Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.715.254.2018

Dodano
07.05.2019, 10:38
Kontakt
Naczelnik Urzedu Skarbowego w Nowym Targu jako Organ likwidacyjny działając na podstawie art. 105a § 1-3, 5, 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018r., poz 1314 ze zm.), stosownie do treści § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2018r. poz. 1016) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 maja 2019r. o godz. 08:00, a w przypadku niedojścia do skutku I licytacji – w dniu 31.05.2019 r. o godz. 08:00 w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu ul. Parkowa 13 (pok. 132) odbędzie się sprzedaż licytacyjna niżej wymienionej ruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Nowym Targu sygn. akt III Npw 31/94 z dnia 15 lutego 2019r. dotyczącego przepadku na rzecz Skarbu Państwa niżej wymienionej rzeczy.

PozPrzedmiot licytacjiIlośćCena oszacowania w złotych brutto za sztukęCena wywołania na I licytacji w złotych brutto za sztukęCena wywołania na II licytacji w złotych brutto za sztukę
1.Motorower marki Romet koloru czerwonego1300,00 zł225,00 zł150,00 zł
Oferowane ruchomości można oglądać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, ul Parkowa 13 p. 132 w dniu licytacji na pół godziny przed wyznaczonym terminem licytacji. Cena wywołania wymienionej ruchomości wynosi na I licytacji ¾ wartości szacunkowej rzeczy. Jeżeli przedmiot nie zostanie sprzedany w I licytacji, przeznaczony zostanie do sprzedaży licytacyjnej w w drugim terminie tj. 31.05.2019r. o godz. 08:00 (miejscu i czasie jw.) Cena wywołania podczas II licytacji wynosi ½ wartości szacunkowej w/w rzeczy. Należność za zakupione ruchomości płatna jest gotówką po zakończeniu licytacji. Szczegółowe informacje udzielane są w pok. 132 Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, ul. Parkowa 13 lub telefonicznie - 18 2630456 w godzinach urzędowania (7:00-15:00).

ZASTRZEŻENIA:
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych ruchomości i zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl