09.12.2020, 11:26 | czytano: 3447

Dołącz do GOPR

Grupa Podhalańska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ogłosiła termin egzaminu wstępnego, który planowany jest na 27 lutego 2021 roku.
Aby przystąpić do egzaminu należy posiadać przy sobie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu do GOPR oraz posiadać niezbędny sprzęt do sprawnego poruszania się w warunkach zimowych w górach i na stoku narciarskim. Zalecamy posiadanie sprzętu ski-turowego. Egzamin rozpocznie się o godz. 8.00.
Osoby posiadające dodatkowe kwalifikacje, np. kurs KPP, uprawnienia przewodnickie, PZN, PZA, itp., powinny zabrać dokumenty je potwierdzające na egzamin.

Egzamin składa się z czterech części:

 Część kondycyjno-techniczna – wyjście na czas na Turbacz wg. wyznaczonej trasy (część przejścia będzie miała techniczny charakter) z ekwipunkiem potrzebnym do odbycia egzaminu. Limit czasu zostanie ustalony w dniu egzaminu w zależności od warunków. Dotarcie za instruktorem dyskwalifikuje z dalszej części egzaminu.

 Część narciarska – zjazd na nartach z Turbacza na Długą Polanę (jazda w zróżnicowanym terenie), a następnie jazda na stoku Długa Polana (hamowanie pługiem do zatrzymania, ześlizg boczny, skręt „Stop”, jazda dowolna).

 Część teoretyczna – przeprowadzona w formie pisemnej ogólna znajomość pasm górskich w Polsce i szczegółowa znajomość terenu działania Grupy Podhalańskiej oraz ogólnej wiedzy o górach.

 Prezentacja osobista – indywidualne wystąpienie/rozmowa przed Komisją Egzaminacyjną (ok. 2 -5 min.). Omówienie swojej działalności górskiej, motywów przyjścia do GOPR, przydatnych umiejętności oraz posiadanych uprawnień.

Po otrzymaniu pozytywnej oceny z egzaminu kandydackiego należy w ustalonym przez GOPR czasie (zazwyczaj około miesiąca) odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Naczelnikiem Grupy oraz złożyć w Stacji Centralnej Grupy następujące dokumenty:
 życiorys z uwzględnieniem działalności górskiej,

 podanie o przyjęcie na kandydata podpisane przez dwóch ratowników GP GOPR, tzw. wprowadzających – osoby nie znające osobiście ratowników mogą o tym poinformować już podczas odczytywania wyników z egzaminu. W takim wypadku GOPR pomoże w znalezieniu wprowadzających.

 ewentualne kserokopie potwierdzeń posiadania dodatkowych kwalifikacji (np. kursu KPP, uprawnień przewodnickich, PZN, PZA, itp.)

Odpowiedzi na ewentualne pytania udzieli Rafał Zmarz,
Szef Szkolenia GP GOPR
mail: szef.szkolenia@goprpodhale.pl

Materiały prasowe, oprac. r/
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl