ogłoszenia

Przeprosiny

Przepraszam Pana Janusza Tarnowskiego - Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Targu za to, że w dniu ...