15.03.2020, 21:21 | czytano: 3085

Od poniedziałku UM Zakopane pracuje bez bezpośredniego kontaktu z petentami

zdj. Piotr Korczak
ZAKOPANE. Od 16 marca br. Urząd Miasta nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi interesantów. Urzędnicy pracować będą w trybie wewnętrznym. Taka forma ograniczenia kontaktu potrwać ma do piątku 27 marca. Niemniej - jak zastrzega Leszek Dorula - w zależności od sytuacji, data może ulec zmianie.
W rozesłanym do mediów komunikacie, burmistrz Zakopanego wyjaśnia, że jego decyzja ma związek "z rosnącym ryzykiem zakażeń koronawirusem oraz wciąż nowo pojawiającymi się przypadkami osób zarażonych w naszym kraju". Ma także na uwadze troskę o bezpieczeństwo mieszkańców.
W komunikacie czytamy: "Kancelaria Urzędu nie przyjmuje interesantów. O ile jest taka konieczność, dokumenty prosimy pozostawić przy wejściu do budynku w specjalnie oznaczonym pojemniku.

Urząd Stanu Cywilnego prowadził będzie tylko rejestrację urodzeń i zgonów, tel. kontaktowy (18) 20 20 465, (18) 20 20 475. Wejście do Urzędu Stanu Cywilnego znajduje się przy wejściu głównym.

Wnioski i podania prosimy składać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną poprzez platformę usług publicznych ePUAP. Posiadając konto na www.epuap.gov.pl można korzystać z elektronicznych usług, wysyłając wnioski do urzędu, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami. Skargi i interwencje można zgłaszać także mailem.

Niezbędne druki są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane pod adresem: https://www.zakopane.pl/inne/strefa-miejska/miasto/zalatw-sprawe.

Informujemy również, że wpłat z tytułu podatków, odpadów można dokonywać na indywidualne rachunki bankowe podane na decyzjach i zawiadomieniach w sprawie określenia ich wysokości. Z tytułu innych opłat zapłaty należy dokonywać przelewem na rachunki bankowe Urzędu.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie. Lista telefonów oraz adresów e-mail do poszczególnych pracowników Urzędu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane pod adresem https://www.zakopane.pl/strefamiejska/miasto/urzad-miasta/kontakt. Jeżeli jest konieczna osobista wizyta w Urzędzie (wyłącznie w sprawach pilnych), proszę przed przyjściem o wcześniejsze umówienie terminu wizyty telefonicznie.
Bardzo prosimy korzystać z tej możliwości tylko w naprawdę pilnych kwestiach. Prosimy, aby do Urzędu przychodzić bez osób towarzyszących, w tym dzieci, dokładnie na umówioną godzinę aby minimalizować czas oczekiwania na korytarzu. W trakcie wizyty prosimy o zachowanie odległości co najmniej metra od innych klientów i pracowników.

Pracownicy Urzędu Miasta Zakopane nie będą weryfikować kompletności i prawidłowości przedłożonej dokumentacji. O każdej potrzebie uzupełnienia złożonej dokumentacji pracownicy będą informować drogą pisemną lub telefoniczną.
Straż Miejska umożliwi wejście osobom udającym się do Urzędu Stanu Cywilnego w sprawach związanych z aktami zgonu i rejestracją urodzeń oraz osobom wcześniej umówionym telefonicznie.

Prosimy o wyrozumiałość dla podjętych przez Burmistrza Miasta Zakopane działań. Służą one zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta. Podobne obostrzenia zostały wprowadzone w innych urzędach administracji samorządowej na terenie Podhala (np. Urząd Miasta Nowy Targ, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Urząd Gminy Nowy Targ, Urząd Gminy w Szaflarach), jak również w całej Polsce (np. Urząd Miasta w Sopocie, Urząd Miasta w Gdyni, Urząd Miasta Krakowa), a także w urzędach administracji rządowej (np. Krajowa Administracja Skarbowa). Wszędzie mają one ten sam cel – powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywołanej nim choroby zakaźnej."

opr.s/
zobacz także
komentarze
Marucha21.04.2020, 19:30
Byłoby łatwiej gdyby adres skrytki ePUAP Urzędu Miasta Zakopane byłby podany w w/w artykule lub na stronie UM.
tryk18.03.2020, 12:01
zamknąć też dla nich sklepy piekarnię ,apteki bo się boją ludzi ..i wygonić z miasta
he he litości16.03.2020, 11:06
kiedy OREW -y zamkną - tu dopiero można nazbierać choć co itd . do wielcy VIP
Zobacz pełną wersję podhale24.pl