06.11.2020, 21:50 | czytano: 2330

Wsparcie finansowe dla ratowników

zdj. UMWM
Rozstrzygnięty został nabór partnerów do realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa”. Wspólnie z Województwem Małopolskim będzie go realizować dziewięć jednostek ratownictwa górskiego i wodnego. Środki na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
- Konkurs miał na celu wyłonienie partnerów będących jednostkami ratownictwa górskiego i wodnego, na rzecz utworzenia partnerstwa do wspólnej realizacji projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa”. Dzięki wspólnym działaniom, a także ogromnemu doświadczeniu ratowników będziemy mogli sprawnie i efektywnie osiągnąć cele walcząc z koronawirusem - wyjaśnia marszałek Witold Kozłowski.
Wyłonionymi w naborze partnerami do wspólnej realizacji projektu będą m. in. Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Krynicka, Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych.

Jak przypomina Urząd Marszałkowski - "celem realizowanego projektu jest wsparcie służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w województwie małopolskim, realizujących działania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Projekt ma na celu zapewnienie odpowiednich zasobów środków ochronnych dla służb do prowadzenia działań związanych z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2."

Projekt realizowany będzie w partnerstwie, w którego skład wchodzą: Województwo Małopolskie (lider partnerstwa), cztery państwowe jednostki budżetowe (Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie) oraz 9 organizacji pozarządowych, prowadzących działalność statutową w zakresie ratownictwa górskiego lub ratownictwa wodnego, wyłonionych w naborze.

- Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia skuteczności walki z koronawirusem, jak również poprawi warunki pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w Małopolsce - komentuje wicemarszałek Łukasz Smółka. I dodaje: - Zakres wsparcia podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w związku z pandemią COVID-19 obejmie m.in.: zakup środków ochrony osobistej, środków i urządzeń do dezynfekcji, zakup aparatury medycznej oraz namiotów pneumatycznych.

źródło: UMWM, opr. s/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl