31.07.2020, 13:23 | czytano: 3680

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii

zdj. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Sprzęt audiowizualny, laptopy, komputery stacjonarne, oprogramowanie, maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące oraz wyposażenie miejsc kwarantanny/izolacji - to przykładowa lista zakupów, które mogą być zrealizowane w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Podhalańskie powiaty otrzymały w sumie ponad 440 tys. zł.
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej wojewoda małopolski Piotr Ćwik przedstawił założenia projektu, a także wysokość środków, które trafią do poszczególnych powiatów. W spotkaniu uczestniczył również starosta krakowski Wojciech Pałka oraz przedstawiciel Rodzinnego Domu Dziecka „Dar Serca” w Skawinie.
- Koronawirus stał się wyzwaniem dla nas wszystkich. Walczymy z nim już prawie pół roku. Przed nowymi zadaniami stanęli też opiekunowie sprawujący pieczę zastępczą. Z jednej strony dzieciom trzeba zapewnić bezpieczeństwo, z drugiej – rozwój. Nauczanie zdalne w pełni realizuje te cele. W ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” będzie można zakupić sprzęt, który pozwoli jeszcze szerzej wykorzystać możliwości zdalnej nauki. Przekazane środki umożliwią także zwiększenie zapasów środków ochrony osobistej. Wspólnymi siłami chcemy w ten sposób otoczyć opieką dzieci umieszczone w pieczy zastępczej - mówi wojewoda Piotr Ćwik.

Projekt ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” realizowany jest w trybie nadzwyczajnym, w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020”. Realizacja projektu opiera się na umowie partnerskiej zawartej 15 czerwca br. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Wojewodą Małopolskim. Liderem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, natomiast wszyscy wojewodowie zostali włączeni do projektu w roli partnera.

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Województwo małopolskie otrzymało w jego ramach prawie 7 milionów złotych, z czego 5,8 mln złotych stanowią środki europejskie.
W ramach projektu wojewodowie zawierają umowy z starostami, którzy odpowiadają za pieczę zastępczą. Projekt zakłada wydatkowanie środków przez powiaty do końca sierpnia 2020 roku, natomiast zakończenie działań w ramach projektu do końca września 2020 r. Aktualnie w pieczy zastępczej w Małopolsce umieszczonych jest 4 027 dzieci (2 943 dzieci przebywa w rodzinnej pieczy zastępczej, zaś 1084 – w instytucjonalnej).

Z tej puli powiat nowotarski otrzymał blisko 211 tys. zł, a tatrzański - 234 tysiące.

opr. s/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl