22.01.2021, 17:42 | czytano: 3191

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

zdj. UMWM
Dziś odbyło się kolejne, tradycyjne już Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. W spotkaniu online wziął udział wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.
Rozmawiano m.in. o założeniach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w okresie 2021-2027, okresie przejściowym w PROW 2021-2022 i Krajowym Planie Strategicznym 2023-2027. Obszarom tym poświęcona była prezentacja, którą przedstawił Roman Wcisło, z-ca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
- Przygotowujemy się do nowej perspektywy środków europejskich na lata 2021 – 2027. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że we wtorek 26 stycznia Województwo Małopolskie będzie konsultować umowę partnerstwa z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Zachęcam Państwa do udziału w tych konsultacjach w sposób elektroniczny - powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

W programie dzisiejszego zdalnego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski znalazło się również wystąpienie wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, poświęcone m.in. aktualnej sytuacji związanej z pandemią. Wybrane aspekty ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach omówił natomiast prawnik Maciej Kiełbus, specjalista w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

opr. s/
Może Cię zainteresować
komentarze
Bliżej obywatela23.01.2021, 07:44
Panie Smółka, co z lokalizacją mostu między drogami 79 a 964. Nowy most powinien powstać na zachód od istniejącego. Piszę tu zdanie większości które ma Pan udokumentowane stosem dokumentów w swoim biurku, bo dostać się do Pana na rozmowę równie trudno jak do "Pana Boga".
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl