07.08.2020, 10:07 | czytano: 1802

Wybory radnego w Kościelisku

W związku z rezygnacją Narcyza Sadłonia z mandatu radnego gminy Kościelisko ogłoszone zostały wybory uzupełniające do rady w okręgu wyborczym nr 1. Decyzją Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II odbędą się one 27 września.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Kościelisku do 13 sierpnia br. do godz. 16:00. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Kościelisko w godzinach pracy Urzędu do 28 sierpnia 2020 r.
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu na adres nowy.sacz@kbw.gov.pl do dnia 14 września 2020 r.. Wyjątek stanowią osoby podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Oni zamiar głosowania zgłaszać mogą do 22 września 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat wyborów, na stronie internetowej UG.

s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl