24.06.2019, 20:24 | czytano: 3680

Grzegorz Watycha otrzymał absolutorium. "Serdecznie dziękuję" kontra "Gloria odśpiewana"

zdj. Podhale24
NOWY TARG. Podczas poniedziałkowej sesji, Rada Miasta 15 głosami udzieliła burmistrzowi absolutorium. 5 radnych wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciwko. Pod adresem Grzegorza Watychy pojawiły się zarówno głosy pochwalne, jak i krytyczne.
Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Głosowanie poprzedziła informacja dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2018. Zostały one wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie oraz Komisję Rewizyjną Rady Miasta Nowy Targ.
Pieniądz publiczny wydawano oszczędnie i celowo

Komisja analizując dokumenty stwierdziła, że w ub. roku dochody budżetu wykonano na poziomie 102 procent założonego planu, a wydatki na poziomie niższym o 5,4 procent od założonego planu. Jak mówiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Sokół "nie stwierdzono przypadków istotnego nie wykonania zaplanowanych zadań", a "burmistrz dbał w 2018 roku o pozyskiwanie dochodów, a wydatki realizował w sposób oszczędny i celowy".

Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz przypomniał, że budżet Miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 1,4 mln zł. A kolejny rok z rzędu zmniejszony został dług z kwoty 33 mln do 30 mln zł. W porównaniu do 2017 r, w 2018 roku dochody ogółem wzrosły o kwotę 19 851 354zł, przy czym dochody bieżące są wyższe o kwotę 11 564 862 zł. Natomiast dochody majątkowe są większe o 7 783 557 zł.

Zadłużenie Miasta na dzień koniec 2018 r. wynosi 30 023 038 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji 28 608 038 zł, a z tytułu zaciągniętych pożyczek - 1 415 000 zł.

Sprawozdanie finansowe przyjęte zostało 15 głosami "za", przy jednym głosie sprzeciwu. 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Radni chwalą

Przed samym głosowaniem nad absolutorium głos zabrali radni.

Jako pierwszy - Leszek Pustówka. Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty stwierdził, że "szkoły osiągnęły dobre wyniki mimo zawirowań", a działanie Miejskiego Ośrodka Kultury, biblioteki i Wydziału Promocji Urzędu Miasta określił jako "merytoryczne i efektywne". Mówił o "udanych przedsięwzięciach kulturalnych i zachęcał mieszkańców do udziału w organizowanych wydarzeniach i imprezach".

Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej Stefania Iłęda-Drąg pochwaliła działania samorządu w zakresie pomocy społecznej, a sam budżet i jego wykonanie określiła jako "wzorowy".

Jacenty Rajski, który kieruje Komisją Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju podkreślał, że wskaźnik zadłużenia na koniec 2018 roku spadł i wynosi 19,3%. Kwotowo jest to spadek o 3 mln zł. Mówił też o inwestycjach. Jego zdaniem cennym jest iż "inwestycje były kontynuacją planów i zamierzeń z poprzednich kadencji". Wymienił wschodnią "obwodnicę", ul. Grel, budynek przy Sobieskiego (Muzeum Drukarstwa tam powstało - przyp. red.), nowy cmentarz, modernizację budynku dworca kolejowego, wieży wodnej, budowę parkingu oraz prace związane z przygotowaniem do doprowadzenia do Miasta geotermii. - Te prace są największym powodem do zadowolenia, bo może wreszcie się od tego smogu wyzwolimy - podsumował radny Rajski,

"Absolutorium się należy"

Marek Mozdyniewicz zaapelował do radnych, by nie patrzyli w trakcie podejmowania decyzji o ocenie wykonania przez burmistrza budżetu "przez pryzmat inwestycji, która nie została zrealizowana albo się jej realizacja przeciąga, bo to przeważnie nie jest wina burmistrza".
- Burmistrz bardzo dobrze zarządza Miastem. A głosem, który najmocniej brzmi jest głos mieszkańców. To mieszkańcy Nowego Targu w ostatnich wyborach ocenili prace, jaką pan burmistrz ze swoimi pracownikami wykonuje. Wygrał te wybory z miażdżąca przewagą i to jest miara jego sukcesu i oceny dobrego zarządzania. Absolutorium jak najbardziej mu się należy - mówił wiceprzewodniczący Rady Miasta.

"Gloria - odśpiewana"

- Widzę, że role zostały odegrane, każdy powiedział co miał powiedzieć, "gloria" odśpiewana... Ale ja się nie zgadzam z moimi przedmówcami - odezwał się Paweł Liszka.

- Sam pan burmistrz powiedział dziś z tej mównicy, że żeby zarządzać referatem sportu wystarczy być kibicem sportowym Jak taką kadrę sobie pan burmistrz dobiera, to nie jest to dobre zarządzanie - zauważył radny.

Było to nawiązanie do wcześniejszej dyskusji o zatrudnieniu na stanowisku kierownika referatu pracownika, bez ogłoszenia - konkursu. Jak tłumaczył burmistrz- nie było takiego wymogu, bowiem nowe stanowisko powstało w wyniku reorganizacji Urzędu.

- Poza sloganami z kampanii wyborczej jakim było "Otwarcie na Gorce" nie zrobiono nic. Nie są podejmowane rozmowy z przedsiębiorcami . Utrudnia się im działanie, zamiast ich przyciągać. A to nie jest dobre zarządzanie - kontynuował rany Liszka.

Burmistrz dziękuje

W większości jednak radni docenili pracę burmistrza i jego zaangażowanie - udzielając mu absolutorium.

- Serdecznie dziękuję za udzielenie i wotum zaufania i za absolutorium, niezależnie od głosów, jakie tu padły. Będzie nieraz okazja, by porozmawiać... Wierzę, że ta praca, którą wykonujemy z moimi pracownikami jest doceniana przez mieszkańców. Cyfry mówią same za siebie. Obiektywnie, każdy kto przyjeżdża do Nowego Targu - a są to najlepsi weryfikatorzy - widzi zmiany i tempo przemian - mówił burmistrz. - Dziękuję skarbnikowi, pani sekretarz, naczelnikom, dyrektorom jednostek organizacyjnych i wszystkim pracownikom, szefom jednostek miejskich - zwłaszcza, że jednostki organizacyjne działają dobrze i przynoszą zyski, co pokazuje, że nasza komunalna infrastruktura jest dobrze zarządzana - podsumował Grzegorz Watycha.


s/
zobacz także
komentarze
Ceper26.06.2019, 13:47
Do Andrzeja; moi znajomi jak przyjeżdżają na Podhale jadąc oczywiście do Zakopca mówią że burmistrz NT wita ich na rogatkach<że to bardzo ładny zwyczaj. Że niby wita ich z banerów, to widocznie się przyjęło.
Pilot TV26.06.2019, 08:30
Kablówka powinna zostać sprywatyzowana. Jest narzędziem propagandowym, nierzetelnym i nieobiektywnym. Ostatnia sesja dowidła że skrajnie zmanipulowanym. Nagle znikała fonia przy opozycyjnych wystąpieniach. Skandal i małostkowość Kosa z Watychą.
Ouhyrft26.06.2019, 08:19
Otrzymał absolutorium nie dotrzyma do końca kadencji. Zakład?
dino sprężyna25.06.2019, 17:54
@Andrzejx48 - po użyciu maści na hemoroidy na pewno ból ulży. Tego życzę, a wtedy świat będzie mniej upierdliwy. Nie będzie uwierało. Lukratywne laurki nie mające nic wspólnego z otaczającą nas rzeczywistością złożyli Twoi znajomi w Radzie, będący zapewne radosnymi beneficjentami dość upiornej watahy. I to chyba wystarczy. I to by było na tyle. Na koniec zadaj sobie pytanie jak daleko rozminął się pan Watycha ze swoją wizją stolicy Podhala z osiąganymi efektami na poziomie wiejskiej pipidówy przy drodze? Już dotarło. No to ochłoń i zacznij wymagać tego czegoś, czego oczekujesz od radnego Liszki, ale od osób, które podejmują decyzje i są zobowiązane do działań na rzecz rozwoju nie tylko miasta, ale przede wszystkim jego mieszkańców. Za to dostają potężne pieniądze z naszych podatków i nikomu nie robią łaski, że muszą pracować jak każdy inny Nowotarżanin. Za to nie należy się żadne podziękowanie, chyba że w tym nienormalnym świecie, za załatanie dziury w drodze mieszkańcy zobowiązani są do szczególnych gestów wdzięczności. Takie dają się zaobserwować podczas każdej sesji, ale to jakoś nawet rozumiem, bo każdy ma rodzinę, dzieci i swoje potrzeby. Po takim czołobiciu kariera zapewniona, pod warunkiem, że lubi się włodarza miasta, lub sport, który lubi sam włodarz, lub inne nominujące do zajęcia stanowiska urzędniczego.
Andrzejx4825.06.2019, 16:22
Panie Liszka a może wreszcie weżmie się pan za jakąś robotę choćby pousuwa pan te wredne plakaty wyborcze które już dawno powinny być usunięte no chyba że pana ambicja sięga nowych teraz parlamentarnych wyborów pan jak ten cały PiS umie tylko krytykować i nic dobrego nie robić tylko szkodzić proszę powiedzieć co dobrego zrobił pan dla mieszkańców jako radny nic wielkie nic tylko krytyka innych co robią coś dla miasta
lostus25.06.2019, 13:46
Najbardziej konieczna i niezbędna inwestycja to budowa "autostrady"- ul.Starokrakowskiej w obrębie nie uregulowanego potoku Klikuszówka!!!
Innych priorytetów " nie ma i nie będzie " .
aksjomat25.06.2019, 13:07
A dlaczego p. burmistrz Watycha, który tak pięknie mówi o osobie świętego Jana Pawła II nie dał tego świadectwa podczas słynnych Juwenaliów, gdy profanowano nie tylko Jego świętość, ale nade wszystko krzyż, będący przecież symbolem Jezusa Chrystusa, znakiem naszej wiary? Zabrakło odwagi? Czy to nie Ojciec miasta powinien świecić przykładem i wyznaczać te granice, które są nieprzekraczalne? Nie tylko przez prawo, te etyczne również. Cisza zapadła. Ruszyły zamiatarki. Hurrra jesteśmy wielcy! Jednak wczoraj pani Pawluśkiewicz o tym wspomniała, ale i tym razem burmistrz Watycha nie znalazł ochoty, by jakoś się do tego odnieść, lub podać powody swojej przychylności na tak haniebne zachowania. Co za hipokryzja, panie burmistrzu. I mam wrażenie, że jest zupełnie odwrotnie. To do beczki dziegciu nieliczni mieszkańcy dodają po łyżce miodu.
@ważna reorganizacja25.06.2019, 12:41
Piękne! W punkt. Brawo.
obywatel NT25.06.2019, 12:36
W kontekście uzyskanego absolutorium warto na chwilę zatrzymać się przy wystąpieniach publicznych mieszkańców na wczorajszej sesji - p. Bogusławy Korwin, p. Barbary Zamorskiej Kosteli i p. Marii Pawluśkiewicz. Niestety z uwagi na awarię NTvK (kontrolowaną lub niekontrolowaną, hahahha). A umknęło coś ważnego, coś co brutalnie zweryfikowało ten świat zaprezentowanej iluzji i kolorowych klipów ze zwykłym spojrzeniem ludzi, którzy mają prawo być krytyczni i mają prawo do zadawania nawet najbardziej kłopotliwych pytań. Nie ma natomiast prawa żadna władza na dąsanie się, obrażanie czy unikania odpowiedzi. A w tym burmistrz Watycha ze swoją świtą czują się najlepiej. W odpowiedzi nie udziela się żadnej odpowiedzi. Cóż, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ma być pięknie w tej mydlanej bańce obietnic, słów bez pokrycia i samozadowolenia.
Nikczemne25.06.2019, 11:23
Jak wygląda kultura w mieście to 'widać, słychać i czuć'. Pan radny od kultury chyba sam nie wierzy w to co mówi. Ale grać w takim teatrze? A feeee.
Klan25.06.2019, 10:10
Ja nie wiem co Wy macie do robienia kariery w tym mieście paplacie o urzędzie tymczasem już całe miasto huczy że koleżanka Glonka z plakatu wyborczego szykuje córkę na dyrektora sanepidu
Janek25.06.2019, 10:10
Niech żyje Mobbing w pracy
trip25.06.2019, 09:50
I jak to było wczoraj? i śmiesznie i strasznie. Że niby Muzeum drukarstwa i Wieża wodna pozamykane w szczycie sezonu? A burmistrz Wojtaszek mówi o urlopach... hmmm, świetne zarządzanie majątkiem i kadrą. No prawdziwe mistrzostwo świata w planowaniu i organizacji pracy podległym jednostkom. A całą zimę też były urlopy? Bo też jakoś zawsze trafiałam na zamknięte drzwi. Frontem do turysty! To rzeczywiście optymalnie wykorzystane środki unijne i miejskie na kolejną wydmuszkę. A co na to dyrektor Antoni? A co na to dyrektor Bolesław? A co na to dyrektor Robert? A po co te pytania? Psu na budę! Jest zaufanie, jest szaleństwo. Tak się bawi, tak bawi... Nowy Targ.
złote usta25.06.2019, 09:12
A ja sobie myślę, że to taka bylejakość owinięta w złoty papierek przewinięty sfatygowaną wstążką. Przecież nie ruszyliśmy od czterech lat nawet o centymetr do przodu. Ale jak widać wszyscy świetnie się bawią i widzą w tej zabawie jakieś plusy, które jednak coraz trudniej im nazwać nie narażając się na śmieszność.
maverick25.06.2019, 08:29
A jak mógł nie otrzymać absolutorium, jeśli stworzyliśmy w Polsce taki system samorządu na poziomie lokalnym, że "kto nie z Mieciem tego zmieciem" czyli radny głosujący na 'nie' zostaje wyłączony udziału we wszelkich istotnych sprawach, w tym tych dotyczących środków finansowych dla swojego okręgu wyborczego? Prowadzi to do nikąd i jest zaprzeczeniem demokracji. Tragedia polegała na tym, że odebrano radnym kompetencję wybierania burmistrza/wójta. Odkąd burmistrz jest wybierany przez wszystkich mieszkańców, mamy w Polsce demokrację putinowską na poziomie lokalnym. Burmistrz i wójt mają zdecydowanie za dużo władzy i dobrze jeśli akurat trafi się ktoś taki jak p. Watycha, który jest na poziomie i trzyma się standardów, ale inni jego koledzy w sąsiednich miejscowościach są znacznie mniej demokratyczni i wystarczy że ktoś im się przeciwstawi to zaraz leci pod ich adresem słownictwo: trzeba wyrwać X z korzeniami, do kudły z nim/nią, będzie chodził/a kanałami, itd. Oto do czego prowadzi nadmiar władzy w jednym ręku. Naprawdę wielkie słowa uznania dla tych odważnych pięciu, którzy przynajmniej wstrzymali się od głosu.

@ Jolka:
Budynek drukarstwa był bardzo negatywnie oceniany od dnia numer jeden w którym zapowiedziano jego budowę. Wszyscy logicznie myślący od samego początku przewidywali taki rozwój wypadków i nikogo nie powinno dziwić że sprawa kończy się wielkim blamażem.
wazelina z rana25.06.2019, 08:21
Zdumiewające są te pochwalne laudacje. Tylko kto im to pisze? I ile trzeba zyskać by narażać własną twarz na taką śmieszność? Bo chyba mieszkam w innym mieście niż Nowy Targ. Tutaj rzeczy codzienne, należące do zwykłych urzędniczych obowiązków urastają do rangi sukcesu. O udało się skosić trawę, brawo, o, wydano bezmyślnie pieniądze publiczne, brawo, o, oooo. Co za żenada.
jolka24.06.2019, 23:16
Yhy. Budynek Drukarstwa - wybudowano, odnowiono czy też inaczej.. Fakt - kupę kasy poszło i na co?? Jest bo jest, zamknięty. A i chyba cudów tam nie ma. Nie lepiej to przenieść w miejsce bardziej centralne dostępne dla ogółu
jolka24.06.2019, 23:07
No "samochwała w kącie stała". jakoś nie widzę realizacji planów. Raczej to "nie da się" - za dużo chcą więc nie będzie. No nie da się - i znów to samo gadanie
stasek24.06.2019, 22:41
radny liszka wiecznie niezadowolony , ło la boga .
z Podhala...24.06.2019, 22:26
Dobra , a kiedy kosicie trawę wokół ulic i chodników bo zarastamy...
Pod pantoflem24.06.2019, 21:51
Pytanie do radnego Leszka Pustówki czy komercyjne koncerty to kultura? Zapomniał już pan jak to niegdyś wyglądało w Mdk manualne kreatywne zajęcia, edukacja, wyraz artystyczny, taniec, śpiew. To jest kuźnia kultury a nie zaplacone koncerty to się nazywa rozrywka po której zostały butelki i plastiki z piwa burdy pod kamienicami właścicjeli, którzy sobie tego nie życzą w imię prawa.
ważna reorganizacja24.06.2019, 21:04
Naczelnik sportu dwa razy podniósł hantle
Naczelnik kultury przeczytał gazet Kultura
Naczelnik sportu wypalił Sporta
Prezes ZGM bo tak
brawo
Michałek24.06.2019, 20:35
Jest za.....;;):):)::):)))
Pawełek24.06.2019, 20:34
Ol yeaaa
Agatka24.06.2019, 20:34
Brawo brawo dla Burmistrza;):):):):
Tak sobie myślę24.06.2019, 20:30
Czy Paweł Liszka kiedykolwiek i cokolwiek pochwalił? Chyba tylko siebie podczas kampanii i to z marnym skutkiem. Co za smutny i nieszczęśliwy człowiek.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl