Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.715.3.2019

Dodano
07.05.2019, 11:19
Kontakt
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu jako Organ likwidacyjny działając na podstawie art. 105a § 1-3, 5, 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018r., poz 1314 ze zm.), stosownie do treści § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2018r. poz. 1016) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 czerwca 2019r. o godz. 8:00, a w przypadku niedojścia do skutku I licytacji – w dniu 05 czerwca 2019 r. o godz. 8:00 w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu ul. Parkowa 13 (pok. 132) odbędzie się sprzedaż licytacyjna niżej wymienionej ruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Nowym Targu sygn. akt II Ko 1540/18 z dnia 17 stycznia 2019r.:

PozPrzedmiot licytacjiIlośćCena oszacowania w złotych brutto za sztukęCena wywołania na I licytacji w złotych brutto za sztukęCena wywołania na II licytacji w złotych brutto za sztukę
1.Samochód osobowy marki VW Golf 1,9 TDI Kat.; rok prod. 19971450,00 zł337,50 zł225,00 zł
Oferowaną ruchomość można oglądać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, ul Parkowa 13 p. 132 w dniu licytacji na pół godziny przed wyznaczonym terminem licytacji. Cena wywołania wymienionej ruchomości wynosi na I licytacji ¾ wartości szacunkowej rzeczy. Jeżeli przedmiot nie zostanie sprzedany w I licytacji, przeznaczony zostanie do sprzedaży licytacyjnej w w drugim terminie tj. 06.06.2019r. o godz. 08:00 (miejscu i czasie jw.) Cena wywołania podczas II licytacji wynosi ½ wartości szacunkowej w/w rzeczy. Należność za zakupioną ruchomość płatna jest gotówką po zakończeniu licytacji. Szczegółowe informacje udzielane są w pok. 132 Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, ul. Parkowa 13 lub telefonicznie - 18 2630456 w godzinach urzędowania (7:00-15:00).

ZASTRZEŻENIA:
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych ruchomości i zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl