10.12.2021, 08:30 | czytano: 2932

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

arch. Podhale24
NOWY TARG. Na dziś zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miasta. w porządku obrad znalazł się tylko jeden punkt, dotyczący zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Szybkie zwołanie sesji podyktowane jest obawą o utratę sporego rządowego dofinansowania na przebudowę przejść dla pieszych.
Chodzi o przejścia przy ul. Królowej Jadwigi, na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do skrzyżowania z ul. Kilińskiego. Zadanie, które kosztować ma ok. 680 tys. zł - samorząd zgłosił do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. Ponieważ przedłuża się termin naboru wniosków o dofinansowanie - w tym roku ogłoszony zostanie przetarg, a inwestycja zrealizowana zostanie w roku przyszłym. By dofinansowanie w wysokości 400 tysięcy nie przepadło - trzeba je szybko wpisać do WPF. zł .

Drugim zadaniem jest przebudowa przejść dla pieszych na ul. Podhalańskiej. Tu również złożony został wniosek na dofinansowanie zadania.

Inne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą odnowy fasady dawnego hotelu Herza, modernizacji domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym oraz przebudowy drogi dojazdowej do Miejskiego Centrum Kultury. Do ogłoszonych przetargów nie stanął ani jeden oferent, dlatego w tym roku ponownie ogłoszone zostaną przetargi z terminem realizacji w 2022 r.

s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Broda10.12.2021, 13:50
Robią skok na kase
x10.12.2021, 12:39
Trzeba wziąć podwójne pieniążki przed końcem roku. Następna sesja za tydzień. Nie mogą się nachapać
Danuta10.12.2021, 10:41
Bo to jest nadzwyczajna Rada
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl