01.10.2019, 18:03 | czytano: 5294

Petycja mieszkańców do posłów. Przez problemy własnościowe młodzi mieszkańcy Lipnicy Wielkiej wyjeżdżają ze wsi

Mieszkańcy gminy Lipnica Wielka żądają od Sejmu podjęcia działań prawnych w celu zakończenia procesu scaleniowego w ich miejscowości. Petycję w tej sprawie skierowali do Komisji do Spraw Petycji przy Sejmie RP.
W Lipnicy Wielkiej trwa zbiórka podpisów pod petycją. Listy znajdują się u radnych i sołtysów. Mieszkańcy przekonują, że z powodu nie zakończonego procesu scaleniowego, pojawiają się problemy własnościowe, które uniemożliwiają niektórym z nich m.in. uzyskanie pozwolenia na budowę czy nawet uzyskanie kredytu.
- Młodzi ludzie bardzo często opuszczają Lipnicę Wielką i osiedlają się na stałe w innych miejscowościach, gdzie bez przeszkód mogą inwestować w budowę domu dla własnej rodziny czy w mikroprzedsiębiorczość - czytamy w petycji, w której mieszkańcy domagają się uchwalenie ustawy, która "pozwoli na uporządkowanie struktury nieruchomości bez ingerowania w utrwalone przez lata faktyczne i prawne stosunki sąsiedzkie".

Oto treść petycji:

"My, mieszkańcy Gminy Lipnica Wielka, składając niniejszą petycję prosimy o podjęcie działań prawnych mających na celu zakończenie prac związanych ze scaleniem gruntów we wsi Lipnica Wielka.

Mając na uwadze niezwykle skomplikowaną sytuację mieszkańców Gminy Lipnica Wielka związaną z trwającym od 1987 roku postępowaniem scaleniowym, widzimy pilną potrzebę uchwalenia ustawy szczególnej, która pozwoli na uporządkowanie struktury nieruchomości bez ingerowania w utrwalone przez lata faktyczne i prawne stosunki sąsiedzkie.

Przypominamy, iż wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (WSA) uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu (SKO) oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy Nowy Targ z dnia 14 września 2006 roku w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Lipnica Wielka oraz określił, że zaskarżona decyzja nie może być wykonywana, wskazując jednocześnie, iż całe postępowanie
scaleniowe przeprowadzone było wadliwie, począwszy od wszczynającego je wniosku budzącego poważne wątpliwości co do jego skuteczności. Orzeczenie to jest prawomocne (wyrok NSA z dnia 18.10.2013r. sygn. II OSK 698/13).

Prawomocny wyrok WSA w Krakowie skutkował wyeliminowaniem z obrotu prawnego decyzji zatwierdzającej scalenie gruntów. To oznacza, że odpadła podstawa prawna wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków, jak również podstawa prawna ujawnienia zmian w księgach wieczystych. W tej sytuacji stan prawny nieruchomości objętych scaleniem, który ujawniony został w księgach wieczystych, jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Jednakże nie ma możliwości przywrócenia stanu prawnego przed scaleniem, ponieważ księgi wieczyste dla nieruchomości wg oznaczenia przed scaleniem zostały zamknięte. Równocześnie, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece, istnieje domniemanie zgodności stanu prawnego ujawnionego w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. Uchylenie decyzji scaleniowej winno skutkować przywróceniem operatu ewidencji gruntów i budynków do stanu przed scaleniem, jednakże nie jest to możliwe z uwagi na obrót prawny nieruchomościami, jak również z uwagi na objęcie w posiadanie nowo wydzielonych nieruchomości przez uczestników scalenia.

Obecny stan prawny i ewidencyjny uniemożliwia mieszkańcom Gminy Lipnica Wielka wykonywanie konstytucyjnego prawa własności. Utrudniony jest obrót nieruchomościami, przekazywanie gospodarstw rolnych w zamian za rentę lub emeryturę, uzyskanie pozwolenia na budowę, a w niektórych przypadkach nawet uzyskanie kredytu. Brak scalenia gruntów bardzo negatywnie wpływa także na możliwość rozwoju gospodarstw rolnych, w tym dzierżawy gruntów rolnych i mechanizacji prac.

Trudno nie wspomnieć o utraconych możliwościach dla Gminy Lipnica Wielka, która w takim stanie prawnym nie ma możliwości inwestowania, czy zachęcania inwestorów do takich inwestycji. To wszystko trwa już ponad 30 lat. Straty ekonomiczne i społeczne są ogromne!
Pragniemy zwrócić uwagę także na bardzo negatywny wymiar społeczny sytuacji prawne w jakiej znalazła się Gmina Lipnica Wielka. Młodzi ludzie bardzo często opuszczają Lipnicę Wielką i osiedlają się na stałe w innych miejscowościach, gdzie bez przeszkód mogą inwestować w budowę domu dla własnej rodziny czy w mikroprzedsiębiorczość.
Według posiadanych opinii przez władze samorządowe Gminy Lipnica Wielka, brak jest możliwości skutecznego przeprowadzenia scalenia w trybie postępowania administracyjnego. W związku z powyższym zakończenie przedmiotowej sprawy w drodze ustawy szczególnej wydaje się jedyną alternatywą, która z powodzeniem uporządkuje strukturę nieruchomości na obszarze objętym scaleniem.

Dlatego prosimy o niezwłoczne podjęcie wszelkich niezbędnych działań mających na celu wszczęcie procesu ustawodawczego. Wskazanym sposobem załatwienia niniejszej petycji będzie wniesienie przez Komisję do Spraw Petycji projektu ustawy w tym zakresie.

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Lipnicy Wielkiej zwracają się do WAS jako reprezentantów najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej z gorącym apelem o realną pomoc w rozwiązaniu tego problemu oraz podjęcie kroków, które umożliwią normalne funkcjonowanie w ramach demokratycznego państwa prawa.

Pomoc Państwa i skuteczne zakończenie tego procesu będzie miało zasadniczy wpływ na społeczność lokalną. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości objętych scaleniem wyeliminuje stan istniejącej niepewności prawnej. Będzie to miało zasadnicze przełożenie na nastroje społeczne powodując ich uspokojenie, a także na realny rozwój wsi Lipnica Wielka.

Niniejszym upoważniamy Wójta Gminy Lipnica Wielka Pana Mateusza Lichosyt do złożenia niniejszej petycji w naszym imieniu oraz zobowiązujemy ww. jako podmiot wnoszący petycję do podania do wiadomości publicznej dla Mieszkańców wsi Lipnica Wielka informacji o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem".

r/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Zdzichu05.10.2019, 23:55
Kto był wójtem gminy Nowy Targ w 2006? A...znakomity Jan Smarduch. Ciekawe czy w przyszłości niektóre wspólnoty gruntowe w gminie NT na nowym prawie nie podzielą losu scalenia w Lipnicy?
mlody z austrii02.10.2019, 19:28
Ta komasacja to wielka komedia,a modzi wyjezdzaja bo gmina nic nie robi i nie mozna ani sie budowac ani sprzedawac!
miejscowy02.10.2019, 19:26
Po co komu to scalenie jak i tak slupki geodezyjne powyrywane i kazdy tyczy swoje dzialki i granice tak jak chce!!!!
piotrek02.10.2019, 13:01
do "scalaka " posel edward jest od otwierania i przecinania wstęg a nie od roboty , ot taki regionalny otwieracz ...
spokojny staszek02.10.2019, 09:18
Najważniejsze dla wsi jest zamknięcie sprawy scalenia a nie jakieś wieże widokowe w lesie.
Inaczej się nie da zrobić jak przyjąć nowy stan.
A potem jak ktoś czuje się pokrzywdzony to wystąpić do sądu i na tej podstawie żądać odszkodowania.
Nowy wójt jak mu uda sie to pozamykać to ma mój głos, nikt wcześniej nic nie zrobił z tym
scalak02.10.2019, 06:10
Co przez 4 lata zrobił poseł ES w tej sprawie? Jego dobry kolega jest 3 kadencję starostą.
parafian z Lipnicy02.10.2019, 04:45
To scalenie tylko ludzi pokłóciło!!!!!sąsiad sąsiadowi wilkiem!!!!
miejscowy02.10.2019, 04:42
Niech wszyscy wyjada, beda tansze dzialki budowlane.
Wiola02.10.2019, 04:39
Kogo obchodzi to scalenie? Tylko tych co maja w tym interes! Pare osob.
Tk do Wnerwiony01.10.2019, 23:10
Już to widzę jak dokładnie sprawdza człowieku od czasu scalenia ponad 300ludzi już zmarło inni pokupowali posprzedawali wybudowali...na dzień dzisiejszy widzę tylko to po nowemu i nie dziwię się wójtowi że to przyspiesza....
@wnerwiony01.10.2019, 23:03
A gdzie byliście przez te wszystkie lata - wy wszyscy niezadowoleni ? Ile to jeszcze będziecie wyjaśniać i kogo rozliczać ? Chcecie to ciągnąć następne trzydzieści lat ??? Większość chce załatwienia sprawy i to już , nie za dwadzieścia , trzydzieści lat tylko teraz. Scalenie trzeba uznać za ważne i obowiązujące i tego się trzymać ! Wszyscy którzy mają się za pokrzywdzonych , i mogą to udowodnić , niech indywidualnie występują o odszkodowania . Sąd będzie musiał zrobić swoje , bo to zbyt poważna sprawa żeby ,, zamieść ją pod dywan '' . To jedyny sposób żeby rozwiązać ten węzeł gordyjski i popchnąć sprawę do przodu. Taka prawda .
Hruby Gazda01.10.2019, 22:02
Ja juz wybudowol w Piekielniku ale tęsknie za tymi libacjami do rana i palenie gumy pod sklepem , tam niema policji tam się nam żyło dobrze tylko to Scalenie zmusili mnie i innych do emigracji do piekielnika
Rolnik01.10.2019, 21:27
Mnie dziwi tylko to, że osoby pokrzywdzone nie myślą w ogóle o jakimkolwiek odszkodowaniu tylko ciągle chcą "po staremu". A co z nowymi domami? Będą burzyć?
Wnerwiony01.10.2019, 20:17
Totalna bzdura.Wojt chce na siłę zatwierdzić scalenie,które zostało prawomocnie uchylone przez Sąd.Drogi wytyczone przez istniejące od 50 lat budynki,działki zabudowane okrojone niezgodnie z prawem,ci ,którzy mieli mało to im zabrano,a dodano nielicznym,którzy byli przy scaleniu,przebieg działek w protokołach zaznaczano ołówkiem,a pożniej wymazywanie i zmieniano itd.,- tak wyglądało scalenie. Najpierw trzeba wszystko dokładnie sprawdzić i rozliczyć winnych.Młodzi ludzie wyjeżdżają,bo w Lipnicy Wielkiej nic się nie dzieje,a nie przez scalenie.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl