11.05.2019, 11:33 | czytano: 2300

Powstaje Podhalańska Biblioteka Cyfrowa

„Podhalańska Biblioteka Cyfrowa” to projekt realizowany przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu. Celem przedsięwzięcia jest digitalizacja i upowszechnienie najcenniejszych materiałów książkowych, czasopiśmienniczych, fotograficznych i kartograficznych stanowiących dorobek kulturalny Podhala.
Znaczna część spośród nich to zasoby unikatowe w skali regionu i całego kraju. Wskutek projektu, te trudno dostępne – a nieraz praktycznie nieosiągalne dla potencjalnego odbiorcy – materiały, znajdą się w zasięgu ręki każdego użytkownika Internetu. Ponadto digitalizacja podhalaników wniesie istotny wkład w ogólnopolskie zasoby cyfrowe, wzbogacając je o podtatrzańskie teksty gwarowe.
Prace nad projektem są w toku i potrwają do końca 2019 r. Na jego potrzeby przy Bibliotece Uczelnianej PPWSZ w Nowym Targu utworzono Pracownię Digitalizacji, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie służące do opisu, skanowania, obróbki cyfrowej oraz archiwizacji materiałów. Zakłada się, że w wyniku projektu w cyfrowy świat zostanie przeniesionych około 120 publikacji zwartych i czasopism oraz blisko 3 000 zdjęć dotyczących szeroko pojętego Podtatrza. Zdigitalizowane obiekty będą udostępnione na platformie administrowanej przez partnera projektu PBC – Wojewódzką Biblioteką Publiczną w ramach realizowanego przez nią projektu: Małopolska Biblioteka Cyfrowa.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Kierownikiem projektu jest dr hab. Anna Mlekodaj, prof. PPWSZ.

14 maja o godz. 11.00 w auli PPWSZ na Kokoszkowie w Nowym Targu odbędzie się spotkanie, na którym twórcy PBC zaprezentują dotychczasowe zbiory i osiągnięcia, oraz opowiedzą o finalnym kształcie projektu.

Oprac. r/ materiały prasowe
zobacz także
komentarze
juhasicek14.05.2019, 11:11
te leksykony sie do nicego nie nadają...
Tomasz Buńda12.05.2019, 02:09
Koniecznie by trzeba było udostępnić wszystkim leksykon gwary i kultury góralskiej Pana Profesora Józefa Kąsia.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl