13.06.2024, 17:00 | czytano: 190

Odnawiamy Izbę Andrzeja Skupnia-Florka w Białym Dunajcu-Stołowem

Gminny Ośrodek Kultury w Białym Dunajcu zaprasza na spotkanie poświęcone wybitnemu podhalańskiemu poecie i działaczowi społecznemu, Andrzeju Skupniu Florku, jego życiu i twórczości, a przede wszystkim o planach rozwoju izby mu poświęconej.

GOK zachęca również do dzielenia się pamiątkami po poecie, które mogłyby wzbogacić kolekcję odnawianej ekspozycji.

Spotkanie odbędzie się 13 czerwca o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Skupnia Florka w Gliczarowie Górnym, poprowadzi je prof. Anna Mlekodaj.

Organizatorami spotkania są:
Gminny Ośrodek Kultury w Białym Dunajcu, Gmina Biały Dunajec, Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Skupnia-Florka, OSP, Związek Podhalan i Koło Gospodyń Wiejskich w Gliczarowie Górnym
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów „Izby Pamięci”.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl