26.06.2019, 20:24 | czytano: 2103

Burmistrz Zakopanego z wotum zaufania i absolutorium (zdjęcia)

Fot. Marcin Szkodziński
Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Leszkowi Doruli za realizację budżetu. Przy wotum zaufania jeden z radnych był przeciw, a dwóch się wstrzymało od głosu.
Podczas dzisiejszej (26 czerwca) sesji Rady Miasta Zakopanego wiceburmistrz Tomasz Filar przedstawił raport o stanie miasta. Ten dokument został sporządzony po raz pierwszy, przez co urzędnicy przygotowujący opracowanie nie mieli się do czego odnieść. Prezentacja obszernego na ponad 200 stron dokumentu zajęła wiceburmistrzowi około godziny.
Po prezentacji część radnych odniosła się krytycznie do opracowania twierdząc, że była to forma laurki dla burmistrza oraz urzędników. - W 2017r. uchwalona została strategia rozwoju miasta. W niej zawartych było 5 obszarów rozwoju Zakopanego jako smart city. Liczyłem, że raport pokaże, czy cele strategii były zrealizowane – mówił radny Tymoteusz Mróz. - Interesuje mnie też, co się nie zdarzyło, żeby wiedzieć co poprawić. Jeżeli nie będziemy się trzymali strategii rozwoju miasta, to nie będziemy wiedzieli w jakim kierunku idziemy – dodał radny pierwszej kadencji mówiąc, że nie tego oczekiwał po takim raporcie.

Krytyczny wobec raportu o stanie miasta był również radny Zbigniew Szczerba.

Po dyskusji radni przy jednym głosie przeciwnym i dwóch wstrzymujących się udzielili burmistrzowi wotum zaufania.

Po przedstawieniu przez skarbnik miasta Helenę Mamcarz sprawozdania finansowego radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium.
- Absolutorium to zaufanie do pracy nas wszystkich. Sami wiecie, że burmistrz bez Rady nie jest w stanie zrealizować pewnych rzeczy. Są to też urzędnicy, bez których nic nie zrobimy. To jest wasza olbrzymia praca pod moim wyznaczeniem kierunków i akceptacją radnych – mówił po udzieleniu absolutorium Leszek Dorula.

ms/ zdj. Marcin Szkodziński
zobacz także
Zobacz pełną wersję podhale24.pl