22.04.2022, 20:33 | czytano: 10311

Znika Wojskowa Komenda Uzupełnień

zdj. Sabina Palka
NOWY TARG. Od poniedziałku Wojskowa Komenda Uzupełnień zmienia się w Wojskowe Centrum Rekrutacji.
Jutro wejdzie w życie ustawa o Obronie Ojczyzny, która w miejsce 16 Wojewódzkich Sztabów Wojskowych, 86 Wojskowych Komend Uzupełnień, Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej, uruchamia Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, które wraz z 15 ośrodkami zamiejscowymi, będzie bezpośrednio podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej oraz 86 Wojskowych Centrów Rekrutacji.
"To w najmniejszym stopniu zmiana szyldów i pieczęci, ale przede wszystkim diametralna zmiana filozofii. Budujemy nowoczesną strukturę, która będzie odpowiedzialna za zreformowany system rekrutacji traktowany do tej pory marginalnie. Wychodzimy naprzeciw zmianom współczesności. Dotychczasowe rozwiązania były właściwe w swoim czasie, dzisiaj potrzebujemy nowych bardziej ukierunkowanych na rekrutację do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w komunikacie nowotarskiej (jeszcze) WKU.

Nowa struktura oznacza reformę systemu rekrutacji. Ma on doprowadzić do zwiększenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej.

Głównymi celami ustawy, która konsolidowała regulacje znajdujące się w kilkunastu różnych ustawach należy przede wszystkim należy:
 wprowadzenie rozwiązań mających znaczący wpływ na zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 zmiany w ochotniczych formach służby wojskowej (likwidacja służby przygotowawczej, służby kandydackiej, okresowej służby wojskowej, czy Narodowych Sił Rezerwowych) i wprowadzenie na przykład aktywnej rezerwy i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,
 uelastycznienie zasad awansów w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 wprowadzenie dodatkowych regulacji dyscyplinujących, antykorupcyjnych i antynepotycznych,
 uporządkowanie przepisów regulujących zasady pełnienia służby wojskowej,
 utrzymanie doświadczonej kadry zawodowej w Siłach Zbrojnych poprzez wprowadzenie dodatku motywacyjnego.


Wojskowe Centrum Rekrutacji w Nowym Targu będzie miało swoją siedzibę w miejscu dotychczasowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu, na osiedlu Bór 10. Tel. 261 138 750, mail: wcrnowytarg@ron.mil.pl, www.wcrnowytarg.wp.mil.pl.


s/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl