21.10.2019, 18:00 | czytano: 4708

Burmistrz odpowiada radnemu: "żadnej osobie bezdomnej chcącej skorzystać ze schronienia nigdy nie odmówiono pomocy"

arch. Podhale24
NOWY TARG. Na apel radnego Pawła Liszki, by w Mieście "natychmiast została uruchomiona ogrzewalnia lub noclegownia" burmistrz odpowiada, że "zleca realizację zadania w formie schronienia dla osób bezdomnych organizacjom pozarządowym". Wyjaśnia także dlaczego zlikwidowane zostały miejsca noclegowe przy ul. Ludźmierskiej. Powodem są... nowe przepisy.
Oto pełna treść odpowiedzi burmistrza Grzegorza Watychy na interpelację radnego Pawła Liszki.
"Zgodnie z art. 48a ustawy o pomocy społecznej, wprowadzonym nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, a który wszedł w życie 1 września 2016 r. udzielenie schronienia osobie bezdomnej następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych. Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące. W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

Noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalnia, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych związanych z udzielaniem schronienia, powinny spełniać minimalne standardy podstawowych usług i minimalne standardy obiektów, w tym w zakresie odpowiednich warunków higienicznych i sanitarnych m.in. w zakresie powierzchni przypadającej na osobę w pomieszczeniu noclegowym, wyposażenia pomieszczeń, sanitariatów, pomieszczeń jadalnianych czy świetlic, pomieszczeń biurowych, magazynów odzieży, pralni, a także w zakresie obsługi kadrowej. Standardy tych placówek określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

Do sierpnia 2016 r. przy ul. Ludźmierskiej na mocy porozumienia pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej a Ośrodkiem Pomocy Społecznej wyznaczono miejsca noclegowe dla osób bezdomnych, które funkcjonowały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w myśl których udzielenie schronienia następowało przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Z chwilą wejścia w życie zmian w zakresie udzielania pomocy w formie schronienia, miejsce na ul. Ludźmierskiej nie miało podstaw prawnych funkcjonować na dotychczasowych warunkach. W obecnym stanie prawnym koniecznym jest zapewnienie nie tylko odpowiednich warunków lokalowych, ale również zapewnienie m.in. pomocy medycznej w razie wystąpienia sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu osób przebywających w tych placówkach. W związku z powyższym informuję, że do zlikwidowania miejsc noclegowych przy ul. Ludźmierskiej, musiało dojść w wyniku wprowadzonych przez ustawodawcę zmian przepisów prawa., które weszły w życie 1 września 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wytycznych skierowanych do gmin w zakresie pomocy osobom bezdomnym wskazuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w celu wykonywania swoich zadań można tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Biorąc pod uwagę powyższe Gmina Miasto Nowy Targ zleca realizację zadania w formie schronienia dla osób bezdomnych organizacjom pozarządowym, a dodatkowo w celu udzielenia schronienia bezdomnym kobietom zawarto międzygminne porozumienie, na które Rada Miasta Nowy Targ wyraziła zgodę poprzez podjęcie stosownej uchwały (Uchwała NR IV/38/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019 r.)

Sytuacja osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Nowego Targu jest monitorowana przez pracowników socjalnych oraz funkcjonariuszy policji. W wyniku przeprowadzonego z 13 na 14 lutego 2019 r. Ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych, w które zaangażowano OPS, Policję, PKPS oraz Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu na terenie miasta przebywało 5 osób bezdomnych, w tym 1 w szpitalu (informacja o wynikach ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych w woj. małopolskim dostępna jest na stornie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego). Obecnie schronienie zabezpieczamy sześciu osobom, w tym dwóm w noclegowni, trzem w schronisku oraz jednej w schronisku dla kobiet. Podstawowym warunkiem skorzystania z noclegowni i schroniska jest abstynencja, ponieważ zgodnie z art. 48a ust. 6 ustawy o pomocy społecznej w tych placówkach nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych. Jedynie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się przebywanie w noclegowni i w schronisku osób pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Nadmienia się, że na naradzie roboczej organizowanej przez OPS w Nowym Targu z udziałem przedstawicieli m.in. organizacji pozarządowych, szpitala i policji przekazano niezbędne informacje o placówkach udzielających schronienia, telefony kontaktowe oraz uzgodniono zasady współdziałania w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi instytucjami.
Jednocześnie należy stanowczo podkreślić, że żadnej osobie bezdomnej chcącej skorzystać ze schronienia nigdy nie odmówiono tej formy pomocy, a wręcz przeciwnie każdorazowo pracownicy socjalni Ośrodka nakłaniają do skorzystania ze schronienia w specjalnie przystosowanych do tego celu placówkach. Dodatkowo Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej zabezpiecza podstawowe potrzeby osób bezdomnych i potrzebujących m.in. poprzez udzielenie bezpłatnych obiadów, zapewnienie odzieży czy suchego prowiantu.

Osoby bezdomne odmawiające udzielenia pomocy i pozostające w stanie nietrzeźwym, w okresie zimy miały zapewnioną możliwość skorzystania z przygotowanej na ten czas ogrzewalni. Jednakże praca socjalna prowadzona w tym środowisku ma na celu przede wszystkim doprowadzenie do zerwania z uzależnieniami, co otwiera drogę do uzyskania pomocy w formie lokalu socjalnego."

opr.s/
zobacz także
komentarze
orange27.10.2019, 21:47
Wyremontowany nowy piekny dworzec (z winda) moze byc zaadoptowany na noclegownie skoro i tak tam kas nie bedzie (wystarczy kupic kilkanascie lozek pietrowych i dorobic klucze)
Gocha24.10.2019, 22:22
Panie Watycha do pierwszego zamarznięcia osoby bezdomnej. Żarty się skończą jak zacznie się odpowiedzialność.
Analityk24.10.2019, 11:22
Pan Liszka Bankier, weź Pan udziel im kredytu na lepszy start:) Zyskasz Pan wyborców jak żeś taki dobry społecznik. Swoja drogą, zniechęcasz Pan swoim zachowaniem potencjalnych klientów!
Jaga23.10.2019, 13:30
Ta odpowiedź tak pięknie brzmi, poparta paragrafami, ustawami etc. A konkretnie: gdzie jest ogrzewalnia - proszę o adres, gdzie noclegownie?-proszę o adres. Bo gdy spotkam bezdomnego śpiącego na klatce albo w piwnicy to chciałabym go poinformować gdzie może uzyskać pomoc, ogrzać się a może nawet umyć. Te kilka osób o których mowa to jakoś wyłapani i ewidencjonowani. Proszę sobie dokładnie sprawdzić ile osób bezdomnych przewija się zimą przez detox i gdzie po odtruciu wracają?
A ci śpiący po klatkach i piwnicach? A w pustostanach też się zdarza kogoś takiego spotkać. Czyżby władze naszego miasta tak bardzo nie znały realiów? Może czas przestać się zasłaniać papierkami i zza biurka ruszyć troszkę w teren i poznać problemy. Sprawdzić jak wygląda rzeczywistość. Jakie są potrzeby. A jest ich dużo tych które przeszkadzają nam mieszkańcom normalnie funkcjonować.
Pinokio23.10.2019, 06:57
Panie Watycha w jakie dni jest czynna ta ogrzewalnia, o której Pan pisze i gdzie się mieści?
Carlitos katolicus22.10.2019, 19:18
Co tam bezdomni, zbudujemy nowy kościół, jeszcze lepszy niż ten pasywny.
BM22.10.2019, 19:17
Bezdomni zwłaszcza nietrzeźwi zawsze przegrają z paragrafami. Weźcie pod uwagę fakt,że bezdomni alkoholicy i narkomani (a jest coraz więcej)znajdują sobie miejscówki w blokach Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Prawie w każdej klatce jeśli tylko nie ma kraty zabezpieczającej. Nawet domofony nie są wielką przeszkodą. Niektórzy przynoszą ze sobą "spanie" inni mają "rezerwację" i jakieś bety na nich czekają. Wynoszą się czasem latem, wracają na zimę. Teoretycznie mogli by spać tylko,że strasznie cuchną, sikają po drzwiach piwnicy, zostawiają butelki, słoiki, strzykawki i igły. Nie róbcie uparcie jazdy Panu Liszce, bo kiedy ma rację to ma. Podziękujcie raczej spółdzielcom za mimowolną, choć częściową pomoc w rozwiązywaniu tego problemu.
Misiek22.10.2019, 19:07
kolejny cytat z Misia:
Za garderobę i rzeczy zostawione w szatni, szatniarz nie odpowiada.

Watycha za zadania miasta zapisane w ustawach nie odpowiada
@k22.10.2019, 17:55
@k - panie Watycha, m o k r y kapiszon!
alik22.10.2019, 15:39
Prawda jest taka, że osoby bezdomne, które w 99,9 % są PIJANE zawsze trafia na Policję /dołek/. Wszyscy wiedzą tylko "UDAJĄ GREKA", Izba wytrzeźwień dla bezdomnych i "pijaczków" to deficyt w KASIE o czym wie miasto i starostwo!!!!!!
k22.10.2019, 14:36
Panie Liszka. k a p i sz o n
tylko referendum22.10.2019, 14:34
Na każdą rzecz można patrzeć z dwóch stron. Jest prawda czasów, o których mówimy, i prawda ekranu - cytat z Misia
Tak samo z noclegownią według Watychy jest prawda czasu i prawda ekranu. Istny Miś na miarę Naszego Miasta!!!
andrzej22.10.2019, 08:48
panie burmistrzu niech pan wskaże chciaż jedno miejsce noclegowe dla bezdomnych.i nie opowiadaj jak się miasto troskliwie zajmuje bezdomnymi
popisss22.10.2019, 08:38
witaj ddobra zmiano., bedzie coraz wiecej ludzi na ulicach .
nowotarski Miś na miarę naszych czasów22.10.2019, 08:33
Stanowczo trzeba podkreślić panie burmistrzu, że jest pięknie. I nigdy wcześniej przed pana rządzeniem tak pięknie nie było. Tyle słów w tak prostej odpowiedzi nigdy też nie czytałem, ale już się teraz nie dziwię dlaczego urzędnicy nie mają czasu pracować na rzecz mieszkańców... Trzeba burmistrzowi przygotować pisma, najlepiej bardzo długie, zawiłe i bezsensowne by już nikt nie miał wątpliwości jak jest pięknie za czasów burmistrzowania naszego Burmistrza. Nie wiem tylko czy śmiać się czy płakać, ponieważ sytuacja za każdym razem uruchamia moją pamięć o scenach z filmu "Miś", np. gdy Ryszard Ochódzki po wyjściu z komendy milicji, w której skorzystał z toalety powiedział: "Co mogłem, to załatwiłem".
anty22.10.2019, 08:03
znowu Pan radny strzelił sobie w stopę :) proszę wybrać sprawdzony temat czyli kawiarenki .
Pinokio22.10.2019, 07:56
w okresie zimy miały zapewnioną możliwość skorzystania z przygotowanej na ten czas ogrzewalni - pisze Grzegorz Watycha

No toż przecież Pan Burmistrz twierdził, że nie ma potrzeby w mieście uruchamiania ogrzewalni o co radny wnioskował. To jest czy nie ma?
Bezdomny22.10.2019, 07:46
To są wolni ludzie jak nie chcą pracować to nie muszą i g*** wam do tego .Ten kraj z premedytacją uzależnia od alkoholu. Alkoholizm to choroba tumany!!! A burmistrz jest *** aby jasno podać gdzie jest punkt w którym można się ogrzać. A w tym punkcie powinny być osoby które będą werbowały na detox i odwyk. Bezdomnych jest znacznie więcej burmistrz kłamie bo nie wieże że nie zna statystyk ile osób w tym nieście nie ma meldunku a oni wszyscy są bezdomnymi mimo że czasami się u kogoś np. w piwnicy zaczepią???
pdw21.10.2019, 22:48
Jejku, jaka długa wypowiedź i zero konkretów. Mają się gdzie ogrzać? Gdzie? Tak trudno napisać?
Rzetelny21.10.2019, 22:47
Odpowiedź Pana Burmistrza bardzo wymijająca. Dlaczego nie napisał, że miasto najbliższe ośrodki dla bezdomnych ma w Nowym Sączu i Winiarczykówce. Jest tylko jedno małe ale, bezdomni nie dysponują swoimi samochodami bo przekazali je pastorom hehe.
Mikus21.10.2019, 21:41
Ale lipa 5,6 osób?W N.T?Każdy widzi to chce.Sondarze i statystki robią w końcu ludzie i jak często widać są kłamstwem Jest dużo więcej niż osób potrzebujących niż Pan Burmistrz pisze,sam znam z 5!Myślę że to bardzo nieuczciwe podejście!Przejeżdżając rano przez rynek śpią pod drzewami a żadne służby nie reagują!!!Piękni z Nas Katolicy!!!To najbardziej boli jak wszyscy!Nie tylko Pan Burmistrz,ale każdy z nas jest obojętny na bliźniego.Dzisiaj liczą się tylko pln-y a zwykły człowiek dla Nowotarskiego pseudo establishmentu jest tyle wart ile ma zer na koncie..
ja21.10.2019, 21:24
Radny ma parcie na szkło/media :) Panie radny złóż Pan interpelację że drzewa wolno rosną ale to jest pewnie wina obecnago burmistrza :)
Nowotarżanka21.10.2019, 21:15
Gdzie była w zimie wspomniana ogrzewania dla nietrzezwych?
Szymek21.10.2019, 20:34
To w końcu gdzie są te miejsca do których można skierować bezdomnych i potrzebujących
kulą w płot21.10.2019, 20:33
Biedny radny- znowu pudło
Qwerty21.10.2019, 20:08
Radny Liszka już nie ma chyba do czego się przyczepić. Noclegownia? Wyrzucać niemałe pieniądze po to by bezdomny się ogrzał? Zabrzmi to wredne ale... DO ROBOTY!
Jest obecnie rynek pracownika, nawet totalne beztalencie dostanie pracę jeżeli tylko komuś chce się pracować i chce się nauczyć pracy.
Monika21.10.2019, 19:15
Żadnej osobie bezdomnej pan burmistrz nie odmówił pomocy po prostu zapakował je do samochodu i wywiózł z Nowego Targu przed zimą. Powróciły wiosną i śpią pod Dekadą i po klatkach gdzie się załatwiają. Znowu je wyłapie i wywiezie?
STAŚ21.10.2019, 18:35
co otwiera drogę do uzyskania pomocy w formie lokalu socjalnego."
I, tu jest kwintesencja, tak długiego, poinformowania społeczności !
Dron21.10.2019, 18:25
godnie z art. 48a ustawy o pomocy społecznej, wprowadzonym nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, a który wszedł w życie 1 września 2016 r. udzielenie schronienia osobie bezdomnej następuje...
Panie Burmistrzu czyli nie takie nowe przepisy bo obowiązują już cztery lata czyli całą Pana kadencję. Problem jest nierozwiązany!!!
Zobacz pełną wersję podhale24.pl