25.09.2019, 20:58 | czytano: 3802

Droga przez Bór gotowa

Zakończył się drugi etap rozbudowy drogi powiatowej w Borze. Przez centrum miejscowości prowadzi teraz nowy chodnik - poinformował Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.
Przez kilka ostatnich miesięcy trwały tu intensywne prace. Na 720-metrowym odcinku drogi (od budynku remizy OSP w kierunku Szaflar) powstał nowy, dwumetrowy chodnik. W ramach zadania poszerzono jezdnię do szerokości 6,00 metrów oraz rozbudowano pobocza. Inwestycja objęła rozbudowę skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi (ul. Leśną oraz ul. Kościelną). Dodatkowo wykonano przepust pod zjazdem z ulicy Leśnej oraz umocniono skarpę brzegową bezpośrednio sąsiadującą z wylotem. Całkowicie wyremontowano przepust na Czerwonym Potoku (remont obiektu polegał na odtworzeniu ścian czołowych na wlocie i wylocie przepustu, wymianie pojedynczych prefabrykatów oraz wykonaniu zabezpieczeń koryta istniejącego potoku).


Rozbudowie uległy urządzenia wyposażenia technicznego w tym kanalizacja deszczowa oraz rowy w ciągu całego odcinka. Podczas prac przebudowano zjazdy oraz odbudowano ogrodzenia, które kolidowały z projektowanym chodnikiem.Całkowita wartość inwestycji wyniosła około 3 249 337,10 zł brutto, na którą składają się środki otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, środki własne budżetu powiatu nowotarskiego oraz gminy Szaflary.
Wykonawcą zadania była firma ZIBUD, Grzegorz Zając z Kamienicy.

Źródło: PZD Nowy Targ, oprac. r/
komentarze
Nie ślepy26.09.2019, 00:25
A piniyndzy miało nie być na tą drogę a teraz są.
Antek25.09.2019, 23:50
W końcu dało się uczciwą drogę zrobić.
Obiektywny25.09.2019, 21:20
No tym chodnikiem to będą tłumy chodzić
Zobacz pełną wersję podhale24.pl