27.07.2021, 17:29 | czytano: 8029

Na Podhalu rusza pobór do wojska

Fot. WKU Nowy Targ
10 sierpnia rozpocznie się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu nowotarskiego. W Nowym Targu powiatowa komisja lekarska mieścić się będzie w budynku gminy przy ul. Bulwarowej 9.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 2002 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1997—2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 2000 – 2001 , które:
 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. kobiety urodzone w latach 1997 - 2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944),

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu tatrzańskiego rozpocznie się 1 października.

oprac. r/
Może Cię zainteresować
komentarze
fred28.07.2021, 05:22
Do bacy;
Tak komuna wróciła i zaczyna brakować wojska,a oni od USA czołgi kupują,które wycofali z Iraku. Teraz i zacznie się tak jak za komuny praca za grosze ,i sprawdzanie za co zyjesz i koniec wałęsania się noca.
Baca27.07.2021, 20:41
komuna wróciła
mądry i skromny27.07.2021, 17:51
Przypominam- do wojska tylko zaszczepieni, pozostali- czas wolny.
maminsynki27.07.2021, 17:44
Obecne pokolenia nadają się do armii królowej Jadwigi i WOT.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl