07.05.2021, 11:16 | czytano: 1407

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Biały Dunajec, średni dla OSP Ratułów Górny

zdj. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Małopolskie jednostki OSP otrzymają dofinansowanie na zakup 7 ciężkich i 18 średnich samochodów bojowych. Do druhów z naszego województwa trafi 25 nowych wozów. Jeden pojazd otrzymają strażacy z OSP w Białym Dunajcu, drugi w Ratułowie Górnym.
- Zakup tych samochodów zostanie dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wkład własny do tego zakupu zadeklarowały także samorządy. Te wozy powinny trafić do jednostek pod koniec roku. To jest coroczna akcja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji związana z zakupem nowych jednostek dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku także planowane są zakupy nowych wozów dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej – mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.
- Sukcesywna wymiana taboru samochodowego w małopolskich jednostkach OSP przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa Małopolan. To również wyraz wdzięczności dla strażaków ochotników, którzy niejednokrotnie narażają swoje zdrowie i życie, by nieść pomoc potrzebującym. Powodzie, pożary, wypadki drogowe… – zawsze są na pierwszej linii frontu, aktywnie włączając się także w walkę z epidemią. Bardzo dziękuję za to zaangażowanie i wszystkim strażakom oraz ochotnikom życzę nieustającej opieki św. Floriana – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

- Rola i znaczenie druhów Ochotniczych Straży Pożarnych w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest nie do przecenienia. Aby mogli działać sprawnie i skutecznie, nie wystarczą ludzie z pasają, wielkim zaangażowaniem i chęcią niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w potrzebie. Aby brać udział w działaniach i akcjach, niezbędny jest specjalistyczny sprzęt, tak aby móc likwidować różnego rodzaju zagrożenia, z którymi przychodzi się nam zmierzyć podczas codziennej służby. Nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze, które tafią do druhów w Małopolsce z pewnością wzmocnią ich potencjał sprzętowy, a to bezpośrednio przełoży się na bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa oraz osób odwiedzających nasz region – podsumowuje małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Filipek.

MUW, opr.s/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl