14.01.2022, 20:16 | czytano: 2459

Komitet Obrony Palace: "Żądamy zachowania autentyzmu miejsca przesiąkniętego krwią Polaków"

wizualizacja Muzeum Palace
"Zatwierdzona koncepcja funkcjonalno-użytkowa Muzeum Palace zakłada dokonanie wielu zmian wnętrza budynku polegających na wyburzeniu ścian, które jeszcze pamiętają czasy bestialstwa niemieckiego okupanta i kaźni więzionych w tych murach Polaków" - piszą członkowie Komitetu Obrony Palace.
Oto przesłane nam stanowisko: "Muzeum Tatrzańskie nie chciało zaakceptować zgłaszanych oczekiwań mieszkańców Podtatrza dotyczących tworzonego Muzeum Palace. Nie odpowiadało na nasze apele i głosy zaniepokojenia. To spowodowało, że z naszej strony zostały skierowane liczne pisma do urzędów i instytucji publicznych. Dzięki tym działaniom zauważamy pierwsze zmiany wprowadzane w założeniach koncepcyjnych przyjętych przez Muzeum Tatrzańskie.
W zatwierdzonej koncepcji w otoczeniu budynku w wariancie podstawowym zaplanowano wyburzenie istniejącego ogrodzenia frontowego. Nasze naciski spowodowały, że relikty z tamtego okresu, które przetrwały do naszych czasów, zostaną zachowane.

Przed naszą interwencją w budynku Palace, mimo że jako cały obiekt wpisany jest do rejestru zabytków decyzją z dnia 31.05.2000 pod nr A – 738 [406/M], tylko jego niewielka część tj. jedynie piwnice Palace zostały zakwalifikowane przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Nowym Targu do nadzoru konserwatorskiego.

Dopiero nasze działania spowodowały rozszerzenie tegoż nadzoru na cały budynek. O możliwości popełnienia przestępstwa przez reprezentującego Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Nowym Targu poinformowaliśmy Prokuraturę Rejonową w Nowym Targu.

11 stycznia br. wspominaliśmy w wystosowanym apelu do Rodzin więźniów Palace i ludzi, którym pamięć o ofiarach nie jest obojętna, o zaplanowanych zmianach związanych z przeznaczeniem pokoi znajdujących się w budynku Palace.


W dokumencie koncepcyjnym wejściowy hol powiększono o „Pokój Płaczu” - pomieszczenia, którego ściany przesiąkły łzami i krwią więźniów, wobec których stosowano tu wstępne tortury. Na jego miejscu zaprojektowano powierzchnię poczekalni i szatni.


Znajdujące się za „Pokojem Płaczu” pokoje przesłuchań po wyburzeniu ścian zostaną zamienione na salę edukacyjną. Koncepcja funkcjonalno-użytkowa Muzeum Tatrzańskiego zakłada stworzenie sali audytoryjnej, którą zlokalizowano w miejscu, skąd krzyki i jęki katowanych członków naszych rodzin stale rozlegały się po gmachu Palace.


W pomieszczeniu, gdzie znajdowała się cela dla „niebezpiecznych więźniów politycznych” oraz gdzie więziono między innymi lotników angielskich, w koncepcji funkcjonalno-użytkowej znajduje się jedno z biur Muzeum Tatrzańskiego. W Muzeum Palace zaprojektowano również miejsce dla strefy odpoczynku – miejsca, które pozwoli na wytchnienie oraz „(…)skorzystanie z oferty gastronomicznej(...)” 1*.


(...)Dyrekcja Muzeum Tatrzańskiego (przekazujemy powołując się na doniesienia medialne) zapewnia, że żadne pomieszczenia, w których w czasie wojny Niemcy przesłuchiwali, torturowali, przetrzymywali, czy mordowali ludzi – nie zostaną zamienione na sale o innym, niemuzealnym przeznaczeniu. Remont budynku będzie przeprowadzony pod pełnym nadzorem konserwatora zabytków z zachowaniem wszelkich historycznych aspektów każdego z pomieszczeń.(...)”2*

Jak się dowiadujemy, była to odpowiedź Muzeum Tatrzańskiego na obawy społeczników z Podhala. Te informacje zostały przekazane 12 stycznia br. podczas spotkania z dziennikarzami na temat: „ Palace – wyjaśnienie różnych doniesień medialnych w sprawie przyszłości Muzeum Palace. Wizualizacja i prezentacja koncepcji”.

Michał Murzyn, wicedyrektor Muzeum Tatrzańskiego objaśniał: (...)„odnaleźliśmy miejsce istotne i ważne. I na tej podstawie lokowaliśmy funkcję, jakie będą w budynku. Np. pokój 31, w którym więzieni byli angielscy lotnicy, będzie częścią sali edukacyjnej. Pokój nr 15 na pierwszym piętrze, gdzie były cele więzienne, czy „Pokój Płaczu” - tam również planowane są sale edukacyjne.”3*

Tymczasem podczas prezentacji multimedialnej wspomniany „Pokój Płaczu” nadal jest częścią holu, natomiast piętro 2, na którym zaplanowano biura dla Muzeum Tatrzańskiego m. in. w pokoju nr 31 nie zostało zwizualizowane. Dokumentu koncepcyjnego nie zaprezentowano.

Pytamy więc, kiedy odnaleziono te „istotne i ważne miejsca”, skoro w koncepcji funkcjonalno-użytkowej Muzeum Tatrzańskiego w celi, w której byli więzieni angielscy lotnicy zaplanowano jedno z biur Muzeum Tatrzańskiego, a w „Pokoju Płaczu” - poczekalnię i szatnię. Dlaczego podczas tworzenia koncepcji funkcjonalno-użytkowej przez Muzeum Tatrzańskie miejsca te nie były objęte nadzorem konserwatorskim?
W dalszym ciągu prawie ponad 500 m² powierzchni budynku przeznaczona jest do użytkowania niezgodnego z historyczną funkcją, jaką winien pełnić każdy obiekt, który jest w całości wpisany do rejestru zabytków. A przecież w istniejącej dokumentacji do tej pory brak oficjalnego pozwolenia ze strony Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie na zmianę funkcji przeznaczenia pomieszczeń w budynku Palace.

Jak przekonuje Michał Murzyn, priorytetem muzeum jest przywrócenie autentycznych elementów tego budynku. Czy sale edukacyjne, które powstaną po wyburzeniu ścian – jednych z ostatnich niemych świadków tamtych dni będą autentyczne? Czy rzeczywiście Palace będzie wyglądać, jak za czasów okupacji? Uważamy, że „Pokój Płaczu”, w którym torturowano więźniów, powinien wyglądać jak „Pokój Płaczu”, a pomieszczenie, gdzie znajdowała się cela dla „niebezpiecznych więźniów politycznych”, jak cela z tamtych czasów.

Strefa odpoczynku, w której można skorzystać z oferty gastronomicznej, a którą teraz przedstawia się jako strefę kontemplacji, jest szyderstwem z wszystkich, którzy tu cierpieli i tracili życie. Uważamy, że nie godzi się spożywać posiłków w miejscach, w których torturowano i mordowano naszych bliskich. Oni cierpieli i oddawali życie za nasz kraj!

Koncepcja funkcjonalno-użytkowa przedstawiana przez Muzeum Tatrzańskie nie przywróci autentyczności tego budynku.

My, potomkowie rodzin więźniów Palace, którzy oddawali swe życie za wolną i niepodległą Polskę, stowarzyszenia, oddolne ruchy społeczne dążące do zachowania miejsc pamięci narodowej, miejsc pamięci terroru niemieckiego w Polsce, obywatele Najjaśniejszej Rzeczypospolitej – Polacy, dla których pielęgnowanie pamięci o naszych przodkach i ich dziedzictwie jest obowiązkiem i testamentem zapisanym krwią naszych bliskich - jednogłośnie sprzeciwiamy się powstałej koncepcji funkcjonalno-użytkowej, która według nas bezcześci pamięć bestialsko torturowanych i mordowanych Polaków w Palace.

Rodziny więźniów Palace i ludzi, dla których pamięć o ofiarach nie jest obojętna zapraszamy do kontaktu: komitetobroncowpalace@onet.pl;

Apelujemy do mediów o obiektywne przedstawianie sytuacji związanej z budynkiem Palace. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją będącą w posiadaniu przez różne instytucje, a dotyczącą tworzonego Muzeum Palace.

Komitet Obrońców Palace

1* Muzeum Tatrzańskie; Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa Muzeum Palace w Zakopanem; s.9; wrzesień 2020; Pracownia Urbanistyczno – Architektoniczna MONDRA

2* Bobek Łukasz: Zakopane. Budynek „Palace” będzie wyglądał tak jak za czasów II wojny światowej https://gazetakrakowska.pl/zakopane-budynek-palace-bedzie-wygladal-tak-jak-za-czasow-ii-wojny-swiatowej/ar/c1-15993551?fbclid=IwAR2dQzgS31l0kIyDaQZWZw5Q85WjyHShqLvqBubQl3BPWFdsCORbL6qZeAI

3* Bobek Łukasz: Zakopane. Budynek „Palace” będzie wyglądał tak jak za czasów II wojny światowej https://gazetakrakowska.pl/zakopane-budynek-palace-bedzie-wygladal-tak-jak-za-czasow-ii-wojny-swiatowej/ar/c1-15993551?fbclid=IwAR2dQzgS31l0kIyDaQZWZw5Q85WjyHShqLvqBubQl3BPWFdsCORbL6qZeAI

opr.s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Tadeusz Morawa,syn żolnierza AK-WiN21.01.2022, 11:20
Do Alina
Bardzo dobre pytania,gdzie byli jak żył ostatni więzień Palace Władysław Szepelak dr Galica?
Alina20.01.2022, 10:47
ja mam pytanie do tego komitetu
gdzie był komitet i rodziny ofiar - jak UM sprzedawał budynek
gdzie był komitet jak ówczesny właściciel dewastował wnętrza w tym pokój płaczu - który istniał tylko według zeznania jednej osoby
gdzie był komitet jak budowano osiedle - czyli bloki obok PALACE - a gdzie prawdopodobnie Niemcy w tamtym miejscu robili egzekucje
gdzie był komitet jak na oryginalnym betonowym budyneczku nadbudowano drewnianą szopkę i w niej jest pokoik - a przecież walczymy o pozostawienie tego miejsca jakim było
gdzie był komitet jak po odkupieniu od właściciela budynku PALACE stało i stało i stało
gdzie był komitet jak w budynku miało swoją siedzibę Liceum Społeczne
itd. itd. itd. itd..
a teraz jak przeszło w ręce Muzeum nagle nic się nie podoba i trzeba to zostawić, a tam według mojej oceny powinno być wszystko zrobione, żeby młodzież w szczególności mogła zobaczyć jak to było, jak mordowano tych ludzi, wywożono itd. a nie pozostawienie budynku na łasce Pani Przyrody - bo uważałam zawsze żeby nie blokować tego, bo ten komitet niczego nie zrobił i nie zrobi - a też jestem z rodziny więzniów PALACE
"Nie chcem, ale muszem16.01.2022, 12:50
Zanosi się na to, że "Palace" ma podzielić los Muzeum Auschwitz. Tam też przedudowuje się otoczenie nie pytając nikogo o zdanie. Poloacy nie mają tam praktycznie prawa wstępu. Nie wolno wnosić polskich flag, ogląda się drzewce na których są zamocowane. Polskim byłym więźniom odmawia się prawa wypowiedzi na oficjalnych uroczystościach. Muzeum zostało zawłaszczone dla pamięci tylko jednej nacji, która była masowo mordowana, ale w sąsiednim obozie Birkenau.
"Mordownia" Podhala "Palace", jako Muzeum II Wojny Światowej,
przy tak szerokiej nazwie, podejrzewam, że spotka ten sam los.
Budynek "Palace' sam w sobie jest muzeum i jako taki powinien zostać zachowany. ogromny koszt tworzenia tam ekspozycji, rowny chyba zakupowi budynku, jest zastanawiający. Wuburzony "Pokoj Płaczu" zastąpi zapewne kolejna "ściana płaczu" która w nim pozostanie. Przedstawicielka Muzeum Tatrzańskiego pisze coś o "obraźliwym tonie", a co mają powiedzieć rodziny ofiar tego strasznego miejsca.
Wielkie uznanie należy się dla Komitetu Obrony Palace, przynajmniej tu jest grono ludzi którzy reagują w porę. Życzę im odwagi i determinacji i jednocześnie ogromnie Dziękuję
Niezmiernie smutne jest, że to wszystko pośrednio firmuje fatalny minister Kultury.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl