19.07.2020, 14:40 | czytano: 10281

Małopolska uruchomiła Bon dla samozatrudnionych. Kto i ile może otrzymać?

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję w sprawie uruchomienia bonów dla samozatrudnionych. Jest to nowa forma pomocy udzielanej w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.
Założenia bonu dla samozatrudnionych
Podmioty uprawnione do ubiegania się o bon:

Jednoosobowe działalności gospodarcze, tj. osoby fizyczne niezatrudniające pracowników (badane na podstawie CEIDG), bez preferencji co do branż, które:

- prowadziły działalność gospodarczą na terenie Województwa Małopolskiego, na dzień 31 grudnia 2019 r.;
- nie zatrudniały pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r.
- zanotowały spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 czerwca 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r. o co najmniej 75%, w związku z wystąpieniem Covid-19;
- nie są wykluczone ze wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy publicznej oraz przepisami właściwymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- nie prowadziły działalności wykluczonej (np. produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych, treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni, amunicji, i.in.);
- na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegały z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, lub uregulowały te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wielkość wsparcia:

3 tys. / miesiąc na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, co oznacza iż maksymalne wsparcie dla grantobiorcy wyniesie 9000 zł (założenie analogiczne do dotychczasowej stawki jednostkowej przyjętej dla 1 etatu);

Samozatrudniony może skorzystać ze wsparcia tylko jeden raz, złożyć tylko jeden wniosek o Bon.

Przeznaczenie wsparcia (analogicznie do Bonu Rekompensacyjnego):

- pokrycie wszelkich niezbędnych kosztów bieżącej działalności firmy;
- poziom dofinansowania – 100%, brak wkładu własnego / wkładu BW lub BP;
- w przypadku ubiegania się o wsparcie z różnych źródeł - wymóg wydatkowania środków w sposób, który nie doprowadzi do podwójnego finansowania oraz przekroczenia limitu 800 tys. euro (za wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa
i akwakultury, dla których limit jest mniejszy).

Rozliczenie bonu:
- utrzymanie działalności firmy przez 3 miesiące od otrzymania środków;
- złożenie sprawozdania z wydatkowania bonu;
- obowiązek poddania się kontroli.

Odzyskiwanie:

- w przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy – całkowity zwrot otrzymanych środków;
- dochodzenie zwrotu środków prowadzone będzie na drodze cywilnej.

Wnioskowanie o bon:

- złożenie wniosku za pośrednictwem internetowego generatora wniosków, który będzie dostępny pod koniec sierpnia.
- umożliwienie pracy w generatorze przed właściwym terminem na składanie wniosku o grant.
- maksymalny termin składania wniosków – 30 października 2020 r. lub do osiągnięcia 130% alokacji.

Ocena wniosków:

- według kolejności rejestracji w generatorze wniosków;
- ocena jednoetapowa formalno-merytoryczna;
- możliwość ponownego rozpatrzenia wniosku w przypadku negatywnej oceny.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, oprac. r/
zobacz także
komentarze
Janek16.08.2020, 22:55
Teraz postanowili nagle dać samozatrudnionym super. Tylko Chyba specjalnie zrobili tak że trzeba wykazać miesiące czerwiec i lipiec jak już firmy zaczęły funkcjonować żeby im się nie należało. Dlaczego nie wezmą pod uwagę miesięcy marzec kwiecień maj jak firmy w większości stały i nie zarabiały?! W tych miesiącach mogę wykazać nawet 90% procent spadku a w czerwcu i lipcu tylko 20%. Masakra!!!! To jest nie sprawiedliwe!!! Wcześniej średnim firmom uznawali tamte miesiące i mogli liczyć na pomoc a samozatrudnionym już kolejne miesiące jak już były pootwierane! To dla kogo ta pomoc? Albo chyba tylko żeby nie było że nie pomogli, a w rzeczywistości większości samozatrudnionym nie pomogą ze względu na te kryteria!!! Z kim nie rozmawiam na własnej działalności to mówi to samo że specjalnie dali takie miesiące żeby nikt nie dostał pomocy!!! A swoją drogą 75% nie za mało? 90% trzeba było dać!!!
Kredyt21.07.2020, 20:17
@spec
Tak, tak bony bezzwrotne... tylko, Państwo wzięło na te bony kredyt. Przez 3 miesiące wirusa zadłużono nas na 100 miliardów złotych, sumarycznie zwiększając w te 3 miesiące załażenie Polski ze wszystkich lat o 10 % - stąd te bony i inne kiełbasy które skończą się jesienią.
j2320.07.2020, 21:22
bun w jastarni leży
Antypis20.07.2020, 08:21
Niezatrudniających?
Antypis20.07.2020, 08:19
Dlaczego tylko dla nie zatrudniających?
spec20.07.2020, 08:07
jeszcze jedno - nabór bonów dla mikro i małych trwał zaledwie kilka godzin. Złożono ponad 4500 wniosków w kilka godzin w generatorze. Podejrzewam, że tu będzie tak samo, kto pierwszy ten lepszy.
spec20.07.2020, 08:05
ty kabaret - umiesz czytać ze zrozumieniem? Bo chyba nie, to są bony w formie 100% dotacji bezzwrotnej.
kabaret19.07.2020, 17:46
znow kredyty z uni jewropejskiej z ogromnym oprocentowaniem!
STAŚ19.07.2020, 17:08
No, jak się cieszę !
Czy to, prawda, czy mrzonka ?!!
Zobacz pełną wersję podhale24.pl