30.06.2021, 09:32 | czytano: 3445

Radni zdecydowali o likwidacji przedszkola. "Zmiana ta nie wpłynie na jakość oferty edukacyjnej dla dzieci"

zdj. Piotr Korczak
ZAKOPANE. Podczas sesji Rady Miasta podjęto uchwałę o likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego.
Jednogłośnie radni zdecydowali, że z dniem 31 sierpnia br. punkt przedszkolny zostaje zlikwidowany. Od 1 września dzieci w wieku od 3 do 6 lat zapewniona będzie opieka i edukacja w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego.

Dokumentację likwidowanego punktu przedszkolnego przejmuje SP nr 7, podobnie jak majątek oraz należności i zobowiązania zlikwidowanej placówki.
Projekt o zamiarze likwidacji uzyskał pozytywną opinię Kuratora Oświaty.

Jak tłumaczono - likwidacja punktu przedszkolnego wynika "ze zmian przepisów prawa, które dopuszczają obecnie możliwość objęcia wychowaniem przedszkolnym w punkcie przedszkolnym nie więcej niż 25 dzieci. W związku z powyższym w celu zapewnienia opieki przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Gminy Miasta Zakopane utworzone zostaną oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zakopanem. Oddziały te zapewnią dostępność i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę do realizacji wychowania przedszkolnego". Dzieci zostaną objęte wychowaniem i opieką w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jak dotychczas. Zmiana ta nie wpłynie także na jakość oferty edukacyjnej dla dzieci przedszkolnych z rejonu funkcjonowania punktu przedszkolnego przy SP nr 7, a jedynie uporządkuje kwestie formalno-prawne i organizacyjne.

s/
Może Cię zainteresować
komentarze
do klio30.06.2021, 13:46
Nigdzie niczego nie przeniesiono, zmieniono tylko nazewnictwo z punktu na oddział. Czsem warto czytać ze zrozumieniem.
klio30.06.2021, 12:02
W Zakopanem można przenieść przedszkole ale już w Rabce nie da się,bo podają do sądu władze Rabki.Dla wygody kilku matek ,mieszkańcy muszą utrzymywać nierentowny i nie swój budynek.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl