP.
- Ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych.
- Przygotowanie projektów Uchwał Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju o przystąpieniu do sporządzenia MPZP wraz z załącznikami graficznymi – odrębnie dla Rabki-Zdroju, Ponic, Chabówki oraz Rdzawki.

Ochrona i poprawa jakości powietrza na terenie gminy Rabka-Zdrój:

- Zawarcie umowy o współpracy z Fundacją ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, dotyczącą wprowadzenie zakazu spalania paliw stałych w strefie A i B uzdrowiska.
- Prowadzenie kampanii informacyjnej w ogólnopolskich mediach na temat pilotażowego programu ochrony powietrza dla gmin uzdrowiskowych.
- Wypracowanie ostatecznego porozumienia z Politechniką Krakowską dotyczącego współpracy we wdrożeniu programu pilotażowego ochrony powietrza dla gmin uzdrowiskowych.
- Zlecenie przygotowania i publikacji na stronie internetowej Gminy Rabka-Zdrój filmów edukacyjnych poświęconych walce ze smogiem.
- Kontynuacja akcji promocyjnej z partnerem gminy, tj. narodowym operatorem systemu
dystrybucyjnego gazu PGNiG poświęconej promocji ogrzewania budynków paliwem gazowym.

Interwencje w sprawach ważnych z perspektywy gminy Rabka-Zdrój:

- Interwencja ws. przywrócenia przystanków i oznakowania do zjazdu na Rabkę w ciągu nowobudowanego odcinka drogi ekspresowej S7 – korespondencja, rozmowy i wizyta w GDDKiA w Krakowie.
- Interwencja w sprawie budowy linii kolejowej Podłęże-Piekiełko-Mszana Dolna - Chabówka - rozmowy, wymiana korespondencji, interwencje u posłów i senatorów oraz uzyskanie wsparcia w postaci rozmowy radnego sejmiku wojewódzkiego Pana Bogdana Pęka z ministrem Infrastruktury Panem Andrzejem Adamczykiem w sprawie budowy dwupoziomowego rozwiązania komunikacyjnego w Rabce-Zdroju, które wyeliminowałoby problem tworzenia się korków w momencie przejazdu pociągów.
- Zakończenie ustaleń z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków odnośnie odbudowy budynku Galerii „Pod Aniołem” i przejście do etapu projektowania.
- Naliczenie odsetek firmie APIS za nieterminowe wykonanie inwestycji w postaci Strefy Aktywności na osiedlu Orkana.
- Naliczenie odsetek firmie AURA za nieterminowe wykonanie Sali Doświadczeń Świata w Ponicach.
Organizacja i uczestnictwo w spotkaniach:

- Udział w 9 spotkaniach osiedlowych z mieszkańcami.
- Udział w 4 spotkaniach sprawozdawczych OSP za rok 2018.
- Udział w 2 spotkaniach wspólnot mieszkaniowych.
- Organizacja spotkania z naczelnikami wydziałów i 2 spotkań z pracownikami Urzędu Miasta.
- Organizacja spotkania z mieszkańcami dotyczącego współpracy w zakresie organizacji kalendarza imprez kulturalnych na terenie Gminy Rabka-Zdrój.
- Organizacja spotkania z młodzieżą na temat Reaktywacji Młodzieżowej Rady Miasta Rabka-Zdrój, przygotowanie projektu uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta, którą Rada Miasta przyjęła – termin wyborów został wyznaczony na dzień 23 marca 2019 r.

Ponadto zostało złożonych bardzo wiele wniosków o dofinansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć, których ze względu na ich mnogość (2 strony w edytorze tekstu) nie będę przytaczać w niniejszym poście. Informację na ten temat podam Państwu w kwietniu gdy będzie już więcej wiadomo odnośnie szansy uzyskania środków o które wnioskowano.

Zarówno ja jak i moja zastępczyni Pani Małgorzata Gromala jesteśmy do Państwa dyspozycji, po uprzednim umówieniu spotkania poprzez sekretariat Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju.

Burmistrz Rabki-Zdroju, Leszek Świder".

oprac. r/
zobacz także
komentarze
czytelnik na 10205.03.2019, 20:43
a gdzie tu jest praca.Audyt proszę publicznie podać kwoty ile będzie kosztował. Panie Burmistrzu a sam to Pan robił.
6 z plusem05.03.2019, 14:30
Tych zmian to jest tyle co kot napłakał. Pytanie za 100 punktów. Kto przyjmuje wnioski na wymianę pieców? Ten sam? Czy nareszcie dobra zmiana zawitała?
Zobacz pełną wersję podhale24.pl