27.08.2020, 16:39 | czytano: 5002

Wojewoda o decyzji o zdalnym nauczaniu: "Działanie władz samorządowych miasta Zakopane nie ma podstaw prawnych"

ZAKOPANE. Decyzja władz Zakopanego o przesunięciu terminu rozpoczęcia nauki w szkołach podstawowych, podlegających samorządowi - spotkała się już z krytyką ministra zdrowia i małopolskiego kuratora oświaty. Teraz głos zabrał wojewoda małopolski oraz wojewódzki inspektor sanitarny.
Wojewoda Małopolski, Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie oraz Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydali wspólne oświadczenie w sprawie warunków ewentualnego zawieszania zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.
Oto jego treść:

"W związku z informacjami medialnymi dot. decyzji władz Zakopanego o powrocie do stacjonarnego systemu kształcenia dopiero z dn. 28 września br., Wojewoda Małopolski zwraca uwagę, że takie działanie władz samorządowych miasta Zakopane nie ma podstaw prawnych.

Wojewoda Małopolski stanowczo przypomina, że dyrektor szkoły lub placówki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 910) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogącą stwarzać zagrożenie dla zdrowia uczniów może zawiesić zajęcia na czas oznaczony za zgodą organu prowadzącego, wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Nieuzyskanie opinii właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub uzyskanie opinii negatywnej powoduje, że nie ma podstaw prawnych do wprowadzenia innego trybu nauczania niż tryb stacjonarny. Podkreślenia wymaga także, że decyzji o zawieszeniu zajęć nie mogą podejmować samodzielnie władze samorządowe.

Powyższe jednoznacznie wynika z norm ujętych odpowiednio ustępami 2a i 2c §18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.).

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stanowczo stwierdza, że na chwilę obecną Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem nie wydał takiej opinii dla szkół i placówek z terenu miasta Zakopane.

Wojewoda Małopolski podkreśla, że cytowane normy winny być bezwzględnie przestrzegane zarówno przez władze samorządowe, jak i dyrektorów szkół lub placówek.
Dodatkowo Wojewoda Małopolski przypomina, że zawieszone zajęcia, o ile do takiego zawieszenia w poszczególnych przypadkach mogłoby dojść, winny być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy Prawo oświatowe.

Małopolski Kurator Oświaty oświadcza, że zorganizował spotkania ze wszystkimi dyrektorami szkół i przedszkoli w Małopolsce. Podczas konferencji byli obecni pracownicy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy w sposób merytoryczny przedstawili wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i odpowiadali na pytania dyrektorów. Małopolski Kurator Oświaty stoi na stanowisku, że co do zasady wszystkie szkoły i placówki powinny rozpocząć naukę w trybie stacjonarnym. Kurator podkreśla, że w trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów należy kategorycznie przerwać stan niepewności i destabilizacji, w jakim tkwią od marca tego roku. Obowiązkiem wszystkich dorosłych jest otoczenie młodych ludzi troskliwą opieką, przywrócenie ich do życia we wspólnocie szkolnej. Tylko umożliwienie bezpośredniego kontaktu z nauczycielami oraz koleżankami i kolegami, może w procesie nauczania i wychowania zatrzymać traumę dzieci i młodzieży pozostających w izolacji od marca tego roku. Małopolski Kurator Oświaty apeluje do wszystkich dyrektorów szkół i nauczycieli, aby zapewnili swoim uczniom warunki do spokojnego, bezpiecznego funkcjonowania w przyjaznym środowisku szkolnym.


Kraków, dnia 27 sierpnia 2020 r.

Łukasz KMITA - Wojewoda Małopolski,
Barbara NOWAK - Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie,
Jarosław FOREMNY - Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny


opr.s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
n-lka27.08.2020, 23:06
Samowolka w Zakopanem. Ha, ha, ha!
Ja27.08.2020, 18:32
Bardziej nieodpowiedzialnych ludzi jak viceburmistrz od edukacji to nie spotkałem. Rodzice i dzieci chcieli by wiedzieć na czym stoją. I proszę nie kłamać o konsultacjach. Nigdy żądnych nie przeprowadzaliście, ani dotyczących szkoły, ani dotyczących miasta.
Tak27.08.2020, 18:21
Ciekawe co nasze belfry teraz zrobia....Koniec Wakacji i do roboty sie brac a nie politykować:-)
wdzięczeny lud27.08.2020, 17:48
Dzięki Ci Panie za Twe hojne dary.

Kary za brak maseczek też nie mają podstaw prawnych... Czy szanowne grono również wyda jakieś oświadczenie oświadczenie w tej kwestii? Nie... Bo u nas ważne jest tylko prawo wygodne dla urzędników.

A potem będą się dziwić że społeczeństwo popiera redukcję etatów urzędniczych i psioczy na urzędy.
Nauczyciel27.08.2020, 17:23
Nauczyciele też chcą wrócić do szkół... nie wyobrażam sobie nauki zdalnej w klasie 1...
rentgen*27.08.2020, 16:57
Zespol Interdyscyplinarny ds przeciwdzialania przemocy domowej nie powstal od prawie 10lat a jest to zadanie o charakterze obowiazkowym dla samorzadu i nikt nie wyciaga konsekwencji a ilu juz wojewodow rzadzilo przez ten czas??? To i za 1miesiac nauki zdalnej w czasie epidemii nikt burmistrza nie rozliczy/upomni- taki kraj, takie prawo
Przeciez slowo "samorzad" do czegos zobowiazuje i daje prawo
Kuffon27.08.2020, 16:51
E tam miesiąc więcej wakacji dla zapracowanych nauczycieli Tak trzymać
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl