Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości - 1218-SEE.711.49.2019

Dodano
07.05.2019, 13:09
Kontakt
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, działając w trybie art. 110o § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2018r. poz. 1314 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że przystępuje do opisu i oszacowania wartości nieruchomości:

- stanowiącej działkę ewidencyjną nr 9938/101 o powierzchni 0,2177 ha

położonej w miejscowości Nowy Targ, jedn. rejestrowa G.7960, Obręb 0001 Nowy Targ, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wwieczystą oznaczoną numerem NS1T/00091345/8.


Opis i oszacowanie wartości nieruchomości:

- rozpocznie się w dniu 12 czerwca 2019r o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, ul. Parkowa 13

- zakończy się w dniu 19 czerwca 2019r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, ul. Parkowa 13 (pokój 132 - Dział Egzekucji Administracyjnej) poprzez odczytanie sporządzonego protokołu opisu i oszacowania wartości nieruchomości.


Organ egzekucyjny wzywa wszystkich uczestników postępowania, o których nie ma wiadomości oraz osoby zainteresowane, aby zgłosiły swoje prawa do nieruchomości objętej Księgą Wieczystą numer NS1T/00091345/8 przed ukończeniem opisu, tak by można je było uwzględnić przy oszacowaniu.


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu zawiadamia, że zgodnie z art. 110u § 1 cyt. ustawy zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomości mogą być wnoszone przez wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ukończenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości.
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl