26.01.2020, 09:58 | czytano: 2121

Na terenie podhalańskich powiatów wypoczywa ponad 45 tysięcy dzieci i młodzieży

zdj. Podhale24
Z danych Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu wynika, że na terenie powiatu tatrzańskiego wypoczywa blisko 40 tysięcy dzieci i młodzieży. W powiecie nowotarskim - nieco ponad 6 100.
W ubiegłym roku zanotowano w powiecie tatrzańskim 45 106, a w nowotarskim - 7 076 uczestników zorganizowanych ferii zimowych.
- W związku z trwającymi feriami zimowymi, na bieżąco organizatorzy wypoczynku zgłaszają właściwemu kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku, a zatem liczba uczestników wypoczynku "Zima 2020" wzrośnie - zastrzega Jolanta Michalska, rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Rola Kuratorium nie ogranicza się tylko do rejestracji danych. Pracownicy KO są informowani o ewentualnych niedociągnięciach, czy problemach w miejscach zgłoszonych do wypoczynku uczniów, a wtedy - reagują.

- W przypadku stwierdzenia braku lub nieprawidłowości w zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty wzywa niezwłocznie organizatora wypoczynku do ich uzupełnienia lub usunięcia w wyznaczonym terminie. Jeżeli organizator wypoczynku nie uzupełni braków lub nie usunie nieprawidłowości stwierdzonych w zgłoszonym wypoczynku, kurator oświaty odmawia umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku - wyjaśnia Jolanta Michalska.

s/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl