20.08.2021, 16:43 | czytano: 2652

Kwalifikacja wojskowa wśród mieszkańców gminy Jabłonka

arch. Podhale24
W dniach od 30 września do 8 października br. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla Gminy Jabłonka. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji będzie stary budynek Urzędu Gminy w Nowym Targu.
O akcji informują obwieszczenia oraz wezwania imienne, które zostaną dostarczone zainteresowanym.
Do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2002 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej należy zabrać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy; dokumentację medyczną (jeżeli posiadają); dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.

Wobec osób wzywanych, które nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie prze policję.

Osoby z orzeczeniem lekarskim, proszone są o kontakt z Urzędem Gminy w Jabłonce celem ustalenia sposobu stawiennictwa się na kwalifikację wojskową. Więcej informację można uzyskać pod numerem tel. 18 26 111 31.
Co się tyczy osób posiadających podwójne obywatelstwo i zamieszkałych na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - ustawa o powszechnym obowiązku obrony stanowi, iż "powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej".

W związku z art. 4 wszystkie osoby które posiadają podwójne obywatelstwo i zamieszkują na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej a urodzone w latach 1997 - 2002 proszone są o przesłanie dokumentów potwierdzających fakt posiadania drugiego obywatelstwa i potwierdzenie stałego zamieszkania poza granicami RP celem skreślenia z list osób stawiających do kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.

UG Jabłonka, s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Rajdowiec21.08.2021, 12:02
A ja chciałem do woja to mnie nie wzięli .chamstwo w państwie tfu .
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl