25.06.2021, 21:30 | czytano: 1280

Ratownictwo na rzekach górskich - teoria i praktyka

zdj. GP GOPR/FB
W Szczawnicy rozpoczęło się szkolenie z zakresu ratownictwa na rzekach górskich.
W szkoleniu uczestniczą ratownicy z HZS oraz GOPR. Na piątkowy wieczór zaplanowano wykłady, przygotowanie, omówienie sprzętu i teoria, w sobotę - działania praktyczne na wodzie.

Szkolenie zorganizowano w ramach projektu: "Człowiek/Kolega/Ratownik - kompetencje służby górskiej 2.0"/"Človek/Kolega/Záchranár – kompetencie horskej služby 2.0" finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregion Tatry.

opr. s/ zdj. GP GOPR
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl