10.09.2022, 13:34 | czytano: 1774

Coraz bliżej obwodnicy Myślenic

Już pod koniec przyszłego roku poznamy przebieg planowanej obwodnicy Myślenic – wszystko dzięki umowie na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy drogi, którą podpisali marszałek Witold Kozłowski i burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
- Dzisiaj zrobiliśmy pierwszy, ale konkretny krok. Razem z panem burmistrzem przystępujemy do wspólnej, dużej i ważnej dla mieszkańców inwestycji. Nowa droga odciąży ruch i rozwinie cały układ komunikacyjny wokół Myślenic i w samym mieście. Poprawi się też bezpieczeństwo podróżujących, a dodatkowo obwodnica wpłynie na rozwój gospodarki. Powstaną nowe przedsiębiorstwa, będą rozwijać się już istniejące, co przełoży się na zatrudnienie w regionie - mówi marszałek Witold Kozłowski.
Województwo Małopolskie wraz z Gminą Myślenice będą wspólnie realizować zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Myślenic w ciągu DW 967 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.

Zadanie objęte niniejszą umową realizowane będzie w ramach przygotowania dokumentacji dla inwestycji drogowo mostowych w ramach Pomocy Technicznej, przy dofinansowaniu unijnym. Wartość szacunkowa zadania wynosi 600 tys. zł i planowana jest do sfinansowania w 2023 roku.

Inwestorem zadania jest województwo, a jego koszt to ponad 185 tys. zł. Zostanie ono sfinansowane w następującym podziale: Województwo Małopolskie – 50% kosztów w 2023 roku, pozostałe 50% kosztów będzie współfinansowane z budżetu Gminy Myślenice w 2023 roku w formie dotacji celowej opartej o stosowną Uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach. Planowane jest też dofinansowanie z Funduszy Europejskich - blisko 415 tys. zł.

3 sierpnia br. został ogłoszony przetarg na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Myślenic w ciągu drogi wojewódzkiej DW 967. Termin składania ofert upływa 14 września, a wykonawca będzie miał 12 miesięcy na jej wykonanie.

Celem zamówienia opracowania jest przedstawienie wariantowych rozwiązań nowego połączenia drogowego drogi wojewódzkiej DW 967 z droga krajową DK7 - popularną "Zakopianką". Będzie ono stanowić jednocześnie obwodnicę Myślenic w ciągu DW967.

Potrzebna jest ocena zasadności oraz skutków realizacji nowego układu drogowego w mieście i gminie Myślenice, w tym poprawy przepustowości oraz bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Ważna jest też dostępność komunikacyjna Myślenic oraz identyfikacja ewentualnych problemów realizacyjnych, oszacowanie kosztów inwestycyjnych oraz możliwych konfliktów.
Droga wojewódzka nr 967 Myślenice - Dobczyce - Łapczyca, będąca głównym połączeniem na kierunku wschód zachód DK7 z DK94, wyczerpuje obecnie swoją przepustowość w Myślenicach, dlatego tak istotne jest znalezienie alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych tj.:

- wyprowadzenie ruchu poza teren zabudowy,
- poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu na DW 967,
- poprawę dostępności Myślenic,
- wzmocnienie i usprawnienie połączeń drogowych z istniejącą DK7.

Opracowanie powinno być wykonane wielowariantowo z uwzględnieniem wszystkich możliwych scenariuszy realizacji układu docelowego wraz z analizami ruchu, szacunkami kosztów i efektywności ekonomicznej. Termin zakończenia realizacji zadania jest zaplanowany w 2023 roku.

Źródło: UMWM, oprac. r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl