10.09.2019, 13:57 | czytano: 12789

Paweł Liszka: "W mieście coś nie działa". Radny domaga się m. in. wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec wiceburmistrza

zdj. Szymon Pyzowski
NOWY TARG. Ponad dwadzieścia interpelacji złożyli na sesji rady miasta, nowotarscy radni. Pięć przedstawił Paweł Liszka. Dotyczą one ulicy Kolejowej, kawiarenkowych dachów, biletomatu, przeprowadzanych w magistracie kontroli oraz obsługi prawnej Urzędu Miasta. Jak stwierdził: - Mieszkańcy są zdumieni arogancją władz miasta i ich beztroską.
Ulica Kolejowa
Zwracając się do burmistrza radny mówił: - W imieniu Mieszkańców proszę o informację czy podejmowane były przez Pana działania związane z otwarcie zjazdu z tzw. zakopianki na ul. Kolejową lub ul. Królowej Jadwigi, a tym samym udrożnienie i poprawę ruchu w kierunku ul. Ludźmierskiej. Jeżeli działania takie były podejmowane, to proszę o informację kiedy i jaki był ich efekt? W przypadku braku takich działań proszę o wystąpienie do stosownych instytucji z wnioskiem o otwarcie zjazdu z tzw. zakopianki na ul. Kolejową i/lub ul. Królowej Jadwigi. Sytuacje, które obecnie mają miejsce w tamtym rejonie tj. wjazdy i wyjazdy wąskimi przerwami w barierkach powodują zagrożenie w ruchu i mogą spowodować w przyszłości wypadek śmiertelny.

Kontrole

Kolejna interpelacja dotyczy udzielenia informacji na temat kontroli przeprowadzanych w Urzędzie Miasta w roku 2019.

- Na stronie internetowej miasta (http://www.nowytarg.pl/dane.) wymienione są kontrole do 2018 roku, natomiast nie ma ani słowa o kontrolach w roku bieżącym. Proszę o bieżące i niezwłoczne zamieszczenie protokołów i zaleceń pokontrolnych. Informację na temat kontroli w 2019 proszę przekazać do mnie w odpowiedzi na interpelację i obywatelom oraz w formie pisemnej - zaznaczył.

Kawiarenki

- W imieniu zainteresowanych Mieszkańców Nowego Targu składam zapytanie o podanie ostatecznego kosztu ponownego wykonania pokryć dachowych na kawiarenkach zlokalizowanych na nowotarskim Rynku. Informacja taka nie znalazła się w obszernych sprawozdaniach Pana Burmistrza. Na jednej z komisji Pana zastępczyni Joanna Iskrzyńska - Steg podawała kwotę ok. 7 tys. za jeden dach, później mówiło się o kwotach o wiele wyższych. Dlatego proszę o podanie ostatecznego kosztu wymiany pokryć dachowych na kawiarenkach jaki został wydatkowany z budżetu miasta - w odpowiedzi proszę o wskazanie kwot brutto oraz kwoty odzyskanego podatku VAT, jeżeli taki wystąpił? Jaki był ostateczny koszt brutto budowy kawiarenek przed wymianą dachów oraz jaki był ewentualny zwrot podatku VAT? Proszę podanie powierzchni użytkowej dzierżawionych kawiarenek, jaki czynsz od momentu dzierżawy zapłacił każdy z dzierżawców oraz - czy wobec któregokolwiek z dzierżawców były zastosowane zwolnienia lub ulgi? Jeżeli tak, to z jakiego tytułu?.- kontynuował Paweł Liszka

Obsługa prawna

Czwarta sprawa związana jest z korzystaniem przez magistrat z usług zewnętrznych kancelarii prawnych..
- W Urzędzie Miasta Nowy Targ zatrudnionych było dotychczas dwóch radców prawnych. W związku z zainteresowaniem obywateli Miasta proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: ile spraw w latach 2014-2019 zostało zleconych do prowadzenia Kancelarii, której wspólnikiem jest Pan Artur Pustówka? Czy Pan Artur Pustówka jest synem radnego Leszka Pustówki? Ile zostało wydatkowane z budżetu miasta i na jaką kwotę były wystawione rachunki przez Kancelarię Pana Artura Pustówki z rozbiciem na poszczególne lata? Czy uważa Pan za etyczne, mając w urzędzie dwóch prawników dokonywanie dodatkowych zleceń synowi radnego? Czy według Pana jest to kolejny przykład "nepotyzmu"? czy już norma w kierowanym przez Pana Urzędzie? Jakie jeszcze inne kancelarie podczas sprawowania przez Pana urzędu burmistrza w latach 2014-2019 otrzymały zlecenia? ile środków na honorarium dla tych kancelarii zostało wydatkowanych z budżetu miasta? Czego dotyczyły sprawy zlecane zewnętrznym kancelariom? czy wykraczały one poza zakres wiedzy i obowiązków zatrudnionych w urzędzie radców prawnych? - drążył radny.

Biletomat

Kolejna interpelacja została poparta zdjęciami.

- Panie Burmistrzu przeszło rok temu służby miasta zamontowały na nieswoim terenie przy ul. Szaflarskiej biletomat MZK. Biletomat ten jednak przez rok czasu ani raz nie został włączony do użytku, mimo uzyskanych zgód na jego działanie m. in. ze strony Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Mieszkańcy tej części miasta, szczególnie osoby starsze wyrażają zdziwienie faktem niemożliwości zakupu biletu z biletomatu, tym bardziej, że po likwidacji kiosku nie ma możliwości zakupienia biletu w pobliskich punktach - przypomniał radny..


- Sprawą postawienia na nieswoim terenie nienależącym do Miasta Nowy Targ, a potem legalizacji tej samowoli zajmował się osobiście pan Waldemar Wojtaszek, dlatego składam interpelację o niezwłoczne podpisanie umowy z Nowotarską Spółdzielnią Mieszkaniową i uruchomienie niedziałającego od roku biletomatu, jak również wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec pana zastępcy. Po hucznym otwarciu Wieży Wodnej, Muzeum Drukarstwa, a potem ich zamknięciu - jest to kolejny przykład na to, że w mieście coś nie działa. Mieszkańcy są zdumieni arogancją władz miasta i ich beztroską. Mam też pytanie, jaki był koszt zakupu, montażu biletomatu, jaki jest koszt wykonania przed nim betonowej stopy? - podsumował swoje wystąpienie radny Liszka.


Odpowiedzi na pytania udzielone będą radnemu pisemnie.
s/ zdj. arch. radnego
zobacz także
komentarze
milemari13.09.2019, 12:53
A ja chciałabym żeby któryś z radnych zapytał Pana Burmistrza co stało się z środkami z budżetu obywatelskiego przeznaczonymi na rozbudowę siłowni zlokalizowanej na ulicy wojska polskiego - pomiędzy blokami nr 12 i 16.
Do dnia dzisiejszego nie wykonano tam żadnych prac. a budżet dotyczył 2018r. czyli skoro w roku 2017 my mieszkańcy osiedla dowiedzieliśmy się o wygranej naszego projektu co stało się z tymi środkami? gdzie zostały już wydatkowane, przekierowane bądź tez znajdują się (powinny) na oprocentowanym rachunku.
z tego co widziałam - plac w jego granicach obsadzono tylko drzewkami. Uważam, że zupełnie niepotrzebnie skoro teren siłowni miał być powiększony.
k12.09.2019, 10:01
To kiedy ta likwidacja nepotyzmu i rozliczenie Wstążki????? Oby to nie było zawracanie Wisły kijem na użytek Liszki który chciał zabłysnąć jak zloty ząb w poranek wyborczy.
Holmes11.09.2019, 23:11
Może Pan liszka jesze doda do interpelacji którą napisał koleżance o zatrudnieniu w urzedzie że jest również w biurze obsługi mieszkańców zatrudniona jest córka pani sekretarz urzędu miasta, córki radnych z poprzednich i obecnych kadencji i całe rodziny, ale przecież to dla wieloletnich radnych żadna tajemnica
Wyborcy z listy o referendum11.09.2019, 22:15
Grzegorz Watycha ulotka wyborcza:
"jest jeszcze drugi motyw, który popchnął mnie do tego , by stanąć do wyborów na burmistrza. Jest to mój wewnętrzny sprzeciw wobec marnotrawienia pieniędzy nas wszystkich podatników".
No to daj przykład a nie wykład i odwołaj Wstążkę i leśnika ze wsi i zatrudnij jednego zastępcę - budowlańca.
Andrzej11.09.2019, 17:13
Nie można otwierać zjazdu na ul KR Jadwigi bo tu bardzo wąsko i dziury bo remontu nie było 30 lat. Trzeba dobrze ustawić sygnalizację świetlną przy Dekadzie bo tu korki jadąc do miasta a dalej pustawo. DAWNIEJ bardzo często można było przejechać wszystkie skrzyżowania od torów do Szaflarskiej "na zielonym" bez zatrzymania. Teraz są za długie zmiany. Przejazd kolejowy trzeba zamykać na krótko, czasami bardzo długo trzeba czekać na przejazd pociagu. Dlaczego POLICJA nie kieruje ruchem
grupa mieszkańców lewobrzeżnego Dunajca11.09.2019, 16:03
Inercja Watychów nie ma sobie równych w historii samorządu lokalnego. To jedno wielkie nieporozumienie. Dlatego jako mieszkańcy Nowego Targu zwracamy się do pana radnego Liszki o niezrażanie się *** obrońców przyzwoitości pana Burmistrza i niepoddawanie się w dochodzeniu do prawdy. Sursum corda!. Jesteśmy z Panem i innymi, którzy pomogą obnażyć nieudolność, niegospodarność i zakłamanie obecnej ekipy.
arek11.09.2019, 15:56
Brakuje mi tu jeszcze jakiegoś łacińskiego hasła cytowanego przez Waldemara i trzech kolorowych tasiemek w barwach Podhala
Murmurando11.09.2019, 10:35
Jak widac z wpisow Liszka ma tylko jeden mankament..plakaty a Watycha i jego kompani znacznie więcej i poważniejsze /A ile z tego nie ujrzeli jeszcze światła dziennego?/ . Plakaty nikomu krzywdy nie robią ani nie uszczuplaja budżetu A działanie Burmistrza raczej tak.
Lidka11.09.2019, 10:16
Po ujawnieniu tych niedoróbek Watycha powinien podać się do dymisji. To kiepski gospodarz wystarczy popatrzeć na stan lodowiska.
Temida11.09.2019, 08:39
do zeb - mówisz i masz. A wiedza i myślenie wcale nie bolą. Bolą natomiast kompleksy i nieodparta chęć dyskredytowania innych.

Kodeks wyborczy stanowi (art.110):

§ 6. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

§ 6a. Obowiązek, o którym mowa w § 6, nie dotyczy sytuacji, w której plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej znajdują się na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach niebędących własnością Skarbu Państwa,
państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń, komunalnych osób prawnych oraz spółek, w których większość akcji lub udziałów ma Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, oraz fundacji utworzonych przez
organy władzy publicznej, a pozostawienie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych po upływie terminu, o którym mowa w § 6, nastąpi za zgodą właściciela.

§ 7. Wójt postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie, o którym mowa w § 6. Koszty usunięcia ponoszą obowiązani.

Coś jeszcze wymaga wyjaśnienia?
rewers11.09.2019, 08:19
@jo - a ja mam duże wątpliwości co takiego dokonał, lub z jaką inicjatywą wyszedł radny Watycha? Ciekawe, bo poza odczytywaniem przygotowanych oświadczeń na "nie" to chyba nic. Był zupełnie niewidocznym i przeciętnym radnym, który bez swojego zaplecza intelektualnego w osobie radnego Tarnowskiego, nie byłby w stanie nawet odczytać z kartki swoich wypocin. Zresztą w szumnie zapowiadanych działaniach burmistrzowskich, też tego pozytywnego jest jak kot zapłakał. Otwórz oczy póki jeszcze nie ma smogu! Nadchodzi... ciężki okres próby dla władzy i... możliwość referendum odwoławczego!
dycha11.09.2019, 08:10
>PukPuk - etyka i przyzwoitość powiadasz? No jest, ale na każdym kroku nie kto inny jak burmistrz Watycha i jego radosna świta, czyli władza wykonawcza (!) o niej zapomina i bądź pewny, że wiszący plakat Liszki nie ma wpływu na życie Miasta, ale fatalne gospodarowanie obecnego włodarza Watychy już tak. Nawet wielkie, bo od pięciu lat stoimy w miejscu, obrastamy w śmieciach, zżeramy własny ogon, no i cofamy się w kierunku republik bananowych, gdzie owa etyka i przyzwoitość ma dotyczyć malutkich. Rozumiem, że według Twoich reguł kasta wyższa jest zwolniona z tego moralnego obowiązku. Co zresztą widać na każdym kroku i też w licznych publikacjach, w których Burmistrz Watycha widnieje wszędzie tam, gdzie nie powinien, bo jest tylko funkcjonariuszem publicznym, dysponującym naszymi pieniędzmi i nie jest ani sponsorem, ani filantropem, ani żadnym innym darczyńcom coś tam wspierającym, finansującym, honorującym. To dopiero żenada i małość świadcząca o wyjątkowych kompleksach naszego bohatera.
mieszkaniec Kr.Jadwigi11.09.2019, 08:03
Panie Liszka, proszę się odczepić od ulicy Królowej Jadwigi, niech sobie Pan robi autostradę pod swoim domem, JASNE
fikadełko11.09.2019, 07:53
@jo - chyba żyjesz w innym mieście i innej rzeczywistości. Poziom inwestycyjny burmistrza Watychy to jedynie jedna czwarta jego poprzednika. A te wielkie według Ciebie inwestycje drogowe, to nic innego jak kontynuacja przygotowanych inwestycji przez... właśnie Fryźlewicza. I choć nie jest ten ostatni bohaterem mojej bajki, to musze przyznać, że takiego marazmu jak obecnie nie było od 1990 r. Dlatego nie rozśmieszaj Nowotarżan, bo już drugi raz dali się nabrać na piękne słowa... o niczym. Miej miarę człowieku.
do:Jarosław11.09.2019, 07:40
Dawno nie czytałam takiego logicznego wpisu. :)
Juras11.09.2019, 07:07
Teraz Grzegorz zbuduje Joannie MOK, żeby ta mogła za 3 lata być tam dyrektorem i będą żyli długo i szczęśliwie
Jola11.09.2019, 04:39
Najwyższy czas zająć się ulicą Kolejową i rozładować korki . Z głównej ulicy Nowego Targu zrobiono deptak, a kierowcy stoją na Alejach w korkach.
ciekawa10.09.2019, 21:38
mnie zastanawia jeszcze jedna sytuacja z burmistrzem. głośno o niej było tuż przed wyborami. chodzi o działkę przy nowej targowicy. miasto dzierżawiło ją ojcu obecnego wówczas radnego mimo, że ktoś inny chciał wynajmować za wyższą kwotę. umowy rozwiązano, miasto zaczęło działkę przygotowywać pod parking i przez chwilę nawet ktoś tam stał, ale od stycznia 2019 teren ogrodzono i oprócz chwastów nic się tam nie dzieje. po co więc było wydawać pieniądze z budżetu skoro nic tam się nie dzieje? miasto nie zarabia na tej działce!!
jo10.09.2019, 21:34
panie liszka cos Pan zrobił dla miasta ???? za watychy powstały nowe drogi i dużo się remontuje za fryźlewicza nic sie nie dało budować . Jak niedaj Boże zostaniesz pan burmistrzem za 20 lat to życzę panu żeby ludzie do pana pisali po 100 interpelacji i petycji dziennie i żądali odpowiedzi na piśmie w ciągu 30 dni . Weź pan pościągaj te banery wyborcze .
Kris Laga10.09.2019, 21:29
To dopiero początek strat jakie miasto poniosło w wyniku zatrudnienia burmistrza niebudowlańca. Wychodzą grubsze sprawy, nie gospodarność, niekompetencja, kolesiostwo inwestycyjne
poetycki Jan10.09.2019, 20:53
Ileś my na Ciebie wydali ?
ileś my kasy w twój portfel napchali?
Ile kadencji jeszcze będziesz na nas pasożytował?
i moja kasę na bzdury marnował?
kredyty, prywatne wycieczki
dość mam tej niskiej poprzeczki
chcę cieć z czymś altruistycznym zobaczyć
byś w końcu honoru cel mógł sobie wyznaczyć
bo na razie to paplanina
i marna kpina
Zajmij się mój drogi plakatami
co straszą me dzieci dniami!
jasne10.09.2019, 20:33
Rok nie działa biletomat z programu chyba urząd będzie miał problem? Czy Watycha pozbędzie się Wojtaszka? Ponoć ze Wstążką nie W ma po drodze i za duży wpływ na Grzesia i te interpelacje czy to je sprawka?
jasne10.09.2019, 20:27
Kolesiostwo i nepotyzm: Szymczyk, Mozdyniewicz, Pustówka
4you10.09.2019, 20:21
Nie pałam sympatią do Pana Liszki, ale muszę przyznać, że zaoral!
Puk Puk10.09.2019, 19:58
Plakaty wyborcze wieszane są poza tablicami ustawowo przeznaczonymi na materiały wyborcze, w większości na prywatnych miejscach i prywatnych działkach. Pomyślmy sobie jakby wszyscy startujący w wyborach, zachowywali się tak jak Liszka i zostawiali porozwieszane swoje głowy po całym mieście.Jest prawo, ale jest i etyka i zwykła przyzwoitość. Ale te cechy to nie domena tego radnego.
piotr10.09.2019, 19:56
Liszka chłopie ja jako mieszkaniec pytam dlaczego jeszcze wiszą pańskie plakaty wyborcze !!! i druga sprawa zajmij się może zmianą studium na Berekach pod budowę nowego MOK-u.
pniok10.09.2019, 19:55
Mistrzowskim pomysłem Wojtaszka była wieża na Łapsowej Polanie w miejscu z najlepszym widokiem na miasto... bez żadnej wieży. Niedostępnym i kosztownym. Koszmar.Łatwo się Maniowianom trwoni pieniądze mieszczan?
Krzysiek Sz.10.09.2019, 19:52
Wszyscy widzą i wiedzą jak pracuje zastępca Wojtaszek i ile trzeba dopłacać do jego niekompetencji. No i dzięki komu śmieją się z nas, że najwięcej przetargów jest nierozstrzygniętych.
tomato10.09.2019, 19:39
Miał być jeden zastępca budowlaniec. Jest dwóch Wstążka i Leśnik ze WSI. Mamy efekty. Rok niedziałający biletomat. Temat do mediów ogólnopolskich
Jarosław10.09.2019, 19:37
Radny Liszka jest radnym w tym mieście czwartą albo piątą kadencję i NIC JESZCZE NIE ZROBIŁ dla tego miasta! Wskażcie obrońcy z jego komitetu choć jedną inicjatywę która przełożyła się na konkretne przedsięwzięcie w Nowym Targu. Jego inicjatywa to bulgocząca krytyka wszystkich i wszystkiego. Konstruktywna i mądra krytyka jest potrzebna, ale ciągłe polowanie na usterki i nadmuchiwanie problemów z błachych spraw oraz nieustanne blokowanie' innych przedsięwzięć jest po prostu śmieszne i świadczy o słabości pana Liszki i jego kompleksach. Myśli że kontroluje ale nikt nie bierze jego postulatów pod rozwagę, bo to wydmuszki, które się pomija. Ale można zaistnieć w mediach i to by było na tyle. Panie Liszka zgarnia Pan diety tyle lat, z ciekawości trzeba podliczyć i niczym się pan nie zasłużył temu miastu.Chyba tylko działa pan rozrywkowo, bo było śmiechu jak nazwano pana marionetką po tym jak pan zmieniał barwy wyborcze i oszukiwał wyborców. Teraz dalej pan świecisz swoim powtórnie przegranym obliczem na bilbordach rok po wyborach, nie bacząc na nas mieszkańców i nasze niewymowne odczucia tym faktem spowodowane.Pan nie może patrzeć w przestrzeni publicznej na niedziałajacy biletomat, a my na przegranego Liszkę o jeszcze większych gabarytach. Zawsze działa w życiu zasada - krytykę zaczynamy od siebie.
zeb10.09.2019, 19:29
@Temida powinnaś znać prawo wyborcze jak sama nazwa wskazuje.
korba10.09.2019, 19:04
Miesiąc temu, nie kto inny, tylko burmistrz Watycha zarzekał się, że wszystkie kontrole RIO, NIK są bez zarzutów, uwag, poleceń. Jednym słowem On sam jak i jego Urząd pracują wzorcowo! Czapki z głów! W ten sam sposób odpowiadał radnym zapominając, że gdzie jak gdzie, ale w samorządzie wszystkie działania muszą być transparentne, a skoro zwleka się z publikacja takich czy innych raportów pokontrolnych, to samo się nasuwa, że coś chyba jest nie hallo i ktoś łże w żywe oczy, uważając że jak ma się większość w Radzie to można bezkarnie podejmować decyzje, za które zapłacimy my wszyscy z budżetu miasta. Taka sielanka i co mi zrobisz jak mnie złapiesz?
zorro10.09.2019, 18:56
Wodzu pościągaj plakaty wyborcze
Temida10.09.2019, 18:55
do Toom - oj chyba nie o tych problemach mówił radny Liszka, i nie oto w tym wszystkim chodzi, ale zawsze warto obrzucić innych błotem, by ukryć własne brudy! A rzucanie bzdurnych i bezpodstawnych zarzutów w stronę tych, którzy widzą nieporadność i zakłamanie władzy jest żałosną próbą odwrócenia uwagi od nagminnego łamania przez nich prawa. To jednak pierwszy krok do deprawacji urzędującego burmistrza, który myśli, że ma swój folwark, na którym będzie robił co chciał i kiedy chciał. Na marginesie przyjmij do swojej wąskiej i ograniczonej świadomości, że tam gdzie wisi, wisi z przekonania i za zgodą właściciela tablic reklamowych i nikt poza nim nie będzie decydował o jego przeznaczeniu. Przecież to proste jak konstrukcja cepa. I czego tutaj jeszcze nie rozumiesz? A czytać umiesz? To poczytaj Kodeks wyborczy... Koniecznie ze zrozumieniem.
bilbord10.09.2019, 17:58
Zgadzam się niech banery Jego wiszą i ludzie pomyślą następnym razem czy wybrać Watychę- kolesiostwo, nepotyzm i brak empatii czy Pana Liszkę, który broni mieszkańców i dba o ich sprawy.
Smutna10.09.2019, 17:55
Szkoda, że Pan Liszka nie jest Burmistrzem.Mieszkańcy mają dość Watychy i jego kilki.
Inka10.09.2019, 17:27
w mieście działa tylko kolesiostwo nepotyzm i nezsensowne wydatki Wstążki. Leśnik ze wsi do dymisji!
ZŁY10.09.2019, 17:15
Panie Liszka proponuję poinformować Szeryfa, Pana Ziobrę , niech się wkoncu weżmie za niegospodarność obecnego burmistrza, bo pójdziemy z Torbami , Kto to widział wydawać na remont MOKU 35 mln !!!!!! SKANDAL !!!!!!!Gdzie jest Prokurator !!!!!! iLE TERAZ BASEN BĘDZIE KOSZTOWAŁ 30 ZŁ ZA GODZINĘ !!!!
Mareczek10.09.2019, 16:58
W następnych wyborach będę głosował na Liszkę
Gorol z gorc10.09.2019, 16:50
Czepiacie sie plakatow wyborczych pana Liszki. A moze by tak sie doinformowac, ze billboardy sa wlasnoscia prywatna i dopóki wlasciciel tam czegos nie naklei informacja o poprzednich wyborach bedzie tam wisiec. Szukacie problemu tylko nie tam gdzie trzeba
Leszy10.09.2019, 16:44
Koło przystanku na Szaflarskiej jest sklep 24h i można tam kupić bilety. Te za 3 zł w każdym razie.
To piszę tak odnośnie "braku możliwości zakupu biletu w okolicznych punktach".
Bez radna10.09.2019, 16:42
No widzę że lekko nie jest.Tylko te plakaty macie na Liszkę? Może sobie wisieć- może więc niech sobie wisi.Przystojny jest to niech wisi a do tego mądry...a i to was boli...
Toom10.09.2019, 15:45
Czy Pan Liszka już usunął swój baner wyborczy na ul. Szaflarskiej? Temat był już poruszany dobre pół roku temu i z tego co mi wiadomo to wciąż wisi na tym samym miejscu. Niech da przykład i w końcu załatwi te sprawy o które go proszono na Radzie Miasta.
Polak10.09.2019, 15:26
Nie ma Pan wstydu Panie Watycha.
ja10.09.2019, 15:16
nosił wilk razy kilka ponieśli i wilka . Panie Liszka kiedy pan ściągniesz te plakaty wyborcze !!
kupiec10.09.2019, 15:15
p Liszka jeżeli chodzi o korzystanie z p Pustówki to sledziłem ostatnie spotkanie w sprawie targowicy i uważam że jest kompetentny a jeżeli nasi starzy prawnicy uczestniczyli w sporządzaniu umowy dzierżawy targowicy to należy ich niezwłocznie wyrzucić
abc10.09.2019, 15:14
no i gość wypunktował "włądze"!!!
koza10.09.2019, 15:08
No Liszka. Szacun. Wsadziłeś kij w mrowisko.
stanlejka10.09.2019, 15:06
Urząd Miasta w pigułce, nepotyzm, dziadostwo i chaos. Znajomi władzy na tym dobrze zarabiają jak wymieniony przez pana Liszkę, gdy normalny pracownik zarabia grosze.
NOWY TARG DZIADEK10.09.2019, 14:52
Panie radny Liszka czy Pan jest tak zakochany w sobie ?Od roku wiszą pana podobizny na ul Szaflarskiej.A może pan startuje w wyborach do sejmu czy senatu?
suwerenna10.09.2019, 14:51
Władza nasz jest doskonała. Proszę nic nie mówić, bo to nie po katolicku.
Marek10.09.2019, 14:36
przygarniał kocioł garnkowi
mieszkaniec10.09.2019, 14:35
Ja jestem zdumiony plakatami wyborczymi Pana Liszki przy Zakopiance
Już rok wiszą.
Niech zacznie od siebie a później wytyka błędy innym
Janek z Olczy10.09.2019, 14:01
Posprzątaj swoje bilbordy po ostatnich wyborach - później czepiaj się innych.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl