Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.715.41.2018

Dodano
19.02.2019, 12:32
Kontakt
Naczelnik Urzedu Skarbowego w Nowym Targu jako Organ likwidacyjny działając na podstawie art. 105a § 1-3, 5, 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018r., poz 1314 ze zm.), stosownie do treści § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2018r. poz. 1016) podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26 lutego 2019r. o godz. 8:00, a w przypadku niedojścia do skutku I licytacji – w dniu 27.02.2019r. o godz. 8:00 w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu ul. Parkowa 13 (pok. 132) odbędzie się sprzedaż licytacyjna niżej wymienionych ruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie orzeczeń Sądu Rejonowego w Nowym Targu sygn. akt II K 469/14 z dnia 08 października 2018r. oraz sygn. akt II K 324/16 z dnia 06 czerwca 2016r. dotyczących przepadku na rzecz Skarbu Państwa niżej wymienionych rzeczy.

przedmiot licytacjiilośćcena oszacowania w złotych brutto za sztukęcena wywołania na I licytacji w złotych brutto za sztukęcena wywołania na II licytacji w złotych brutto za sztukę
1.Kabel zasilający 1,5 m33,20 zł2,40 zł1,60 zł
2.Klucz krzyżakowy metalowy19,54 zł7,15 zł4,77 zł
Oferowane ruchomości można oglądać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, ul Parkowa 13 p. 132 w dniu licytacji na pół godziny przed wyznaczonym terminem licytacji. Cena wywołania każdej z wymienionych ruchomości wynosi na I licytacji ¾ wartości szacunkowej rzeczy. Jeżeli przedmioty nie zostaną sprzedane w I licytacji, przeznaczone zostaną do sprzedaży licytacyjnej w w drugim terminie tj. 27.02.2019r. o godz. 08:00 (miejscu i czasie jw.) Cena wywołania podczas II licytacji wynosi ½ wartości szacunkowej w/w rzeczy. Należność za zakupione ruchomości płatna jest gotówką po zakończeniu licytacji. Szczegółowe informacje udzielane są w pok. 132 Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, ul. Parkowa 13 lub telefonicznie - 18 2630456 w godzinach urzędowania (7:00-15:00).

ZASTRZEŻENIA:
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych ruchomości i zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl