24.05.2020, 13:48 | czytano: 2294

Absolutorium dla zarządu powiatu tatrzańskiego

zdj. Powiat Tatrzański/YT
ZAKOPANE. Rada jednogłośnie udzieliła zarządowi powiatu absolutorium za ubiegły rok. Wcześniej zarząd uzyskał wotum zaufania. Wynik głosowania przewodniczący Rady Powiatu nazwał "spektakularnym", a pod adresem skarbnik Zofii Garbulińskiej padły słowa uznania.
Sesja poświęcona była m. in. omówieniu raportu o stanie Powiatu Tatrzańskiego. Temat dotyczący polityki, strategii, podejmowanych uchwał - w tym także tych związanych z wykonaniem budżetu - omawiał sekretarz powiatu Marek Borkowski.
W ubiegłym roku dochody ogółem zamknęły się kwotą 72 mln 868,5 tys. zł, z czego dochody majątkowe to blisko 2,5 mln. Wydatki - to 63 mln 152 tysiące zł. Nadwyżka budżetowa sięgnęła 13 mln 240 tysięcy zł.

- Przychody, będące nadwyżką z poprzednich lat to ponad 5,5 mln, a rozchody - w tym wypadku spłata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów 3 mln zł . Dochód zrealizowano w 107 % a wydatki w 96% - wyliczała Zofia Garbulińska. Skarbnik dodała, że na koniec 2019 roku zobowiązania powiatu z tytułu kredytów wyniosły 3 mln, ale do maja br. spłacono już 1,2 mln.


Pozytywną opinię o realizacji budżetu, po analizie sprawozdania budżetowego wyraziła Komisja rewizyjna, Komisja budżetu, rozwoju i promocji oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.

Rada powiatu jednogłośnie, 19 głosami udzieliła zarządowi absolutorium. Prowadzący sesje Edward Tybor, gratulował zarządowi, określając wynik głosowania jako "spektakularny".

Piotr Bąk dziękował za wotum zaufania i za absolutorium - To duża satysfakcja dla składu zarządu, że otrzymaliśmy jednogłośnie od wysokiej Rady taką ocenę naszej pracy. Na pewno pewno będzie to mobilizacja do tego by tegoroczny budżet z należytą starannością i profesjonalizmem zrealizować - dodał starosta.

- Tak naprawdę absolutorium nie jest dla zarządu, ale dla skarbnika, bo rola skarbnika w systemie samorządowym jest szczególna. To skarbnik nadzoruje służby finansowe, realizację dochodów i wydatków i ma dużą odpowiedzialność. Mimo, iż w trakcie posiedzeń zarządu skarbnik ma tylko głos doradczy, to wszystkie dokumenty finansowe muszą mieć skarbnika asygnatę. Więc nawet jeśli cały zarząd będzie głosował za jakimś projektem a zabraknie asygnaty skarbnika... to niczego nie zrobimy - przypominał Piotr Bąk. Starosta podziękował Zofii Garbulińskiej za dobrą współprace i "analityczne, strategiczne podejście do zagadnienia budżetu.". - Mamy płynność finansowa, wszystkie zadania przewidziane w budżecie na ten rok będą zrealizowane - podsumował starosta tatrzański.

Przewodniczący Rady Powiatu przyłączył się do uznania dla pracy skarbnik, nazywając ją "złotą akcją" powiatu.

s/
komentarze
obywatel27.05.2020, 10:10
Jeżeli dobry skarbnik to skąpiradło - gratuluję. Dziury w drogach, szpital umieralnia, dziadostwo w powiecie ale na kontach nadwyżki - czy o to chodzi?
drogowiec27.05.2020, 07:38
zorientowany - to zobaczymy w 2021 r.
zorientowany25.05.2020, 14:39
@drogowiec, wydanie nadwyżki byłoby bardzo dużym błędem. Nadwyżki należy przeznaczać na wkład własny do aplikowanych programów. I to zrobiło starostwo. Dzięki temu w tym roku inwestycje drogowe w powiecie tatrzańskim sięgnął 30 mln złotych. Brawo
drogowiec25.05.2020, 08:41
Mogli zrobić za te - nadwyżka z poprzednich lat to ponad 5,5 mln - pieniądze kilka km dróg
Zobacz pełną wersję podhale24.pl