Zawiadomienie o sprzedaży z wolnej ręki - 1218-SEE.715.200.2018

Dodano
28.01.2019, 13:32
Kontakt
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu jako organ likwidacyjny działając na podstawie art. 108 § 1 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018r., poz 1314 ze zm.), stosownie do treści § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2018r. poz. 1016) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 lutego 2019r. o godz. 08:00 w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu ul. Parkowa 13 (pok. 131) odbędzie się sprzedaż z wolnej ręki niżej wymienionych ruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Nowym Targu sygn. akt II K 324/16 z dnia 06 czerwca 2016r.o przepadku na rzecz Skarbu Państwa niżej wymienionych rzeczy.

Lpprzedmiot licytacjiilośćcena oszacowania w złotych brutto za sztukę cena wywołania – sprzedaż z wolnej reki złotych brutto za sztukę
1wentylator koloru białego227,84 zł9,50 zł
2oprawka na żarówki z osłona koloru srebrnego i zasilaczem131,01 zł10,50 zł
3oprawka na żarówki z osłona koloru srebrnego i zasilaczem149,26 zł17,00 zł
4Żarówka w opakowaniu Osram126,07 zł9,00 zł
Oferowane do sprzedaży ruchomości można oglądać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, ul Parkowa 13 p. 132 w dniu sprzedaży na pół godziny przed wyznaczonym terminem licytacji. Informacje dodatkowe można uzyskać również pod numerem telefonu (18) 2630456.

Zastrzeżenia:
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych ruchomości i zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny. Należność za zakupione ruchomości jest płatna gotówką po zakończeniu sprzedaży.
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl