21.04.2021, 21:44 | czytano: 3395

Ponad 7,5 mln zł otrzyma Miasto Nowy Targ z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Anna Paluch /FB
Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do Małopolski trafi niemal 300 mln zł. Środki te przeznaczone będą na zmodernizowanie dróg, nowe chodniki, czy oświetlone przejścia dla pieszych.
Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Samorządy z Małopolski otrzymały ogromny „zastrzyk gotówki” z pieniędzy rządowych.
Łączna kwota dofinansowania, która trafi do małopolskich powiatów i gmin w 2021 roku na realizację 274 zadań wynosić będzie 287 351 281,34 zł. Środki zostaną przeznaczone na 229 nowych zadań drogowych w całym regionie. W tym roku kontynuowanych będzie także 45 projektów wieloletnich, które otrzymały dofinansowanie w ramach naborów przeprowadzonych w latach ubiegłych.

- Dziękuję panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za kolejne tak znaczące wsparcie przeznaczone dla samorządów z Małopolski. Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kierowcy i piesi będą mogli czuć się bezpieczniej. Dofinansowanie inwestycji w naszym regionie to również pobudzenie aktywności gospodarczej przedsiębiorców i efektywna walka z potencjalnymi skutkami spowolnienia gospodarczego wywołanymi epidemią. Unowocześniając małopolski system sieci dróg, przyczyniamy się do poprawy poziomu życia mieszkańców naszego województwa. W ten sposób rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju - mówił podczas konferencji prasowej wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dofinansowanie w ramach ogłoszonych wyników dotyczy inwestycji realizowanych przez samorządy powiatowe i gminne w cyklu jednorocznym lub wieloletnim. Zadania zgłoszone przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczą budowy nowych dróg, ale i przebudowy lub modernizacji już istniejących ciągów komunikacyjnych.

Środki, jakie otrzyma Nowy Targ przeznaczone będą na rozbudowę drogi gminnej na os. Szuflów oraz budowę drogi - ul. Gen. Władysława Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Szaflarską (w tym przebudowa ul. Szaflarskiej)

opr.s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
kalkulator - samodzielny23.04.2021, 22:58
@Wektor
Pojawienie się na rynku dużej ilości pieniądza a tym jest dodruk pieniądza, spowoduje dużą inflację a pojawienie się bardzo dużo pieniądza, będzie skutkowało hiperinflacją - przynajmniej w okresie przekształceń gospodarczych, tak twierdził guru tych przekształceń Pan Balcerowicz.
Jak wiemy, rządzą nami banksterzy i obawiam się, że ich decyzje będą w przyszłości skutkowały utratą przez społeczeństwo i firmy - przedsiębiorstwa olbrzymich oszczędności i kapitału. Obym się mylił ale wszystko wskazuje, że idzie to w tym kierunku, zresztą minister finansów jak i premier są ściśle powiązani z City. Nie wiesz czasem, czy licznik Balcerowicza dalej hula, czy może się zaciął - jaka jest obecnie kwota długu publicznego ???
kalkulator - samodzielny23.04.2021, 22:30
@Wektor
Nie jestem bankowcem i na operacjach bankowych się nie znam, niemniej dzięki za Twój trud i odpowiedź, niemniej, cieszyłbym się, gdybyś mi - nam wytłumaczył skąd rząd - minister finansów uzyskuje pieniądze idące w setkach miliardów złotych. Dzienny koszt zamknięcia pewnych działów gospodarki kosztuje Państwo - nas wszystkich miliard złotych z hakiem, gdy tymczasem z powodu j.w. zamknięcia gospodarki dochody Państwa z podatków, akcyz, vat-u itd. znacząco spadły. Tu nie wchodzi w grę kliknięcie w klawiaturę komputera (pieniądze wirtualne) tylko te pieniądze fizycznie wpłynęły, pojawiły się na rynku - czytaj na kontach ludzi i firm - przedsiębiorstw i są w ich dyspozycji. Z góry dzięki za udzielenie mi - nam na powyższe, odpowiedzi.

"Myślę, że te prognozy się sprawdzą, zresztą przypomnę ci o tym wpisie za jakiś czas:)."

Czy te prognozy się sprawdzą ??? tego nie wiem, myślę, że czas je zweryfikuje o czym nie omieszkam Cię poinformować.
Wektor23.04.2021, 18:09
@kalkulator vel antycovidian

Myślę, że te prognozy się sprawdzą, zresztą przypomnę ci o tym wpisie za jakiś czas:).

Szef NBP ocenił, że nigdy nie było przeznaczonych na pomoc tak ogromnych środków.
Dodał, że te środki dotrą w ciągu 2-3 tygodni do przedsiębiorców. Glapiński zacytował
słowa Miltona Friedmana, mówiąc, że nie ma darmowych obiadów. To wszystko są pieniądze,
które nie są drukowane na zapleczu NBP i przynoszone świeżutko, tylko są zapewnione
przez odpowiednie MECHANIZMY FINANSOWE" - mówił.

Oczywiście szef NBP to PIS-owski szef, i nie jest wiarygodny. Agentura wie lepiej :)

Jak wspomniałem poniżej - pamiętaj, że kij ma dwa końce i życie cię zweryfikuje :D.
---------------------------------------------------------------
A co do szczegółów. Z internatu:

Czy polski rząd ?drukuje? pieniądze na walkę z kryzysem? Ekonomiści wyjaśniają rządowy
program skupu aktywów przez Zespół 300Gospodarki 19 maja 2020. ?Chociaż program skupu
aktywów został wprowadzony przez NBP dwa miesiące temu, temat ten wciąż budzi wiele
dyskusji i kontrowersji. Na podstawie doświadczeń innych krajów, które wcześniej
wprowadzały QE można przypuszczać, że powyższa sytuacja szybko się nie zmieni? ? piszą
w swoim komentarzu ekonomiści Citi Handlowego. Analitycy w specjalnie przygotowanym
opracowaniu krok po kroku wyjaśniają najistotniejsze kwestie związane z programem
finansowania rządowej tarczy antykryzysowej i odpowiadają na najczęstsze pytania zadawane
na ich temat.
Co to jest SOOR i jaki jest jego mechanizm?

Ogłoszony przez NBP program skupu aktywów SOOR (strukturalne operacje otwartego rynku ?
nazywane także z ang. QE, czyli quantitative easing) polega na regularnych zakupach
obligacji skarbowych lub obligacji z gwarancją Skarbu Państwa na rynku wtórnym. Oznacza
to, że papiery skarbowe są kupowane od banków, a nie bezpośrednio od Ministerstwa Finansów.
W praktyce NBP płaci bankom za obligacje nowo stworzonym przez siebie pieniądzem,
przelewając odpowiednią kwotę na rachunek, który banki komercyjne utrzymują w banku
centralnym. Automatyczną konsekwencją zakupu obligacji przez bank centralny jest
zwiększenie jego bilansu. Aktywa NBP zwiększają się o wartość zakupionych obligacji,
a pasywa banku są powiększone o (tę samą) kwotę nowo wykreowanego pieniądza rezerwowego.
Pod pojęciem pieniądza rezerwowego lub po prostu rezerw kryje się pieniądz, który jest
wykorzystywany do rozliczeń między bankami. Jednocześnie operacja ta nie zwiększa bilansu
banku komercyjnego, lecz zmienia jego strukturę ? strona pasywów pozostaje bez zmian,
a po stronie aktywów spada wartość papierów skarbowych, a rośnie (o tę samą kwotę) wartość
rezerw utrzymywanych na rachunku bankowym.
Po co uruchamiać skup aktywów?

Jak tłumaczą specjaliści Citi Handlowego, programy skupu aktywów są wprowadzane przez banki
centralne w sytuacji poważnych szoków, szczególnie gdy stopy procentowe zbliżają się do
zera i nie mogą być głębiej obniżane. W takiej sytuacji QE ma na celu zminimalizowanie
spadku PKB i inflacji. Do osiągnięcia tego celu może dojść kilkoma kanałami. Po pierwsze,
zakupy obligacji prowadzą do obniżenia rynkowych stóp procentowych i jednocześnie skłaniają
inwestorów do sięgania po nowe aktywa w celu ponownego zbalansowania i dywersyfikacji ich
portfeli inwestycyjnych (portfolio rebalancing). Po drugie, QE może pośrednio prowadzić do
zwiększenia akcji kredytowej ? poprzez obniżenie oprocentowania kredytów i w niektórych
przypadkach skłonienie banków do poszukiwania bardziej ryzykownych aktywów (udzielania
kredytów). Po trzecie, efektem QE może być osłabienie krajowej waluty, które działa
bezpośrednio na wzmocnienie eksportu. Wreszcie działania banku centralnego mają rolę
sygnalizacyjną ? mogą zwiększać wiarę konsumentów, firm i inwestorów w to, że bank
centralny poważnie podchodzi do swoich zadań (efekt whatever it takes). W obecnym kryzysie
programy skupu aktywów stosowane przez banki centralne mają jeszcze jeden dodatkowy skutek,
który może okazać się kluczowy. Ułatwiają one finansowanie znacznych programów fiskalnych
mających na celu stymulację gospodarki. Większość ekonomistów zgadza się, że w warunkach
pandemii i lockdownu polityka fiskalna może być znacznie skuteczniejsza niż polityka
pieniężna. W tej sytuacji rola banku centralnego sprowadza się między innymi do zapewnienia,
że finansowanie programów stymulacyjnych nie doprowadzi do destabilizacji na rynkach,
a potencjalnie również do zagrożeń dla stabilności sektora finansowego. Bez zaangażowania
banku centralnego realizacja fiskalnych działań stabilizacyjnych byłaby zdecydowanie
trudniejsza.
Czy programy skupu aktywów są skuteczne?

Autorzy opracowania wskazują, że w przeszłości podobne działania miały istotny pozytywny
wpływ na PKB i inflację, podnosząc ścieżki obu tych wskaźników i skracając okres recesji
i deflacji. Dowodzić tego mają badania empiryczne, które dotyczyły największych banków
centralnych, między innymi: amerykańskiego Fedu, Europejskiego Banku Centralnego i Banku
Anglii. Oczywiście, jak podkreślają ekonomiści, każdy program QE jest inny i wnioski z
przeszłych programów, szczególnie tych wprowadzanych w krajach wysoko rozwiniętych, mogą
nie sprawdzać się w Polsce w sytuacji pandemii. Jednak w ocenie analityków spośród
dostępnych obecnie instrumentów jest to prawdopodobnie najlepsza opcja z dziedziny
polityki monetarnej.
Czy SOOR to coś nadzwyczajnego?

Jak piszą ekonomiści Citi Handlowego, choć programy skupu aktywów są teoretycznie
uznawane za działania niekonwencjonalne, w rzeczywistości w ciągu ostatnich dziesięciu
lat weszły one do kanonu podstawowych instrumentów wielu banków centralnych. Nawet jeżeli
większość banków niechętnie sięga po podobne rozwiązania, nie budzą one już większych
kontrowersji. Spośród największych banków centralnych z programów QE korzystał między
innymi amerykański Fed, Europejski Bank Centralny, Bank Anglii, Bank Japonii, a w naszym
regionie choćby Narodowy Bank Węgier.
Czy to dodruk pieniądza?

Według autorów opracowania prawdopodobnie najczęstszym nieporozumieniem związanym z
programem skupu aktywów jest przyrównywanie go do drukowania pieniądza bez pokrycia.
Po pierwsze, współcześnie bank centralny tworzy pieniądz nie wykorzystując prasy
drukarskiej, lecz po prostu zwiększając poziom pieniądza (rezerw) w systemie jednym
przyciśnięciem klawisza w komputerze. Innymi słowy rezerwy powstają ?z powietrza?,
a do ich stworzenia nie potrzeba ani drukarki ani papieru. Po drugie i bardziej istotne,
tworzenie rezerw to podstawowy element działań polityki pieniężnej i nie ma w tym nic
nadzwyczajnego. Na przykład utrzymywanie stóp procentowych na odpowiednim poziomie wiąże
się z ciągłym sterowaniem poziomem rezerw za pomocą operacji otwartego rynku. Bez zmian
rezerw w systemie bankowym banki centralne nie mogłyby pełnić swoich kluczowych funkcji.

Myśle że Moderator się nie załamie :). Nie chcem, ale muszem :).

Nie wiem czemu ma służyć wklejanie tu całych połaci cudzych opracowań. Proszę się zastanowić nad zmianą formuły swoich komentarzy. Moderator.
kalkulator23.04.2021, 15:56
@Wektor
Jak wspomniałem w wcześniejszej wypowiedzi, nie należę do żadnego ugrupowania politycznego, ale Ty już tak masz, że szufladkujesz ludzi.
" nasze wskaźniki pod kątem stabilności
finansów publicznych są ?na zielono?-" sformułowanie to, przypomina mi "zieloną wyspę" Tuska, a powoływanie się na propagandę NIErządową, to robią to tylko osobnicy zaślepieni i zmanipulowani.

" Niektórzy wskazują na
około 3 procent wzrostu, inni ponad 4 procent." (wzrost PKB), to porównaj to z inflację na poziomie ok 4 % a prognozy są o wiele wyższe, bardziej niekorzystne - to ile z tego "wzrostu" zostanie ???
Jeszcze, żaden doradca NIErządowy nie wypowiedział się negatywnie i rządzie, który reprezentuje (bez względu na to, która opcja polityczna była przy władzy w danej chwili) tak, że z wielką ostrożnością bym podchodził do zacytowanych przez Ciebie prognoz. Jak przedstawia się Twoje stanowisko do "naszych pieniędzy" i dodruku na potęgę kasy przez NBP, bo to jakoś uszło Twojej uwadze.
Jak wspomniałem poniżej - myśl, (samodzielnie) myślenie nie boli.
Wektor23.04.2021, 14:15
@kalkulator vel antycovidian

Po co ci te emocje ... Mamy kryzys i recesja w Polsce i na świecie z powodu koronawirusa,
trzeba być kompletnie ślepym człowiekiem z wypranym móżdżkiem przez Kńfe, żeby tego nie
widzieć :)

Znalezione w internacie :).

Ekonomiści zdecydowanie wskazują, że Polska będzie miała wzrost gospodarczy w tym roku
- Piotr Müller. Zaznaczył jednak, że będzie to możliwe tylko po spełnieniu warunków
dotyczących programu szczepień oraz obniżenia liczby zachorowań [na Covid-19 -red.].

Według metodologii Eurostatu, w lutym stopa bezrobocia w Polsce, po dostosowaniu sezonowym,
wyniosła 3,1 proc. Tyle samo, co w styczniu. To najniższy poziom bezrobocia spośród krajów
unijnych. Tuż za Polską są Czechy z bezrobociem 3,2 proc. i Holandia 3,6 proc. Na drugim
biegunie znajdują się Hiszpania z bezrobociem 16,1 proc., Grecja - 15,8 proc.
i Włochy - 10,2 proc. Rzecznik rządu Piotr Müller - Należy tu przede wszystkim podziękować
wszystkim pracownikom i pracodawcom, że w tym trudnym okresie dobrze poradzili sobie w
trudnych warunkach epidemicznych. Z drugiej strony ogromnym wkładem w uratowanie miejsc
pracy były bez wątpienia tarcze antykryzysowe, Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju,
wszystkie elementy wynikające z ZUS-u, umorzenia podatkowe, kredyty płynnościowe

Wskazał, że ?jeśli chodzi o wskaźniki, analitycy - i nasi i z międzynarodowych agencji
ratingowych - wskazują Polskę jako ten kraj, który ma szanse przez kryzys gospodarczy
przejść wyjątkowo dobrze jak na tą trudną sytuację, z którą mamy do czynienia?. - Wskaźniki
mówiące o spójności finansów publicznych mamy bardzo wysokie na tle innych krajów. Widać
to też w raporcie Komisji Europejskiej, gdzie nasze wskaźniki pod kątem stabilności
finansów publicznych są ?na zielono?- Z drugiej strony mamy wskaźniki gospodarki realnej,
czyli produktywność w przemyśle, nastroje u przedsiębiorców w perspektywie wychodzenia z
Covidu... To wszystko daje podstawy, by wierzyć, że Polska z tego kryzysu wyjdzie dobrze
w stosunku do innych krajów. Müller dopytywany, czy w trwającej dalej dobie epidemii
koronawirusa możliwy jest wzrost PKB, zaznaczył, że ?jeśli program szczepień i obniżenie
liczby zachorowań - wszystkie te wskaźniki się potwierdzą - to ekonomiści zdecydowanie
wskazują, że Polska będzie miała wzrost gospodarczy w tym roku?. - Niektórzy wskazują na
około 3 procent wzrostu, inni ponad 4 procent. Jeśli te wskaźniki by się potwierdziły,
byłby to powód do wielkiej radości w tak trudnym okresie

Pamiętaj, że kij ma dwa końce i że myślenie nie boli.
Skąd ja to znam, na nic innego cię nie stać :D.
kalkulator23.04.2021, 10:40
@Wektor
"Ostatnio taki modny slogan "NASZE PIENIĄDZE" używany do krytyki obecnej władzy,
a co się stało z NASZYMI pieniędzmi za poprzedniej władzy??? "

Jeżeli gospodarka leży - wiele branż decyzją NIErządu jest zamkniętych, przez co nie ma wpływu podatków do min. finansów to
trzeba być kompletnie ślepym człowiekiem z wypranym móżdżkiem przez rządową propagandę, żeby nie widzieć, że bank centralny, na decyzje NIErządu na potęgę drukuje pieniądze, bo skądś je trzeba wziąć. By NIErząd nie ponosił kosztów obsługi zadłużenia wewnętrznego, to stopy procentowe są na poziomie prawie 0 - zero procent a mówi się, że mają być ujemne, po to tylko, by nie ponosić kosztów obsługi kredytu i legalnie zabrać społeczeństwu pieniądze, uszczuplając je jeszcze o najwyższą inflację w Europie. Nie bronię PO, PSL, SLD itd bo nie należę do żadnej partii, ale to co wyprawiała poprzednia władza prowadząc kreatywną księgowość, to mały pikuś wobec tego, czego dopuszczają się obecnie rządzący, wszak Pan Glapiński - Prezes NBP publicznie stwierdził, że cyt. "gotówki mamy nieprzebrane ilości" Od jakiegoś czasu coraz głośniej się mówi, że obecny NIErząd będzie chciał zrobić, to co poprzednia ekipa rządząca, czyli zrobić skok na kasę i przejąć resztę kasy społeczeństwa zgromadzonej w OFE.
Pamiętaj, że kij ma dwa końce i że myślenie nie boli.
V23.04.2021, 08:24
Kiedy wystąpi publicznie pan morawiecki i powie że ZABIERA nam ponad 20 000 000 000 złotych z naszych ciężko odłożonych pieniędzy na emerytury
Wektor22.04.2021, 21:44
No to jeszcze raz.

Ostatnio taki modny slogan "NASZE PIENIĄDZE" używany do krytyki obecnej władzy,
a co się stało z NASZYMI pieniędzmi za poprzedniej władzy??? Nie wiem, czy "KRYTYKA"
WIE, co by się stało, gdyby donald nie ukradł NASZYCH pi nędzy z OFE. Otóż
gdyby nie skok na OFE, to państwo by zbankrutowało. Ta prawda jest tak powalająca,
że każdy, kto się nad tym zastanowi, musi sobie zdać sprawę z ogromu tego przekrętu,
chyba że jest "pożytecznym idiotom" i nie dociera do niego skala tego przekrętu.
Cytaty: ?Ch...j, dupa i kamieni kupa? - "Lulki palili, jedli pili, aż pierdykło."

Krytyka konstruktywna TAK, ale walenie na oślep jest żenujące. A może się przylepi???
Oczywiście wobec takiej krytyki zawsze MOGĄ pochwalić towarzysze i wspólnicy :D.

A co do Prezydenta i porównań z czasów minionych, to był taki król europy, EL-donaldino.
Mówiono o nim, ERUDYTA z Brukseli, co po wyborach mawiał "teraz benzyna może być
nawet PO 7 złotych:)" a OBYWATELOM to nie przeszkadzało. No cóż, wtedy w rządzie,
złodziejstwo było szlachetnym zawodem, nie to, co teraz:).
Martunia22.04.2021, 17:10
Te pieniądze to są nasze podatki z cięzko zarobionych pieniędzy, więc śa nasze, nie pana Morawieckiego , ani rządu. Ządna łaska,to my wypracowalismy je sobie i się nam po prostu należa. A szopka, jakby to pan Morawiecki dawał z własnej kieszeni, żenada.
JA22.04.2021, 12:45
To jest poprostu zwykła zrzutka podatników i za nasze pieniadze będą drogi budowane .
Cc22.04.2021, 12:11
Tak dla porównania NT 5,5 mln chcą przeznaczyć na prywatną drogę do bram Gorce
rat22.04.2021, 12:02
pomnik niech mu burmistrz wystawi za tyle kasy, biskup przyjedzie i odsłoni i po piniondzach
Nowy Targ 205022.04.2021, 11:51
@SiG
u Was na Krzywej to faktycznie od kawki do kawki i dzień za dniem mija. Każdy by tak chciał. Niestety nie każdy się tam dostaje. Tylko kolesie. A jak jest na mieście to każdy widzi. Syf, brud, wandalizm, dziury w drogach, o smogu nie wspomnę. Właśnie dzięki temu, że Wy kawusia, brewiarzyk, kawusia, spacerek po ciasteczka i wycieczka.
SiG22.04.2021, 09:37
Jak czytam te komentarze to już nawet nie tyle litość co śmiech mnie bierze. Ludzie co z wami jest nie tak? Proponuję spacer, wycieczkę, oderwać oczy od laptopów, komórek. Życie naprawdę może być normalne i pozytywne. Może brewiarzyk rano (jak nie znacie wyrazu to spróbujcie). Kawa, kakao, miłe słowo. Trochę wdzięczności za życie, które sami budujemy. Wtedy ta żółć Wam z oczu i z serca zejdzie. Tego Wam wszystkim życzę...
robert22.04.2021, 09:36
Łaskawca dał ze swoich , ale ma głębokie kieszenie ,sami płacicie podatki to są nasze pieniądze nie jego
Nowy Targ 205022.04.2021, 08:59
Nowy Targ się degraduje. Drogi są jak ser szwajcarski. Te po remontach trzeba remontować po pół roku bo się zapadają. Czas na zmiany.
Kierowca22.04.2021, 08:18
Budowa nowych dróg w Nowym Targu LEZY! Tu się prawie nic nie buduje, nie licząc kilku drobnych inwestycji na przestrzeni wielu lat. Brak nowych dróg wstrzymuje rozwój miasta.
www22.04.2021, 08:17
Brawo, dozgonna wdzięczność od mieszkańca osiedla Szuflów. Trzymam kciuki za szybką realizację. Dziękujemy!!!!!
Def22.04.2021, 07:29
Będą długie wstążki..
ciekawski22.04.2021, 07:11
@Edziu
Jaki problem jest w tym, by dodrukować pieniądze i przekupić nimi samorządy w Polsce ??? może naiwniacy się na to nabiorą i to kupią ???
sąsiad i ja22.04.2021, 06:59
Propaganda peerelowska. Rządowy fundusz to kto zasila...kosmici? Uczciwiej by było, gdyby powiedzieli: dzięki temu, że płacicie podatki, to możecie mieć nowe drogi. Ale to mało popularne .
baciok@22.04.2021, 06:41
Ludzkie Pany
Edziu21.04.2021, 23:26
A to teraz powinniśmy być wdzięczni i jakoś czuć się docenieni? Może powinniśmy grzecznie podziękować. A może to jednak jest tak, że te pieniądze po prostu nam się należały?
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl