17.03.2023, 17:03 | czytano: 2293

Rozpoczynają się roboty drogowe w ramach przygotowań do Igrzysk Europejskich

arch. Podhale24
ZAKOPANE. Urząd Miasta informuje, że rozpoczynają się roboty w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w ramach przygotowań do Igrzysk Europejskich, na które samorząd otrzymał z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych dofinansowanie w wysokości 24 mln zł. Całość zaplanowanych drogowych robót inwestycyjnych pochłonie prawie 30 mln.
Roboty rozpoczną się w przyszłym tygodniu, we środę 22 marca m. in. na ulicy Jagiellońskiej i ul. Bronisława Czecha, a od poniedziałku 27 marca na parkingu zlokalizowanym przy ulicy Al. 3-go Maja /powyżej skrzyżowania z ulicą Kościuszki/. Prace przygotowawcze związane z wprowadzeniem zmiany organizacji ruchu drogowego rozpoczną się od dnia 22 marca br.
"Zaplanowane drogowe roboty budowlane na w/w lokalizacjach będą obejmować swoim zakresem wymianę nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych i parkingów, wymianę okablowania, wymianę masztów oświetlenia ulicznego oraz opraw na energooszczędne typu LED, jak również wykonanie systemu informacji o dostępności miejsc parkingowych. W zakresie robót zaplanowano również częściową wymianę infrastruktury podziemnej: sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i rozbudowę sieci gazowej. Obecnie trwają już prace związane z remontem Drogi do Olczy w zakresie elementów odwodnienia, nawierzchni jezdni i opraw oświetlenia ulicznego./.../ Prace budowlane Wykonawca planuje zakończyć do czerwca br." - czytamy w komunikacie.

W związku z pracami - dolna część parkingu przy Alei 3 Maja (w rejonie Górnej Równi Krupowej) będzie czasowo zamknięta dla użytkowników. Dojazd do nieruchomości będzie możliwy w sposób i godzinach uzgodnionych z kierownikiem robót budowlanych Wykonawcy.

Zmiana organizacji ruchu na modernizowanych ulicach polegać będzie na czasowych zajęciach części jezdni, zatok postojowych i chodników w godzinach prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający mieszkańcom dojazd do posesji.

UM prosi użytkowników dróg o wyrozumiałość i cierpliwość, a także o dostosowanie się do wprowadzonych zmian i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wykonywanych robót.

opr.s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl